måndag 6 december 2010

Avsked

Lyssnade på avgående partiledare Mona Sahlins tal till förtroenderådet i lördags. Med tydlighet och precision pekade hon på de felval som gjorts de senaste åren och som resulterade i valnederlaget. Stora grupper har övergivit socialdemokraterna de senaste åtta åren. Illa kommunicerade förslag om fastighetsskatt och förmögenhetsskatt vann inte tillbaka några väljare. Partiets stora valfråga var att sänka skatten för pensionärer, resultatet blev att pensionärerna med stor majoritet röstade på borgerliga partier Vänsterpartiets deltagande i det rödgröna samarbetet användes effektivt för att skrämma bort mittenväljare. Allt detta och mycket mer pekade Mona Sahlin på . Underförstått framgick det att det var uppfattningar hon hade haft under en längre tid.

Det var ett bra och viktigt tal, trots det kände jag mig besviken efter talet. Om hon och delar av partiledningen hade denna insikt varför sa man inte något, varför gjordes inget. Och varför lät hon så mycket annorlunda när hon formulerade socialdemokraternas utmaningar när hon tillträdde för fyra år sedan än hon gör nu? Min uppfattning är att vi behöver en partiledning med ett tydligt mandat som innehåller personer som vågar förändra politik och partikultur. Vem/vilka det är vet jag inte men vi definitivt inte råd med fler vilkorade mandat och dåliga kompromisser

tisdag 16 november 2010

Nystart 2

Både mitt parti och min blogg verkar ha problem med nystart, men nu lovar jag bot och bättring. En ny bloggperiod står för dörren.

tisdag 19 oktober 2010

Nystart

Nu är det dags att utse företrädare för en ny mandatperiod. Nedan är valberedningens förslag inför representantskapsmötet på måndag som sedan bestämmer hur det skall se ut.

Pressmeddelande.

Socialdemokraterna förändrar stort i nämnderna.

Det blir stor förändring i nämnderna enligt valberedningens förslag.

Vi stärker oppositionsrollen genom att utse fyra kommunalråd med rotelansvar. Lena Micko som gruppledare i Kommunstyrelsen, Jakob Björneke med rotelansvar för Barn- och ungdomsfrågor, Eva Trygg Lind med rotelansvar för äldrefrågor och omsorg samt Kristina Edlund och får ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Som nya gruppledare föreslås dessutom Ali Hajar – Äldrenämnden, Ellen Aguirre – Kultur- och fritid, Elisabeth Gustavsson – Socialnämnden och Almaz Abdulla –Utförarstyrelsen.

Totalt föreslår valberedningen till 120 olika uppdrag. Vi har fått ihop en helt jämn könsfördelning och vi föreslår bra och starka lag till våra nämnder. Nu är det upp till ombuden på vårt representantskap på måndag att besluta, säger Jan Österlind, valberedningens ordförande.

onsdag 15 september 2010

Inhumant

Corren skildrade i måndags hur en Cancersjuk kvinna behandlades av försäkringskassan. Ett liknande fall skildras i lärarförbundets tidning. Det är personliga tragedier som rapporteras i dessa båda tidningar och än värre är att de inte är ensamma. Tusentals personer i Sverige befinner sig i liknande situationer. Nu är inte deras belägenhet resultatet av elaka tjänstemän eller feltolkade regler på försäkringskassan utan ett resultat av det förändrade regelverk som den borgerliga regeringen drivit igenom vad gäller sjukförsäkringen. På söndag kan du göra Sverige lite rättvisare och lite humanare ta den chansen.

fredag 3 september 2010

Jag en knackare

Det finns trender och mode i det mesta så också valrörelser. Ombudsmän, valledare och partisekreterare har inför varje valrörelse tänkt ut den förlösande metoden som skall föra just vårt parti mot nya nivåer i folkligt stöd. Någon valrörelse är det telemarketing någon annan gång gårdsmöten i år är det dörrknackning. Konceptet är enkelt och mycket traditionellt för att varit resultatet av så mångas tänkande. Man ringer på dörren frågar den som öppnar har bestämt sig och undrar om vederbörande har några frågor.

Jag har länge varit skeptisk. De som känner mig vet att jag har något avvaktande förhållningssätt från nya mirakelmetoder för politisk kommunikation (jag kommer ju fortfarande ihåg tapplapparna och gatuteatern) men framförallt har jag en respekt inför människors privata sfär. Jag var helt enkelt osäker på om folk skulle tycka det var trevligt om en för dem okänd sosse knackade på dörren.

För några månader sedan var det dags för premiärknackning och sedan dess kan jag bara konstatera jag har blivit en knackare. Bra samtal med så många trevliga Linköpingsbor. Engelsmannen i Malmslätt med massor med idéer om entreprenörskap, pensionärsparet i Sturefors som ville ge oss argument för hur vi skulle övertyga grannarna, studenten i Berga som inte ville diskutera kollektivtrafik(vi är helt överens spårvagnar är bra) och killen iklädd bara kalsonger som inte vill sluta prata om klimathotet. Många dörrar knackade och många möten med engagerade och intresserade Linköpingsbor.

måndag 30 augusti 2010

Ohälsa bland unga

Corren har idag en utmärkt artikel om ohälsa bland unga. Bakgrunden är kommunens så kallade välfärdsbokslut. Den visar bland annat att en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade. Själv tycker jag att detta är en av de viktigaste utmaningar vi har att hantera i lokalpolitiken.Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden vid flera tillfällen uppmärksammat detta i Kommunfullmäktige. Vi har till exempel föreslagit kraftiga förstärkningar av skolornas elevhälsor.
Det borgerliga har vid samtliga tillfällen avslagit detta. Tråkigt eftersom det är en fråga där enighet vore möjligt. Men man har varit väldigt tydlig på att det inte varit prioriterat. Några egna initiativ på området har man inte lanserat. Döm om min förvåning när flera av de borgerliga partierna i en enkät i lokaltidningen nu säger att man vill förstärka just elevhälsan. Det vore ju bra om man ville det i omröstningarna i kommunfullmäktige också inte bara i valenkäter.

torsdag 26 augusti 2010

Whenever wherever!

Om en månad röstar linköpingsborna om vem som skall styra de närmaste fyra åren. På nationell nivå diskuterar Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt Sveriges framtid. På regional nivå diskuterar Mats Johansson och Marie Morell Hälso- och sjukvårdens framtid. Här i Linköping har moderaterna överaskande deklarerat att man vägrar debatera med Lena Micko. Det är naturligtvis olyckligt eftersom linköpingsborna förtjänar att få besked från de olika kandidaterna till kommunstyrelseordförandeposten. Rykten gör gällande att det beror på att moderaterna i Linköping inte kan enas om vem man skall skicka.

Det är inte vår sak men för att underlätta har Lena meddelat att hon kan när som helst var som helst. Och om moderaterna i Linköping inte kan lösa ut sina interna bekymmer så är hon beredd att möta både Paul och Christian samtidigt om så krävs.

tisdag 24 augusti 2010

Valrörelse.

Frukt och flygbladsutdelning på resecentrum.
Samtal och diskussion hos Tänk om i Ryd
Lunch i valcentrat
Intervju med TV4 öst
Intervju med Corren
Svar på enkät om äldreomsorgen.
Svara på mailfrågor från väljare i Sturefors.

Jag tror det är dags för en kopp kaffe nu

måndag 23 augusti 2010

Linköping halkar efter!

Linköping har bättre förutsättningar än de flesta städer vad gäller att skapa tillväxt, jobb och goda uppväxtvillkor för sina invånare. Trots de goda förutsättningarna visar kommunens rykande färska välfärdsrapport att halkar efter inom centrala områden.

Jobben

Arbetslösheten har ökat kraftigt i Linköping de senaste tre åren. Utvecklingen i vår stad är oroande. I jämförelse med andra städer är förvärvsfrekvensen (andelen som arbetar) lägre.

Barnfattigdom

Allt fler barn växer upp i fattiga familjer. Under denna mandatperiod har det skett ett trendbrott. För första gången har Linköping fler barn som växer upp i familjer som tvingas leva på socialbidrag än i riket.

Ökade ekonomiska skillnader mellan stadsdelar

Skillnaden i disponibel inkomst ökar mellan olika stadsdelar i Linköping. Medelfamiljen i Ekängen har nästan tre gånger så hög disponibel inkomst än en familj i Berga. Klyftorna har växt kraftigt sedan den förra mätningen.

Ökad ohälsa bland ungdomarna

Allt fler ungdomar har inte en god psykisk hälsa. Det tar sig uttryck i att man regelbundet har huvudvärk, ont i magen, svårt att sova och känner sig stressad. Exempelvis har en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade!

Linköping halkar efter inom de områden där politik har betydelse. Linköping behöver ett nytt styre.

torsdag 19 augusti 2010

Borg sågar Ostlänken

Under sitt besök i Norrköping igår passade finansminister borg återigen på att såga Ostlänken. Någon ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg som passerar Linköping och Norrköping är inte aktuell med fortsatt borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Såhär sa bland annt Borg till Folkblade.
- "Hela det här projektet är robust olönsamt" och förklarar sedan att regeringen har satsat i Stockholm, Göteborg, Malmö men att satsningar utanför dessa områden är olönsamma.
Kan det bli tydligare? Östergötland behöver en ny regering.

onsdag 18 augusti 2010

Kommentera Corren

Corren har ju profilerat sig i mediasverige genom att försöka sudda ut gränserna mellan nyhet och propaganda. Till nyhetsartiklar bifogas en kort högerliberal kommentar om hur läsaren bör tolka artikeln. Ofta är de högerliberala kommentarerna häpnadsväckande dåligt underbyggda ibland är de roande (som när man lite oväntat i dagens tidning började driva frågan om nedläggning av närsjukvården i Finspång). Nåväl som komplement finns nu bloggen Kommentera Corren den rekomenderas.

Vision för gamla Linköping

I dagens Corren presenterar vi Socialdemokrater vår vision för hur vi kan utveckla gamla Linköping. Gamla Linköping är en pärla som är känd utanför Sveriges gränser. Med goda idéer och initiativkraft kan det bli än bättre. Några punkter.

- Fastare samarbete med skolorna. För att genomföra det krävs mer av pedagogiska resurser så att Gamla Linköping kan bli en självklar del av undervisningen.

- Ny teater

- Bredda utbudet med till exempelvis en Ölstuga

- Öka tillgängligheten. Bättre bland annat en veteranbuss.

Det var några tankar. Vad tycker du?

måndag 16 augusti 2010

Rensa i kalendern.

Fick besked att Moderaterna i Linköping inte ställer upp på att möta oss socialdemokrater i debatter inför valet. Känns tråkigt. Tror att det är viktigt för Linköpingsborna att få den informationen som en debatt mellan de stora partierna kan ge. Moderaterna är ju flitiga på att skriva debattartiklar så det hade ju varit kul att mötas i verkliga livet också. Blir inte riktigt klok på vad motivet är. Beslutet är tydligen fattat lokalt här i Linköping i alla fall för i Norrköping är man enligt uppgift överens om sju debatter.

måndag 9 augusti 2010

Om politisk retorik

Correns ledarstick och blandade borgerliga bloggare driver för närvarande tesen att den stora politiska skiljelinjen i Linköpings kommunpolitik går mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet å ena sidan och alla andra partier å andra sidan. Som argument för det har man att (V) vill höja skatten och att S,V och MP inte har något formellt samarbete i Linköping.

För mig som är aktiv i kommunpolitiken är det ganska roande att följa denna i mitt tycke ganska krystade argumentation.

För det första så har jag lite svårt att se det unika och upprörande i att Vänsterpartiet i Linköping vill höja skatten för att tillföra dessa medel till offentlig sektor. Det ingår liksom i grejen att vara vänsterpartist att tycka så och jag tycker mig känna igen kravet från typ alla andra kommuner, landsting och riksdagen.

För det andra så har jag svårt att se att det faktum att vi ännu inte helt och hållet har fastnat i blockpolitiken i Linköping skulle vara ett problem. Tvärtom tycker jag att en sådan utveckling skulle vara ytterst olycklig. Det är en uppfattning som jag brukar få stöd i av inte minst många Centerpartister (det stödet brukar bli extra starkt när de borgerliga befinner sig i minoritet).

Men mest intressant är att läsa att vi socialdemokrater och borgerligheten just nu är överens om det mesta i kommunpolitiken. Det är ju lite förvånande eftersom det inte är länge sedan som jag och Lena Micko blev skarpt kritiserade i Kommunfullmäktige av blandad borgerlighet för att vi var oansvariga och hotade kommuns ekonomi med våra socialdemokratiska förslag. Oansvarig ena veckan överens andra. Tja en vecka kan vara en lång tid i politiken.

Nåväl här i Linköping går vi socialdemokrater till val för att byta majoritet i kommunfullmäktige och få Lena Micko som ny ordförande i kommunstyrelsen. Det program vi vill genomföra kan du läsa här. Jag tycker det är riktigt bra och vill borgerligheten i staden ansluta sig till det går det bra.

tisdag 3 augusti 2010

Tekniska Verken och Vattenfall

Den borgerliga alliansen har enligt media beslutat sig för att sälja delar av Vattenfall. Motiv för detta har ännu inte presenterats men det framstår som en smula bakvänt att göra sig av med ett av statens viktigaste verktyg för grön omställning, när Sveriges kanske största framtidsutmaning just är omställning till ett grönare samhälle.

Här i Linköping har vi ju en liknande situation. Kommunen har förmånen att äga Tekniska verken det har bland annat medfört att Linköping är ledande vad gäller biogas. Nu klunkas och muttras det bland borgerliga politiker. Utredningar tillsätts inom kommunen. Men det vore ju bra om besked gavs till linköpingsborna innan valet. Avser den borgerliga alliansen i Linköping att sälja hela eller delar av tekniska Verken under nästa mandatperiod?

torsdag 1 juli 2010

Ingen nyhet i Izvestia och ingen sanning i Pravda

När jag ändå är på temat om krysstävling. Jag blir fundersam när jag läser correns artikel om konkurrensen mellan Paul Lindvall och Christian tidigare i veckan. Corren har ju i praktiken monopolställning vad gäller lokalnyheter i Linköping. Vilka nyheter man väljer att lyfta fram och vilken vinkling man väljer på nyheter har stor betydelse för hur Linköpingsbor tolkar ett händelseförlopp. Döm om min förvåning när moderaternas egna officiella version redovisas helt okritiskt på nyhetsplats. Artikeln måste närmast beskrivas som hovsam. Som extra krydda kompletteras det med en kommentar av Correns politruk där Linköpingsborna för veta att petningen i själva verket är något positivt och en styrka för alliansen i linköping. Att på detta sätt vara maktens okritiska megafon brukar annars i Sverige vara förbehållet bevakning av kungahuset. Jag noterar att Corren har valt ett annat förhållningssätt när man skildrat den lokala socialdemokratins våndor med riksdagsnomineringar.

tisdag 29 juni 2010

Krysstävling

I Sveriges femte största stad Linköping har det smått unika hänt att stadens ledande politiker har blivit petad efter än period som kommunstyrelsens ordförande. Vem som skall bli den borgerliga alliansens kandidat till kommunstyrelseordförande skall nu enligt moderaterna avgöras i någon slags krysstävling mellan honom och ungmoderaternas kandidat Christian Gustavsson. Att inte moderaterna är nöjda med Lindvall kan vara rimligt. Arbetslösheten och klyftorna har ökat kraftigt under hans regim. Som Christian Gustavsson själv utryckt det lever Linköping inte upp till sin potential. Dilemmat är väl bara att misslyckandet har med politik inte person att göra.

måndag 28 juni 2010

och nu blir det smutskastning?

En kompis uppmärksammade mig på att Moderaterna har engagerat en ny poltisk konsult, Karl Rove. Rove är mest känd som kampanjrådgivare för Bushklanen. Han ledde George Bush Guvernörsvalkampanj i Texas och de två presidentvalskampanjerna. Han är känd för att framgångsrikt använda sig av så kallad "negative campaigning" framförallt genom så kallade viskningskampanjer. Rykten sprids i syfte att svärta ner motståndaren. I Guvunörsvalskampanjen spreds att den kvinliga kandidaten var lesbisk(hon var ensamstående) i primärvalet mot John McCain 2000 spreds till vita sydstadsväljare att han hade ett utomäktenskapligt färgat barn (han hade adopterat en asiatisk flicka) och 2004 mot John Kerry att han hade ljugit om sina krigserfarenheter(Roove skapade en organisation "veterans for truth" som spred detta i tv reklam). Inget av detta var sant men valen vanns. Trevlig kille det nya arbetarepartiet har engagerat.

torsdag 10 juni 2010

Ett riktigt bottennapp.

Forskning visar entydigt att ju enklare det är att rösta desto fler deltar. Särskilt tydligt är det bland grupper som traditionellt har ett lågt valdeltagande som personer med utländsk bakgrund och förstagångsväljare. Därför skrev mina partivänner Stina Edlund och Richard Bremer en motion i oktober förra året med förslag på folkbildningsinsatser för att öka kunskapen om val och olika nya metoder för förtidsröstning. Det finns ganska många spännande idéer som prövats runt om i Sverige (exempelvis Botkyrka, Göteborg, Eskilstuna och Olofström för att nämna några). Det kan handla om mobila vallokaler, omröstning på Gymnasieskolor och annat.

Valnämnden som organiserar valet i Linköping är i och för sig partipolitiskt sammansatt men av tradition lägger man partipolitiken åt sidan när man verkar i den nämnden. Så har traditionen varit fram till nu vill säga.

Först "glömdes motionen bort" vilket var imponerande med tanke på att jag, Lena Micko, våra viceordförande i Kultur och fritidsnämnden, Bildningsnämnden och Valnämnden vid flera tillfällen påtalade att motionen måste upp till behandling.

Sedan tyckte Valnämndens ordförande Rolf Edelman (m) att den nog kunde behandlas men först efter att förtidsröstningen hade startat (han menade att eftersom Valnämnden bara sammanträde en gång i halvåret så var inget annat möjligt). Vilket naturligtvis skulle innebära att motionens förslag var överspelade.

Efter att jag med hjälp av kommunjuristen i praktiken tvingat upp motionen på kommunfullmäktiges dagordning lyckades den borgerliga majoriteten formulera något som får betraktas som ett avslag.

De praktiska hindren för att förenkla förtidsröstningen var närmast oändliga (märkligt nog har som tidigare angivits ett flertal kommuner klarat av det). Sedan angavs också att det var närmast fräckt av oss att lägga ett förslag i oktober och förvänta oss att det skulle vara färdigt att behandlas så snart som 8 månader senare! Efter detta röstades våra förslag ner.

Vad skall man dra för slutsatser av detta då?

Det är naturligtvis svårt att avhålla sig från tanken att det är politiska överväganden som styr den borgerliga majoritetens ställningstagande. De grupper som genom denna typer av insatser skulle rösta är de som traditionellt stödjer de rödgröna. Det är svårt att inte dra slutsatsen att Rolf Edelmans verkliga skäl är att han tror att ett högre valdeltagande riskerar den borgerliga majoriteten i Linköping och det är han inte beredd att bidra till. Så agerar ordföranden i nämnden där det fram till nu varit en hederssak att lägga partipolitiken åt sidan! Linköping behöver en ny regering om inte annat så att vi kan få en ny ordförande Valnämnden.

tisdag 25 maj 2010

Om tåg och moderata toppkandidater.

Den moderata toppkandidaten i Linköping Christian Gustavsson skriver idag om Ostlänken i Corren (för er som missat det har ju moderaterna i Linköping valt att peta Paul Lindvall inför nästa mandatperiod). I allmänt resonerande stil beskriver Christian att det finns andra värden i livet än snabbtåg, exempelvis förbifart Stockholm. Det kan man ju på ett allmänt plan naturligtvis föra ett resonemang kring men jag blir dock lite orolig när det är moderaternas kandidat till kommunstyrelseordförande som avsändaren. Det här är nämligen en fråga av avgörande betydelse för Linköping.

Ostlänkens vara eller icke vara kommer att påverka Linköpings möjlighet till utveckling de kommande 100 åren. Precis som det faktum att man på 1870-talet valde att dra stambanan förbi Linköping har haft en mycket stor betydelse för stadens utveckling fram till nu. Om man vill ägna sig åt tankeexperiment kan man ju fundera på hur Linköping hade sett ut om man valt att dra järnvägen via Åtvidaberg istället! Tack och lov sa inte 1870-talets lokalpolitiker att stambanan dras förbi Linköping är nog bra men vi tycker att ny landsväg till Södertälje är lika viktigt.

Saken är också den att hindret för byggandet av Ostlänken är att den moderate finansministern tycker att det är ett dåligt projekt. Tidigare har vi trots det haft konsensus mellan partierna i Linköping om att ny järnväg är den kanske viktigaste politiska frågan för stadens utveckling och möjlighet för tillväxt och nya jobb. Det är en oroande utveckling om moderaternas nya första namn nu skall rätta in sig ledet och börja predika det nationella moderata budskapet. Ja till motorväg i Stockholm nej till järnväg i Östergötland. Sådana företrädare behöver inte Linköping!

måndag 24 maj 2010

Lördagsnöje

Tillbringade lördagen i Kolmårdens djurpark. Nu var jag inte helt ensam det var jag några partivänner och 10000 kommunalare (jag lovar det var så många). Själv har jag inte besökt djurparken på 25 år och mitt tydligaste minne från den gången var att familjens något luggslitna Renault började koka under bilsafarin. Nu råkade vi inte ut för några sådana missöden den här gången. Tvärtom vädret var bra, stämningen var god och ett trettiotal nya medlemmar värvades. En på det hela taget rätt så lyckad dag.

tisdag 18 maj 2010

Buller, oljud och arbetsmiljö

Lollo Asplund uppmärksammar i en artikel i Corren stora brister i den miljö som lärarer, personal och inte minst våra barn och ungdomar tvingas verka i. För hög ljudvolym tillhör vardagen med huvudverk, inlärningsproblem och till och med hörselskador som följd. En bra artikel om en situation som naturligtvis är helt oacceptabel.

tisdag 11 maj 2010

På date med Mona

Hade möjlighet att träffa Mona Sahlin igår. Först snabb lunch och sedan möte med drygt 250 diskussionssugna pensionärer. Det var pensionärsskatt, bensinskatt, äldrevård och mycket frågor om ungdomsarbetslösheten. Många i salen hade barnbarn som nu lämnar gymnasiet eller högskolan utan några realistiska möjligheter att få ett jobb och det engagerade! Har vi råd att låta en ungdomsgenerations energi, vilja och drömmar gå till spillo ? Det har vi inte och därför behövs ett regimgifte i september.

onsdag 5 maj 2010

En förskola i Örtomta

Utbildningskontoret har velat lägga ner förskolan i Örtomta. Anledningen till det är att man helt riktigt menar att lokalerna är dåliga och arbetsmiljön är bristfällig för personalen på förskolan. Föräldrar på till barnen på förskolan har (även det helt riktigt) tyckt att informationen har varit bristfällig och att det innebär en försämring när man tvingas skjutsa sina barn i bil till förskolor i Grannbyarna. Igår kväll träffade jag, Barn- och ungdomsnämndens ordförande och utbildningskontoret föräldrarna till barnen på förskolan. Den här typen av möten är ibland inte det roligaste i ett politiskt uppdrag. Ofta har båda parter låst sig och det handlar mer om att "få skälla av sig" Så var det inte i detta fall . Jag blev för egen del imponerad. Man hade konkreta och välunderbyggda förslag på hur man skulle komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen. Vi enades snabbt om att nedläggningsbeslutet skulle rivas upp och att vi gemensamt måste titta vidare på dessa och andra förslag. En bra kväll på det hela taget.

tisdag 4 maj 2010

Fotbollspremiär

Som ni vet har Allsvenskan dragit igång, Superettan lite smått börjat och Champions league närmar sig final. Det är med andra ord dags för sociala förvaltningens tisdagsfotbollspremiär. Full uppställning i två sjumannalag, snabbt men inte så precist passningsspel, många men inte så snabba vändningar och mycket trashtalk. Ert bloggande kommunalråd lyckades genom högt och intensivt presspel göra två mål(fast fick även i vanlig ordning stå ut med osakliga anklagelser om fult spel) vilket bidrog till att mitt lag trots tidigt underläge kunde vända till en trygg seger. Eller som vi brukar säga det finns inget bättre än att börja veckan med en seger.

Varför ljuger Staffan Danielson?

I en insändare i dagens Corren skriver den normalt sympatiske och trevliga riksdagsledamoten Staffan Danielson(c) med anledning av att Mikael Wiehes framträdande på vårt första maj firande

"Sången uppmanar till att hänga regeringen/alliansen i galgar på närmsta torg och sedan hugga av huvudena och samla dem i en korg. Jag kommer att tänka på de röda khmererna. Sedan låter Socialdemokraterna i Linköping denna artist offentligt framföra denna text vid första majdemonstrationen. "

I verkligheten heter låten "Har banken ta’tt din villa". Jag tycker själv att låten är medioker och att texten skjuter över målet rejält men några uppmaningar till att hänga borgerliga ministrar innehåller den tack och lov inte. Så Staffan man får gärna vara kritiskt men att fritt hitta på är faktiskt inte ok.

Såhär går texten för den som är intresserad.

Sångtext

Har banken ta’tt din villa
Har fogden ta’tt din bil
Har fattigdomen träffat dej
i hjärtat som en pil
Har livet fallit samman
Har drömmen gått i kras
Har du gett dom allt du hade
Fick du ingenting tillbaks
Har du inte nån att prata med
utom Fröken Ur
Har den du älskat gått ifrån dej
när pengarna tog slut

Är det nå’t du måste göra
Är det nåt du måste säg’
Har vargen i dej vaknat
Det är samma sak med mej

Ser du hur den sprider sej
girighetens pest
Hur alla sliter åt sej
hur alla vill ha mest
Ser du direktörerna
som snor åt sej vad de kan
hur dom stjäler och bedrar folk
och sen skyller på varann
Är du trött på att betala
dom rikas rofferi
bankernas förluster
ockrarnas profit

Är det nå’t du måste göra…

Fick din morsa dö på golvet
i en sjukhuskorridor
Får din farsa gå och lägga sej
på hemmet klockan två
Går dina ungar i en skola
som stinker av urin
medan staten ger miljarder
till svindlare och svin

Är det nå’t du måste göra…

Hatar du dom jävlarna
som köper upp och lägger ner
Vill du skära dom i bitar
och slå in dom i paket
Drömmer du om huvuden
som ligger i en korg
Vill du sätta upp en galge
på närmsta stora torg
Vägrar dom att lyssna
när du berättar vad du vet
Säger dom du ljuger
när du säger som det är

Är det nå’t du måste göra

måndag 3 maj 2010

Rödgrön budget

Var med när det röd/gröna förslaget till budget presenterades på Birgittaskolan i Linköping. Alternativen är tydliga:
  • ytterligare skattesänkningar eller trygghetssystem som omfattar alla
  • bibehållen pensionärsskatt eller lika skatt på pension och lön
  • ingen Ostlänk eller storsatsning på infrastruktur med snabbtåg mellan Stockholm och Linköping

Tja jag tror att jag vet vad jag skall välja.

1:a maj

Så nu är första maj firat. Mycket folk i tåget (600 enligt Corren 900 enligt andra beräkningar) minst det dubbla på mötet efteråt. Trevlig stämning och skapligt väder. Mikael Wiehe uppträdde och är säker väldigt nöjd eftersom han efter 40 år som artist fortfarande kan skapa lite moralpanik hos borgerliga tidningar genom några väl placerade spetsigheter. Wiehe får känna sig radikal och ett antal konservativa tror att revolutionen är nära.

En observation efter ett antal första majfiranden är att Corren inte klarar av att skriva positivt om första maj. För tre år sedan när det också var mycket folk( då var det nästan lika mycket som nu och det mesta vi haft sedan 1994) var detta naturligtvis inte vinklingen utan att Eldkvarn (som då uppträdde) fick väldigt mycket betalt. Suck och stön. Men kul var det i alla fall både demonstrationen och Wiehe (fast Eldkvarn var mycket bättre)

måndag 26 april 2010

Jag en vänsterpartist?

Ett säkert tecken på att valet närmar sig är tidningarnas partitest. Genom några sinrikt formulerade frågor får du snabbt reda på vilket parti du sympatiserar med. Snabbt och enkelt inga jobbiga partiprogram istället är det tydliga besked som gäller. Jag kastade mig naturligtvis över Norrköpingstidningars test och svarade på fågor om Nato, jobbskatteavdrag, RUT,EMU och en del annat. Sedan fick jag resultatet. Jag blev i 70% vänsterpartist , 62,1% feministiskt initiativ och drygt 50% miljöpartist. Jag är inte helt klar över vad det innebär att vara 70% vänsterpartist men kära bloggläsare jag tror vi håller tyst om detta va. Det är mellan mig och er och snälla sig inget till de andra sossarna i Linköping de behöver liksom inget veta.

onsdag 14 april 2010

Blir det någon jobbpolitik?

Efter mycket om och men presenterade alliansen igår på kommunstyrelsen några förslag för att bekämpa arbetslösheten. Det innehöll en del bra exempelvis en satsning på feriejobb(har vi tjatat om i två år men bättre sen än aldrig) och praktiksamordnare.

Men sammantaget ger den så kallade satsningen ett märkligt intryck. Inga (med undantag av feriejobb) satsningar på ungdomar, det trots att ungdomsarbetslösheten har exploderat i Linköping. Inga satsningar på utbildning och kompetens trots att många av de som går arbetslösa skulle behöva förstärka sin kompetens så att man har möjlighet att ta ett jobb när konjunkturen vänder. Som sagt bra att man gör något men för lite och fel inriktning. Bifogar här det vi föreslog men som avslogs utan att man brydde sig om att kommentera innehållet något närmare.

Att det står xx på ärendenumret beror på att ärendet om fördelning av medel för arbetsmarknadsinsatser inte fanns på dagordningen (det fanns naturligtvis hos majoriteten) utan presenterades som ett extraärende för oppositionen en timma före sammanträdet. För er som inte är hemma i den kommunpolitiska vardagen så tillhör ett sådant förfaringsätt inte precis tillhör vanligheterna. Nåväl det här tyckte vi att man skulle göra utöver alliansens förslag.

Tilläggsyrkande ärende xx Kommunstyrelsen 13 april.

Begäran om tilläggsanslag för arbetsmarknadsinsatser 2010

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en massiv satsning på jobb för unga. Denna kan exempelvis innehålla utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning på ungt entreprenörskap.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning i kompetens och utbildning.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på ett mentorskapsprogram/ generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en långsiktig strategi för kommunens samlade arbetsmarknadspoltik

måndag 12 april 2010

SM-final

Jag var medbjuden på SM-final i Volleyboll igår. LVC mötte Falkenberg i en rafflande femsetare som dock slutade lyckligt (LVC vann). Det var kul att vara tillbaka och se på elitidrott i Sporthallen, mina besök har varit alltför glesa sedan handbollens storhetstid tog slut i början på 90-talet. Nu fick vi också en presentation av föreningen av bland annat dess ordförande Bosse Kindgren. Föreningen verkar ha en smart mix av stark egen ungdomsverksamhet, internationellt utbyte och rekrytering av nationella talanger(ofta i samverkan med universitet där man kombinerar studier med idrott). Ett smart upplägg. Men framförallt så hoppas vi på ett herrguld i en lagidrott det var alltför länge sedan sist.

torsdag 1 april 2010

De är ju inte intresserade!

Linköpings kommun har blivit uppmärksammade i ett föga smickrande sammanhang. Den borgerliga alliansen och Moderaterna har nämligen misslyckats med att välja någon kvinna till ordförande i något bolag, och de är ju lite anmärkningsvärt eftersom de kommunala bolagen som bekant är ganska många i Linköping. Enligt moderaternas lokala ordförande Rutger Starwing beror det på ett bristande intresse från de moderata kvinnorna. Tvärtom de har alla blivit tillfrågade.

Hur det är med det är det naturligtvis svårt att veta för en utomstående, men med lånad lånad Starwingsk logik noterar jag att det verkar de moderata kvinnorna inte verkar vara särskilt intresserade av Kommunfullmäktige eller. För av de 15 första på listan är det bara tre kvinnor. Vem vet de moderata kvinnorna kanske inte över huvud taget är intresserade av politik?

Barnfattigdomen ökar i Linköping

Den här interpellationen tänker jag, Helena Balthammar och Eva Lindh ställa på nästa Kommunfullmäktige. En dramatisk utveckling som säger rätt mycket om utvecklingen i vår stad de sista fyra åren.

Linköping en fattig stad

En jämlik fördelning av resurserna och inkomsterna i ett samhälle leder till att människor tenderar att utbilda sig mer vilket i sin tur främjar ekonomisk tillväxt. De materiella investeringarna är också större i dessa länder. Det finns således ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och jämlikhet. Under de senaste åren har inkomstskillnaderna ökat i Sverige. Denna utveckling kan få negativa konsekvenser inte endast för folkhälsan utan även för den ekonomiska tillväxten.

Andelen barn i familjer med hög inkomststandard har ökat de senaste åren. Till familjer med hög ekonomisk standard räknas de som skulle ha råd att försörja ytterligare en familj. Samtidigt har barnfattigdomen ökat. Försörjningsstöd till barnfamiljer har ökat med 30 procent mellan åren 2006 och 2009. Orsaken till att fattigdomen ökat är de växande inkomstklyftorna. Fattigdomsrisken är störst bland ensamstående med barn.

I Linköping idag går stora grupper av människor utan arbete. Det betyder miljarder timmar av förlorade arbetsinsatser, initiativ, idéer och nya perspektiv som skulle ha gjort enskilda människor och Linköping som stad bättre. I tider av arbetslöshet när konkurrensen om jobben hårdnar ökar risken för diskriminering och segregering.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

- Vilka slutsatser drar du av att barnfattigdomen ökat med 30% på fyra år?

- Vilka insatser vill du genomföra för att bekämpa barnfattigdom?

tisdag 30 mars 2010

Mer vägar till folket.

Läser i DN att den borgerliga regeringen vill avsätta 28 miljarder till i huvudsak vägbyggen i Stockholm. Samtidigt förhalar och fördröjer man beslutet om ny järnväg mellan Linköping och Stockholm(som dessa pengar med råge skulle räcka till). Är det inte det som brukar kallas prioritering?

måndag 29 mars 2010

Bakom ståldörren kan ingen höra dig skrika.

Som alla vet är fördelning av kontorsrum en känslig fråga på alla arbetsplatser. Som yngst, nyast och i opposition fick jag när jag tillträdde ett rum bakom en ståldörr längst ner i flygeln av Linköpings stadshus. Ett i och för sig ett rätt så trevligt rum men lite opraktiskt när man skall förklara var man sitter för besökare ( ingen besökare kan hitta dit utan karta, kompass och ett bra lokalsinne ).

I morse när jag öppnade ståldörren var det helt mörkt. Försökte tända ingen effekt. Allting var nedsläckt och eftersom korridoren in till kontoret saknar fönster så var det verkligen mörkt! Jag trevade mig fram till kontorsdörren och låste upp. Försökte tände på kontoret, ingen effekt. I det svaga gryningsljuset från en synnerligen grå måndagmorgon hängde jag av mig jackan och trevade mig fram till telefonen för att i någon på områdetkunnig person (om ljus som inte funkar och så) . Efter några minuter kom vår vaktmästare som muntert förklarade att det hade varit earth hour i lördags(vilket av någon anledning innebär att man släcker ner ett stadshuset som ändå inte är tänt en lördagskväll) och man hade efter detta glömt att tända på en del "udda ställen". Ibland är känns det mer motigt än vanligt att vara i opposition.

fredag 26 mars 2010

Återigen denna välfärdens kärna

Jag har tidigare kommenterat den borgerliga alliansens fördelning av regeringens tillfälliga anslag till kommunerna. 48 miljoner skall tillfälligt tillföras Barn och - ungdomsnämnden under 2010. Någon sa en gång att en vecka är en lång tid i politiken. Det ligger något i det. För ett halvår sedan tyckte ju alliansen att stadens skolor och förskolor skulle spara. Till och med en något större summa en vad som nu tillförs sparades bort. Det blev färre lärare, förskollärare och barnskötare.

Men nu skall det satsas. Eftersom det är tillfälliga medel kan resurserna inte användas till fler lärare, förskollärare och barnskötare utan det blir olika utvecklingsprojekt (tydligen bland annat inköp av idrottsredskap, satsning på fokusbibliotek och inköp av material). Säkert välbehövligt ute på skolor men återigen blir den samlade effekten av den borgerliga politiken märklig.

För vad man gör är att man omvandlar det som för ett halvår sedan var permanenta resurser som skolor och förskolor använde till lärare, förskollärare och barnskötare till centrala projektmedel som skall användas till satsning på fokusbibliotek och materiel. Detta lanseras av Paul Lindvall (m) som satsning på välfärdens kärna. Märkligt var ordet.

onsdag 17 mars 2010

Gubbiga moderater

Enligt moderaternas lokala hemsida ser deras lokala lista till kommunfullmäktige ut så här. Tre kvinnor på de femton första platserna. Känns det modernt, nytt och fräscht? Sådär va!

1

Christian

Gustavsson

2

Paul

Lindvall

3

Ann-Cathrine

Hjerdt

4

Catharina

Rosencrantz

5

Stefan

Erikson

6

Niklas

Borg

7

Anna

Bergdahl

8

Michael

Wigg

9

Rolf G.

Edelman

10

Kjell

Cederlund

11

Rutger

Starwing

12

Martin Wiliam

Landl

13

Fredrik

Lundèn

14

Björn

Olsson

15

David

Idebro

måndag 15 mars 2010

Vårkänslor

Solen skiner, allsvensk premiär, hockeyslutspel och det börjar klia lite i halsen av den första pollenchocken, våren är här med andra ord. De (över)entusiastiska börjar planera för årets första grillning, jag lyckades själv övertyga en god vän om att skotta upp en fyrkant i trädgården för att ge plats åt ett styck grill och två campingstolar.

För oss i politiken finns det snart inga ursäkter. Gator och torg väntar på att intas, osäkra väljare skall övertygas och det skall argumenteras med meningsmotståndare. Att bedriva valrörelse är mycket jobb, ganska stressigt men rätt så kul. Det är sammanhållning, massor av roliga och en del märkliga möten, nya vänner och gamla motståndare. Det är små skitfrågor som uppförstoras, det är konstlade konflikter i frågor där det råder samsyn men det är också ett samtal om vilken långsiktig väg Sverige skall ta. Det är med andra ord något att engagera sig i.

fredag 12 mars 2010

För lite tid och bra jobb.

Min ingång i kommunpolitiken var demokratifrågorna. Mer precist hur linköpingsbor utan stark röst eller en naturlig arena för inflytande skulle kunna göra sina röster hörd. Dels för att få möjligheter att förverkliga sina egna drömmar men också för göra vårt gemensamma Linköping till en liten bättre plats att leva i. Det har varit medborgardialoger, ungdomsparlament, ungdialog(en idé som jag och Anna Bjärkmar kom på när vi väntade på ett tåg, det är åtminstone såsom jag minns det).

Nuförtiden fylls dagarna till stor del av andra frågor (den här veckan fördelning av tillfälliga statsbidrag, ägardirektiv till kommunala bolag, nya regler i barnomsorgen och en del annat). Vet inte om det alltid känns som en riktig prioritering men så är det just nu i alla fall. Hur som helst blir jag glad när man träffar kommunens ungdomsombud som jobbar just med de frågor som jag skulle vilja ägna lite mer tid. Det är stor konferens med fryshuset, teater för ungdomar (Top Boy), öppet statshus för ungdomar och en massa annat. Bra jobbat Hanna och Hoshi !!

onsdag 10 mars 2010

Jobb,jobb,jobb

Kommenterade förra veckan det borgerliga förslaget till fördelning av de tillfälliga statsbidragen. Vi socialdemokrater presenterade igår vårt alternativ. Det hade fokus på jobb. Här kommer våra förslag för mer jobb i Linköping.

Satsning på jobb och tillväxt.
Socialdemokraterna satsar sammanlagt 60 miljoner på tillväxt och jobb.
Massiv satsning på jobb för unga.
1. I Linköping är mer än 600 ungdomar mellan 18-24 beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Ingen skall starta sin karriär på arbetsmarknaden med ett besök på socialkontoret. Kommunen ska snabbt erbjuda utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.
2. Kunskapslyft för ungdomar. Massiv satsning på att läsa upp betyg. Alla som avslutat gymnasieskolan i Linköping utan fullständiga betyg erbjuds möjligheten att komplettera utbildningen. Alla gymnasieelever erbjuds möjligheten att läsa upp betyg i ämnen där man ej är godkänd.
3. Traineeprogram i välfärden för att växla in unga i skola, vård och omsorg i syfte att klara en kommande generationsväxling bland kommunens medarbetare.
4. Storsatsning på sommarjobb för unga.
5. Satsning på ungt entreprenörskap. Utbildningsinsatser och starta eget stöd för unga entreprenörer.
6. Utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet
7. Stödfunktion till handledare för arbetslösa

Investera i kompetens och utbildning.
8. En massiv satsning på kompetens istället för passiva bidrag. Bygga ut vuxenutbildningen i Linköping med 150 nya platser.
9. Satsa på kommunens medarbetare. Ett mentorskapsprogram/generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.
10. Kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

Investera i fler jobb och ökad tillväxt
11. Tillfälliga insatser för att komma närmare arbetsmarknaden genom att äldre långtidsarbetslösa erbjuds arbetsuppgifter av kommunen. Exempel på det är att vara vuxen i skolan och ett utökat antal kollektivtrafikvärdar för tryggare resor och högre kvalitet i kollektivtrafiken.
12. Startmedel till branschprogram/klusterbildningar t ex för mat, hälsa, gröna näringar, it-säkerhet, komposit, flyg, design m m
13. Projekt i syfte att förenkla upphandlingar för mindre företag gentemot kommunen
14. Storsatsning på trygghetsinsatser i Linköping. Åtgärder för att komma tillrätta med bristande underhåll på vägar och gång- och cykelvägar är prioriterat. Att snabbt öka tempot i olika belysningsåtgärder vid gång- och cykelvägar är en annan viktig åtgärd.