måndag 26 april 2010

Jag en vänsterpartist?

Ett säkert tecken på att valet närmar sig är tidningarnas partitest. Genom några sinrikt formulerade frågor får du snabbt reda på vilket parti du sympatiserar med. Snabbt och enkelt inga jobbiga partiprogram istället är det tydliga besked som gäller. Jag kastade mig naturligtvis över Norrköpingstidningars test och svarade på fågor om Nato, jobbskatteavdrag, RUT,EMU och en del annat. Sedan fick jag resultatet. Jag blev i 70% vänsterpartist , 62,1% feministiskt initiativ och drygt 50% miljöpartist. Jag är inte helt klar över vad det innebär att vara 70% vänsterpartist men kära bloggläsare jag tror vi håller tyst om detta va. Det är mellan mig och er och snälla sig inget till de andra sossarna i Linköping de behöver liksom inget veta.

onsdag 14 april 2010

Blir det någon jobbpolitik?

Efter mycket om och men presenterade alliansen igår på kommunstyrelsen några förslag för att bekämpa arbetslösheten. Det innehöll en del bra exempelvis en satsning på feriejobb(har vi tjatat om i två år men bättre sen än aldrig) och praktiksamordnare.

Men sammantaget ger den så kallade satsningen ett märkligt intryck. Inga (med undantag av feriejobb) satsningar på ungdomar, det trots att ungdomsarbetslösheten har exploderat i Linköping. Inga satsningar på utbildning och kompetens trots att många av de som går arbetslösa skulle behöva förstärka sin kompetens så att man har möjlighet att ta ett jobb när konjunkturen vänder. Som sagt bra att man gör något men för lite och fel inriktning. Bifogar här det vi föreslog men som avslogs utan att man brydde sig om att kommentera innehållet något närmare.

Att det står xx på ärendenumret beror på att ärendet om fördelning av medel för arbetsmarknadsinsatser inte fanns på dagordningen (det fanns naturligtvis hos majoriteten) utan presenterades som ett extraärende för oppositionen en timma före sammanträdet. För er som inte är hemma i den kommunpolitiska vardagen så tillhör ett sådant förfaringsätt inte precis tillhör vanligheterna. Nåväl det här tyckte vi att man skulle göra utöver alliansens förslag.

Tilläggsyrkande ärende xx Kommunstyrelsen 13 april.

Begäran om tilläggsanslag för arbetsmarknadsinsatser 2010

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en massiv satsning på jobb för unga. Denna kan exempelvis innehålla utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning på ungt entreprenörskap.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning i kompetens och utbildning.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på ett mentorskapsprogram/ generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en långsiktig strategi för kommunens samlade arbetsmarknadspoltik

måndag 12 april 2010

SM-final

Jag var medbjuden på SM-final i Volleyboll igår. LVC mötte Falkenberg i en rafflande femsetare som dock slutade lyckligt (LVC vann). Det var kul att vara tillbaka och se på elitidrott i Sporthallen, mina besök har varit alltför glesa sedan handbollens storhetstid tog slut i början på 90-talet. Nu fick vi också en presentation av föreningen av bland annat dess ordförande Bosse Kindgren. Föreningen verkar ha en smart mix av stark egen ungdomsverksamhet, internationellt utbyte och rekrytering av nationella talanger(ofta i samverkan med universitet där man kombinerar studier med idrott). Ett smart upplägg. Men framförallt så hoppas vi på ett herrguld i en lagidrott det var alltför länge sedan sist.

torsdag 1 april 2010

De är ju inte intresserade!

Linköpings kommun har blivit uppmärksammade i ett föga smickrande sammanhang. Den borgerliga alliansen och Moderaterna har nämligen misslyckats med att välja någon kvinna till ordförande i något bolag, och de är ju lite anmärkningsvärt eftersom de kommunala bolagen som bekant är ganska många i Linköping. Enligt moderaternas lokala ordförande Rutger Starwing beror det på ett bristande intresse från de moderata kvinnorna. Tvärtom de har alla blivit tillfrågade.

Hur det är med det är det naturligtvis svårt att veta för en utomstående, men med lånad lånad Starwingsk logik noterar jag att det verkar de moderata kvinnorna inte verkar vara särskilt intresserade av Kommunfullmäktige eller. För av de 15 första på listan är det bara tre kvinnor. Vem vet de moderata kvinnorna kanske inte över huvud taget är intresserade av politik?

Barnfattigdomen ökar i Linköping

Den här interpellationen tänker jag, Helena Balthammar och Eva Lindh ställa på nästa Kommunfullmäktige. En dramatisk utveckling som säger rätt mycket om utvecklingen i vår stad de sista fyra åren.

Linköping en fattig stad

En jämlik fördelning av resurserna och inkomsterna i ett samhälle leder till att människor tenderar att utbilda sig mer vilket i sin tur främjar ekonomisk tillväxt. De materiella investeringarna är också större i dessa länder. Det finns således ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och jämlikhet. Under de senaste åren har inkomstskillnaderna ökat i Sverige. Denna utveckling kan få negativa konsekvenser inte endast för folkhälsan utan även för den ekonomiska tillväxten.

Andelen barn i familjer med hög inkomststandard har ökat de senaste åren. Till familjer med hög ekonomisk standard räknas de som skulle ha råd att försörja ytterligare en familj. Samtidigt har barnfattigdomen ökat. Försörjningsstöd till barnfamiljer har ökat med 30 procent mellan åren 2006 och 2009. Orsaken till att fattigdomen ökat är de växande inkomstklyftorna. Fattigdomsrisken är störst bland ensamstående med barn.

I Linköping idag går stora grupper av människor utan arbete. Det betyder miljarder timmar av förlorade arbetsinsatser, initiativ, idéer och nya perspektiv som skulle ha gjort enskilda människor och Linköping som stad bättre. I tider av arbetslöshet när konkurrensen om jobben hårdnar ökar risken för diskriminering och segregering.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

- Vilka slutsatser drar du av att barnfattigdomen ökat med 30% på fyra år?

- Vilka insatser vill du genomföra för att bekämpa barnfattigdom?