måndag 6 december 2010

Avsked

Lyssnade på avgående partiledare Mona Sahlins tal till förtroenderådet i lördags. Med tydlighet och precision pekade hon på de felval som gjorts de senaste åren och som resulterade i valnederlaget. Stora grupper har övergivit socialdemokraterna de senaste åtta åren. Illa kommunicerade förslag om fastighetsskatt och förmögenhetsskatt vann inte tillbaka några väljare. Partiets stora valfråga var att sänka skatten för pensionärer, resultatet blev att pensionärerna med stor majoritet röstade på borgerliga partier Vänsterpartiets deltagande i det rödgröna samarbetet användes effektivt för att skrämma bort mittenväljare. Allt detta och mycket mer pekade Mona Sahlin på . Underförstått framgick det att det var uppfattningar hon hade haft under en längre tid.

Det var ett bra och viktigt tal, trots det kände jag mig besviken efter talet. Om hon och delar av partiledningen hade denna insikt varför sa man inte något, varför gjordes inget. Och varför lät hon så mycket annorlunda när hon formulerade socialdemokraternas utmaningar när hon tillträdde för fyra år sedan än hon gör nu? Min uppfattning är att vi behöver en partiledning med ett tydligt mandat som innehåller personer som vågar förändra politik och partikultur. Vem/vilka det är vet jag inte men vi definitivt inte råd med fler vilkorade mandat och dåliga kompromisser