tisdag 8 februari 2011

Bokslutstider

Februari och mars är i kommunsverige bokslutstider. Det räknas och finjusteras. Nu kommer det svart (eller rött) på vitt. Kan kommunledningen slå sig för bröstet och berömma sig för att i oroliga tider kunnat styra kommunen genom världsekonomins stormiga tillvaro. Eller är man offer för omständigheter som ligger utanför även en kommunlednings kontroll.

I Linköping vet vi svaret det blev ett överskott på 250 miljoner kronor. Nu återstår bara frågan var det bra eller dåligt. Svaret är tråkigt nog varken eller. Å ena sidan är ett överskott naturligtvis bättre än det motsatta. Men större delen av överskottet består av tillfälliga statsbidrag (183 miljoner)som inte använts (lagts på hög). Det måste betraktas som tämligen dåligt använda pengar då behoven är stora (ohälsa bland unga, hög arbetslöshet, mediokra resultat i skolan) och då staten kräver att kommunerna varje år ska gå med plus kan de inte användas kommande år i form av ett tillfälligt underskott i budgeten. Det tycker jag är ganska kortsiktigt och tämligen dåligt planerat.

torsdag 3 februari 2011

Kravprofil för ny partiledare

Mitt eget parti söker sedan en tid en ny partiledare. Partidistrikten har fått uppdraget att formulera en kravprofil som skall skickas in till valberedningen. Mitt eget partidistrikt har formulerat följande. Ganska välavvägt men om detta arbete får något verklig genomslag när diskussionen om namn börjar är för mig oklar.

Jag är tveksam till detta förfaringssätt. Själv tycker jag att valberedningens ffokus på olika personliga egenskaper är olyckligt och på många sätt ovidkommande. Det är beklagligt att frågor som ålder, utbildningsbakgrund och fackföreningstillhörighet hamnar i förgrunden istället för uppdraget eller uppgiften för en ny partiledare.

Debatten om Mona Sahlins avskedstal i höstas och vår diskussion om valnederlagets orsaker visar på att det i vårt parti inte råder någon samsyn om valförlustens orsaker. Det är i sig inget konstigt, men eftersom det är en avgörande fråga vilken väg och vilken analys den blivande partiledaren gör borde det vara en av de centrala frågeställningarna. Inte ålder, inte utbildningsbakgrund eller om man sitter i riksdagen.