onsdag 16 mars 2011

En region med högtflygande planer?

Deltog på ett seminarie om flyg i Östergötland. Arrangör var de båda flygplatserna men drivande var Östsvenska handelskammaren och en före detta landshövding. Anslaget kändes igen vi har två flygplatser det är illa, politikerna måste bestämma sig för vad man vill med flyget. Ökat samarbete är nödvändigt helst skall det bara finnas en flygplast (var denna skulle ligga överlåter man dock generöst till politiken att få bestämma).

Flyget är naturligtvis en viktig fråga inte minst för Linköping. Bra kommunikationer är centralt för att kunna skapa tillväxt och välstånd. Sedan finns det svåra avväganden att göra. Hur mycket skattepengar är rimligt att satsa för att upprätthålla en god infrastruktur inom flyget hur arbetar vi med att motverka negativa miljökonsekvenser som flyget har och så vidare.

I vilket fall som helst är ett fördjupat samarbete mellan flygplatserna är bra. Säkert finns det mycket som kan bli bättre men ibland känner jag att det måste bli någon hejd på självspäkelsen i vår region när det gäller flyg. Sakläget är ju att vi aldrig har haft bättre och biligare flygförbindelser. Goda förbindelser till Amsterdam, Köpenhamn och Helsingfors samt bra förbindelser till storflygplatsen Skavsta. Ingen region i Sverige utanför de tre största städerna kan tävla med detta och det är inte en helt dålig situation.

torsdag 10 mars 2011

Ny partiledning.

Efter en minst sagt turbulent period har nu socialdemokratiska partiets valberedning lagt fram ett förslag på ny partiordförande och partisekreterare. Till ny ordförande föreslås Håkan Juholt och till ny partisekreterare föreslås Carin Jämtin. Håkan Juholt är en erfaren riksdagspolitiker och jag väntar med spänning på att han skall redovisa hur han vill förändra socialdemokratin. Carin Jämtin känns som ett spännande val som partisekreterare. En modern ledare som har alla förutsättningar att utveckla vår partiorganisation. Däremot måste processen fram till detta förslag beskrivas som ett fiasco. Valberedningens arbete har framstått som kaotiskt, läckor till media har varit det främsta verktyget att kommunicera med omvärlden och den normala socialdemokratiska partimedlemmen är den som i praktiken har haft minst inflytande över processen. Det har skadat socialdemokratiska partiet och är en process som inte får upprepas inför framtiden.