torsdag 26 november 2009

Utveckla ett medborgarkontor och en mötesplats i Berga slott.

Här kommer några idéer som jag Stina Edlund och Ali Hajar har för hur man kan utveckla Berga till en ännu bättre stadsdel formulerade i en motion till kommunfullmäktige.


Kännetecknande för väl fungerande stadsdelar är att det finns mötesplatser. Att träffas och få nya bekantskaper, få del av viss kommunal service samt kunna ta del av ett väl fungerande föreningslivs verksamhet. I många av våra stadsdelar finns den typen av samlingsplatser i en skola eller kanske i ett stadsdelscentrum.

I Berga saknas denna typ av mötesplats. Berga skola är nedlagd, centrum är privatiserat. Det innebär att det saknas en naturlig samlingspunkt för offentlig service, fritidsaktiviteter och det offentliga samtalet. Det är ett problem. Ett framgångsrikt arbete med att stärka Berga som stadsdel handlar därför också om att stärka identitet, ta tillvara på symboler och skapa mötesplatser. Vi vill därför samla delar av befintlig kommunal service i Berga slott och utveckla det till en samlingsplats för hela Berga. Exempel på verksamheter som skulle kunna inrymmas är:
-fritidsgård
-medborgarkontor
-föreningsverksamhet
- sociala insatser som fältverksamhet och socialsekreterare

Undertecknade föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla Berga slott till en mötesplats för befolkningen i Berga.

onsdag 25 november 2009

Ett linköping med många hinder för goda idéer

Bloggade förra månaden om Kent Walterssons och Eva Lindhs motion om ungdomskulturellt centrum. Igår behandlades motionen av Kommunfullmäktige. Jag har tidigare varit tydlig i min kritik angående det motionssvar och förslag till avslag som den borgerliga majoriteten lämnat ifrån sig. Såhär skrev jag då.

"Eva Lindh och Kent Waltersson (s) föreslår i en motion att kommunen skall utveckla Anders Ljungstedts Gymnasium till ett ungdomskulturellt centrum för hela länet. Bakgrunden är att länets ungdomar är alltmer rörliga. Man går i skola i Norrköping men bor i Linköping, går på skylten men bor i Mantorp. Allt tyder på att den utvecklingen kommer att förstärkas. Med bättre kommunikationer kommer fler ungdomar att ta del av länets samlade utbud av utbildning och kultur.Här gäller att tänka framåt, tänka strategiskt. Eva och Kent har uppmärksammat att mitt i länet ligger ALG ett av landets största gymnasier, granne med linköpings nya resecentrum. Deras enkla idé är att man borde nyttja detta faktum och fundera på hur man kan använda dessa lokaler som ca 30000 ungdomar kommer kunna nå med 30 min kollektivtrafik. Kanske kan man använda dem till att erbjuda fler ungdomar teater, studiecirklar, idrott och utbildning. Ett ungdomskulturellt centrum för hela länet kanske? En intressant vision och idéuppkast kan nog de flesta hålla med om.Vad svarar då den borgerliga majoriteten på denna visionära (möjligen lite flummiga) idé? Jo man avslår den, ok då men varför kan man undra? Här kan läsaren möjligen gissa kommunens ekonomiska läge eller att man har egna fräcka idéer men så är det nu inte utan, och nu kommer det kära läsare, anledning är mycket bokningar av ALG:s lokaler under hösten och att ALG har ett komplicerat larmsystem. Det är de två skälen som omöjliggör att man på sikt ska skapa ett ungdomskulturellt centrum på ALG. Så fattig är tydligen ungdomspolitiken under fp ledning i Linköping. Man borde bli upprörd, arg, ilsken men jag blir bara trött och lite ledsen. "

Med anledning av detta kunde man kanske tro att den borgerliga majoriteten hade slipat på argumentationen men icke. Huvudargumentet i de korta inlägg som ansvarigt kommunalråd Bengt Olsson hade var återigen att det var ett komplicerat larmsystem och att det var mycket bokningar under hösten. Det verkar som vi har en bit kvar till ett ”Linköping där idéer blir verklighet”.

Kommunfullmäktigelista

Nu är valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista färdigt. Beslut fattas på måndag. Så här ser förslaget på de första 30 namnen ut:


1 Lena Micko
2 Jakob Björneke
3 Eva Lindh
4 Kent Waltersson
5 Kristina Edlund
6 Jan Österlind
7 Birgitta Sthål – Öckinger
8 Almaz Abdulla
9 Elisabeth Gustafsson
10 Mikael Sanfridson
11 Helena Balthammar
12 Ali Hajar
13 Birgitta Wallberg – Håkansson
14 Eric Rynestad
15 Ellen Oskarsson
16 Aleksander Gabelic
17 Kim Öhman
18 Ulf Lindh
19 Kärstin Brattgård
20 Andreas Fejes
21 Gunn Bredstedt
22 Roger Berzell
23 Mari Hultgren
24 Richard Bremer,
25 Antigon Mahdavi
26 Lars Sonestedt
27 Monica Sjösten
28 Jonatan Hermansson
29 Jessica Ericsson
30 Jimmy Almevind

fredag 13 november 2009

onsdag 11 november 2009

Skamligt

På andra ställen i landet är frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn också en aktuell fråga. I en av Sveriges rikaste kommuner, Vellinge protesterar man högljutt mot att barn som flytt tillfälligt skall bo i deras kommun. Ledare för mobben är den moderate kommunstyrelseordföranden som inte eller räds att presentera sina argument på Vellinge kommuns hemsida. Skamligt var ett ord jag använde i måndagens inlägg det verkar ju tyvärr stämma än bättre här.

måndag 9 november 2009

Ensamkommande flyktingbarn

För några veckor sedan tog min partikamrat Lars Stjernkvist initiativ till ett upprop i syfte att förmå ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Sakläget är att ungefär 500 barn väntar idag i Stockholm, Göteborg och Malmö på att få möjlighet att flytta till någon av landets kommuner. I Östergötland är det drygt hälften av kommunerna som tar emot ensamkommande flyktingbarn (stora som små kommuner från Ödeshög till Linköping). Stjernkvist menade att Östergötland borde kunna ta ett större ansvar och ge ytterligare några barn möjlighet till nystart i här. Det har han naturligtvis helt rätt i. I Linköping och Norrköping tar vi nu fram förslag på att våra kommuner skall ta emot ytterligare barn Jag utgår från att detta arbete kommer leda till att alla länets kommuner kommer bidra till att ta emot barn som tvingats på flykt. Allt annat vore faktiskt skamligt.

torsdag 5 november 2009

Popvänstern

Är i och för sig mer rock - och metalkille men det här konceptet var ju lite roligt. Kan Stockholm kan Linköping tänker jag! Absolut något för socialdemokraternas nya ombudsman Mikael Sanfridsson att ta tag i. Observera frågeställningen"Är sossar vänster?". Man blir ju inte bara lite nyfiken på vad popvänstern har att säga om detta.

onsdag 4 november 2009

Kommunal kärnverksamhet

Som många säkert noterat diskuteras och planeras det för ny järnväg. I första läget mellan Stockholm och Linköping och i andra läget med fortsättning mot Göteborg. Genom snabbare transporter öppnas möjligheter för tillväxt och utveckling men också för mer miljövänliga transporter både inom Östergötland och till Stockholm. Knäckfrågan är hur det hela skall finansieras. En utredning föreslår att kommuner och regioner längs vägen skall bidra med 19 miljarder kronor. En mycket stor summa. Linköpings kommuns skatteintäkter för ett år är ungefär 6 miljarder.

Det skulle naturligtvis vara en mycket stor ekonomisk utmaning för bland annat Linköping att bidra med så mycket pengar (det skulle givetvis begränsa möjligheten att finansiera exempelvis en bra skola och omsorg) men det är också principiellt felaktigt. Staten skall betala för statlig infrastruktur.

Mot detta har naturligtvis alla partier i intresseorganisation Sveriges och kommuner och landsting reagerat. Kritiska remissyttranden strömmar in till regeringskansliet från hela Sverige, utom från Linköping. Här vägrar nämligen den borgerliga majoriteten att framföra någon kritik mot den borgerliga regeringen. Vårt förslag om att vi skulle ställa oss bakom samma kritiska yttrande som moderaterna i Sveriges kommuner och landsting formulerat röstades ner. Som en av mycket få kommuner tycker Linköping tydligen att det är ok att staten vältrar över mångmiljardkostnader på kommunerna. Så linköpingsbor kom ihåg när moderaten Paul Lindval talar om att satsa på kommunal kärnverksamhet i Linköping handlar det tydligen inte om att satsa på skola och omsorg utan om att betala för järnvägsräls.

tisdag 3 november 2009

Kongressen

För er som på 4.25minuter vill veta vad som hände på fem dagars partikongress, klicka här. Redogjort direkt från fronten av vår egen skjutjärnsreporter Eric Sundström

Guld och långpromenad

Det har väl inte undgått någon att Linköping har fått sitt första guld i en stor lagidrott på över 30 år. Stort grattis till tjejerna i LFC för en enastående prestation! Tyvärr måste jag avslöja att jag missade det som skulle visa sig vara guldmatchen i lördags. Solen bröt ju fram genom molnen och lockade ut mig på långpromenad längs Göta Kanal. Promenaden blev dock något längre än planerat då lördag enligt Östgötatrafiken var söndag och bussar tydligen inte behöver gå på söndagar. Så promenaden slutade inte vid busshållsplatsen i Berg utan först med inköp av lax i Tornby.