tisdag 30 mars 2010

Mer vägar till folket.

Läser i DN att den borgerliga regeringen vill avsätta 28 miljarder till i huvudsak vägbyggen i Stockholm. Samtidigt förhalar och fördröjer man beslutet om ny järnväg mellan Linköping och Stockholm(som dessa pengar med råge skulle räcka till). Är det inte det som brukar kallas prioritering?

måndag 29 mars 2010

Bakom ståldörren kan ingen höra dig skrika.

Som alla vet är fördelning av kontorsrum en känslig fråga på alla arbetsplatser. Som yngst, nyast och i opposition fick jag när jag tillträdde ett rum bakom en ståldörr längst ner i flygeln av Linköpings stadshus. Ett i och för sig ett rätt så trevligt rum men lite opraktiskt när man skall förklara var man sitter för besökare ( ingen besökare kan hitta dit utan karta, kompass och ett bra lokalsinne ).

I morse när jag öppnade ståldörren var det helt mörkt. Försökte tända ingen effekt. Allting var nedsläckt och eftersom korridoren in till kontoret saknar fönster så var det verkligen mörkt! Jag trevade mig fram till kontorsdörren och låste upp. Försökte tände på kontoret, ingen effekt. I det svaga gryningsljuset från en synnerligen grå måndagmorgon hängde jag av mig jackan och trevade mig fram till telefonen för att i någon på områdetkunnig person (om ljus som inte funkar och så) . Efter några minuter kom vår vaktmästare som muntert förklarade att det hade varit earth hour i lördags(vilket av någon anledning innebär att man släcker ner ett stadshuset som ändå inte är tänt en lördagskväll) och man hade efter detta glömt att tända på en del "udda ställen". Ibland är känns det mer motigt än vanligt att vara i opposition.

fredag 26 mars 2010

Återigen denna välfärdens kärna

Jag har tidigare kommenterat den borgerliga alliansens fördelning av regeringens tillfälliga anslag till kommunerna. 48 miljoner skall tillfälligt tillföras Barn och - ungdomsnämnden under 2010. Någon sa en gång att en vecka är en lång tid i politiken. Det ligger något i det. För ett halvår sedan tyckte ju alliansen att stadens skolor och förskolor skulle spara. Till och med en något större summa en vad som nu tillförs sparades bort. Det blev färre lärare, förskollärare och barnskötare.

Men nu skall det satsas. Eftersom det är tillfälliga medel kan resurserna inte användas till fler lärare, förskollärare och barnskötare utan det blir olika utvecklingsprojekt (tydligen bland annat inköp av idrottsredskap, satsning på fokusbibliotek och inköp av material). Säkert välbehövligt ute på skolor men återigen blir den samlade effekten av den borgerliga politiken märklig.

För vad man gör är att man omvandlar det som för ett halvår sedan var permanenta resurser som skolor och förskolor använde till lärare, förskollärare och barnskötare till centrala projektmedel som skall användas till satsning på fokusbibliotek och materiel. Detta lanseras av Paul Lindvall (m) som satsning på välfärdens kärna. Märkligt var ordet.

onsdag 17 mars 2010

Gubbiga moderater

Enligt moderaternas lokala hemsida ser deras lokala lista till kommunfullmäktige ut så här. Tre kvinnor på de femton första platserna. Känns det modernt, nytt och fräscht? Sådär va!

1

Christian

Gustavsson

2

Paul

Lindvall

3

Ann-Cathrine

Hjerdt

4

Catharina

Rosencrantz

5

Stefan

Erikson

6

Niklas

Borg

7

Anna

Bergdahl

8

Michael

Wigg

9

Rolf G.

Edelman

10

Kjell

Cederlund

11

Rutger

Starwing

12

Martin Wiliam

Landl

13

Fredrik

Lundèn

14

Björn

Olsson

15

David

Idebro

måndag 15 mars 2010

Vårkänslor

Solen skiner, allsvensk premiär, hockeyslutspel och det börjar klia lite i halsen av den första pollenchocken, våren är här med andra ord. De (över)entusiastiska börjar planera för årets första grillning, jag lyckades själv övertyga en god vän om att skotta upp en fyrkant i trädgården för att ge plats åt ett styck grill och två campingstolar.

För oss i politiken finns det snart inga ursäkter. Gator och torg väntar på att intas, osäkra väljare skall övertygas och det skall argumenteras med meningsmotståndare. Att bedriva valrörelse är mycket jobb, ganska stressigt men rätt så kul. Det är sammanhållning, massor av roliga och en del märkliga möten, nya vänner och gamla motståndare. Det är små skitfrågor som uppförstoras, det är konstlade konflikter i frågor där det råder samsyn men det är också ett samtal om vilken långsiktig väg Sverige skall ta. Det är med andra ord något att engagera sig i.

fredag 12 mars 2010

För lite tid och bra jobb.

Min ingång i kommunpolitiken var demokratifrågorna. Mer precist hur linköpingsbor utan stark röst eller en naturlig arena för inflytande skulle kunna göra sina röster hörd. Dels för att få möjligheter att förverkliga sina egna drömmar men också för göra vårt gemensamma Linköping till en liten bättre plats att leva i. Det har varit medborgardialoger, ungdomsparlament, ungdialog(en idé som jag och Anna Bjärkmar kom på när vi väntade på ett tåg, det är åtminstone såsom jag minns det).

Nuförtiden fylls dagarna till stor del av andra frågor (den här veckan fördelning av tillfälliga statsbidrag, ägardirektiv till kommunala bolag, nya regler i barnomsorgen och en del annat). Vet inte om det alltid känns som en riktig prioritering men så är det just nu i alla fall. Hur som helst blir jag glad när man träffar kommunens ungdomsombud som jobbar just med de frågor som jag skulle vilja ägna lite mer tid. Det är stor konferens med fryshuset, teater för ungdomar (Top Boy), öppet statshus för ungdomar och en massa annat. Bra jobbat Hanna och Hoshi !!

onsdag 10 mars 2010

Jobb,jobb,jobb

Kommenterade förra veckan det borgerliga förslaget till fördelning av de tillfälliga statsbidragen. Vi socialdemokrater presenterade igår vårt alternativ. Det hade fokus på jobb. Här kommer våra förslag för mer jobb i Linköping.

Satsning på jobb och tillväxt.
Socialdemokraterna satsar sammanlagt 60 miljoner på tillväxt och jobb.
Massiv satsning på jobb för unga.
1. I Linköping är mer än 600 ungdomar mellan 18-24 beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Ingen skall starta sin karriär på arbetsmarknaden med ett besök på socialkontoret. Kommunen ska snabbt erbjuda utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.
2. Kunskapslyft för ungdomar. Massiv satsning på att läsa upp betyg. Alla som avslutat gymnasieskolan i Linköping utan fullständiga betyg erbjuds möjligheten att komplettera utbildningen. Alla gymnasieelever erbjuds möjligheten att läsa upp betyg i ämnen där man ej är godkänd.
3. Traineeprogram i välfärden för att växla in unga i skola, vård och omsorg i syfte att klara en kommande generationsväxling bland kommunens medarbetare.
4. Storsatsning på sommarjobb för unga.
5. Satsning på ungt entreprenörskap. Utbildningsinsatser och starta eget stöd för unga entreprenörer.
6. Utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet
7. Stödfunktion till handledare för arbetslösa

Investera i kompetens och utbildning.
8. En massiv satsning på kompetens istället för passiva bidrag. Bygga ut vuxenutbildningen i Linköping med 150 nya platser.
9. Satsa på kommunens medarbetare. Ett mentorskapsprogram/generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.
10. Kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

Investera i fler jobb och ökad tillväxt
11. Tillfälliga insatser för att komma närmare arbetsmarknaden genom att äldre långtidsarbetslösa erbjuds arbetsuppgifter av kommunen. Exempel på det är att vara vuxen i skolan och ett utökat antal kollektivtrafikvärdar för tryggare resor och högre kvalitet i kollektivtrafiken.
12. Startmedel till branschprogram/klusterbildningar t ex för mat, hälsa, gröna näringar, it-säkerhet, komposit, flyg, design m m
13. Projekt i syfte att förenkla upphandlingar för mindre företag gentemot kommunen
14. Storsatsning på trygghetsinsatser i Linköping. Åtgärder för att komma tillrätta med bristande underhåll på vägar och gång- och cykelvägar är prioriterat. Att snabbt öka tempot i olika belysningsåtgärder vid gång- och cykelvägar är en annan viktig åtgärd.

torsdag 4 mars 2010

Satsningar på välfärdens kärna?

I gårdagens Corren presenterade den borgerliga alliansen i Linköping en engångssatsning på 90 miljoner på ”välfärdens kärna”. Kompetensutveckling, nya läromedel, idrottsredskap, helgverksamhet inom omsorgsverksamheten, nytt datasystem, minigym etc. Listan var lång och varierad.

Jag har spontant två synpunkter på satsningen. Det saknas en satsning på jobb. I ett läge när kostnaderna för socialbidrag har ökat med 30% och arbetslösheten inte minst bland ungdomar ökat dramatiskt avsätts inte en krona på jobbsatsning. Märkligt! Istället får jag snarast intrycket av att samtliga partier i alliansen skulle få lite var.

Kortsiktigheten är också påfallande. Som viceordförande i Barn – och ungdomsnämnden vet man inte om man skall skratta eller gråta. I november för ett och halvt år sedan antogs en tvåårsbudget i kommunfullmäktige för linköpings skolor och förskolor. I juni förra året beslutar den borgerliga majoriteten om stora neddragningar till stor del genom generella besparingar, i oktober justeras budgeten igen (lika mycket ska inte sparas), i januari kickar nya besparingar in(som följd av junibeslutet), nu i går genomförs en engångssatsning. Var finns långsiktigheten och hur länge gäller detta senaste besked.

Framförallt neddragningarna i juni förra året har märkts i skolor och förskolor. Personaltätheten har minskat, barngrupper har blivit större och lediga tjänster har inte tillsatts. Bara för att illustrera det absurda. Jag besökte för en månad sedan en skola som inte fått återbesätta en kuratorstjänst. Det innebar att en stadens största högstadieskolor under ett halvår varit utan skolkurator. Inte så bra kan man tycka. Vad väljer då alliansen att satsa på när man nu får 90 miljoner över. En tillfällig satsning på idrottsredskap! Snacka om intressant prioritering.