tisdag 8 december 2009

Kommunfullmäktige

Under förmiddagen hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Viktigast var att den 20 års jubilerande barnkonventionen uppmärksammades och bäst var artisterna S.T.C och Victory som rappade om barn- och ungdomars rätt till inflytande.

Dagens politiska omsvängning stod miljöpartisten Ulf Flodin. Han har under många år profilerat sig som en motståndare mot konsumtionssamhället och ekonomisk tillväxt. Nu ville han att kommunen skulle förskottera statens kostnader för byggnation av Ostlänken och sedan betala det genom den framtida ekonomisk tillväxt som projektet innebar!?

Dagens miss stod nog kristdemokraten Lars Eklund för som genom sitt citat av Cicero ”för övrigt anser jag att Khartago bör förstöras” ville spegla sitt enträgna slit för att förverkliga ostlänken. Nu var ju Khartago i och för sig förstört 40 år innan Cicero föddes och jag tyckte mig höra ett muller i underjorden när Cato d.ä vände sig om i sin grav på grund av denna felaktiga källhänvisning. Men som Cicero sade Cuisvis homine est errare - Att fela är mänskligt. Och sist men inte minst ett mer nutida citat till alla vänner i kommunfullmäktige God Jul och Gott nytt år.

måndag 7 december 2009

Svenskt Näringsliv

Har varit dålig på att blogga på sistone. Det har orsakats av i följande ordning: mycket att göra, att jag under två dagar trodde jag hade svininfluensan och på slutet allmän slöhet. Nu är jag dock tillbaka i bloggandet.

Jag var på en ganska intressant konferens förra veckan om upphandling anordnad av Svenskt Näringsliv. Det var en blandad grupp av företagare, kommunala tjänstemän och politiker som utgjorde publiken. Här i Linköping har vi ju använt oss av upphandlingar och alternativa utförare inom de flesta områden under snart 20 års tid och för mig är det ett självklart redskap att ibland använda sig av för att se till att Linköpingsborna får så bra offentlig service som möjligt. Så en del på konferensen var gammal skåpmat.

En aspekt som Svenskt Näringsliv valde att inte ta upp var den politiska dimensionen. Traditionellt sett har politiker inte minst i mitt eget parti varit skeptiska till privata alternativ inom inte minst vård och omsorg. Det har sakta förändrats och i Linköping hade vi under 15 år en bred samsyn mellan partierna om hur och när vi skall använda oss av alternativa utförare inom exempelvis äldreomsorgen. Det förändrades i och med valet 2006. Istället blev det ett ideologiskt redskap för högerpolitiker för att avveckla offentligt driven verksamhet. Det kulminerade med nollbud och skandalrubriker i lokalpressen förra året. Den typen av vårdslös politisk hantering tror jag är ett stort hot mot den folkliga acceptansen att använda sig av alternativa utförare. Jag vet att det finns mycket synpunkter om detta hos vårdföretagare. Men av någon anledning valde Svenskt Näringsliv att inte ta upp den vinklingen.

torsdag 26 november 2009

Utveckla ett medborgarkontor och en mötesplats i Berga slott.

Här kommer några idéer som jag Stina Edlund och Ali Hajar har för hur man kan utveckla Berga till en ännu bättre stadsdel formulerade i en motion till kommunfullmäktige.


Kännetecknande för väl fungerande stadsdelar är att det finns mötesplatser. Att träffas och få nya bekantskaper, få del av viss kommunal service samt kunna ta del av ett väl fungerande föreningslivs verksamhet. I många av våra stadsdelar finns den typen av samlingsplatser i en skola eller kanske i ett stadsdelscentrum.

I Berga saknas denna typ av mötesplats. Berga skola är nedlagd, centrum är privatiserat. Det innebär att det saknas en naturlig samlingspunkt för offentlig service, fritidsaktiviteter och det offentliga samtalet. Det är ett problem. Ett framgångsrikt arbete med att stärka Berga som stadsdel handlar därför också om att stärka identitet, ta tillvara på symboler och skapa mötesplatser. Vi vill därför samla delar av befintlig kommunal service i Berga slott och utveckla det till en samlingsplats för hela Berga. Exempel på verksamheter som skulle kunna inrymmas är:
-fritidsgård
-medborgarkontor
-föreningsverksamhet
- sociala insatser som fältverksamhet och socialsekreterare

Undertecknade föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla Berga slott till en mötesplats för befolkningen i Berga.

onsdag 25 november 2009

Ett linköping med många hinder för goda idéer

Bloggade förra månaden om Kent Walterssons och Eva Lindhs motion om ungdomskulturellt centrum. Igår behandlades motionen av Kommunfullmäktige. Jag har tidigare varit tydlig i min kritik angående det motionssvar och förslag till avslag som den borgerliga majoriteten lämnat ifrån sig. Såhär skrev jag då.

"Eva Lindh och Kent Waltersson (s) föreslår i en motion att kommunen skall utveckla Anders Ljungstedts Gymnasium till ett ungdomskulturellt centrum för hela länet. Bakgrunden är att länets ungdomar är alltmer rörliga. Man går i skola i Norrköping men bor i Linköping, går på skylten men bor i Mantorp. Allt tyder på att den utvecklingen kommer att förstärkas. Med bättre kommunikationer kommer fler ungdomar att ta del av länets samlade utbud av utbildning och kultur.Här gäller att tänka framåt, tänka strategiskt. Eva och Kent har uppmärksammat att mitt i länet ligger ALG ett av landets största gymnasier, granne med linköpings nya resecentrum. Deras enkla idé är att man borde nyttja detta faktum och fundera på hur man kan använda dessa lokaler som ca 30000 ungdomar kommer kunna nå med 30 min kollektivtrafik. Kanske kan man använda dem till att erbjuda fler ungdomar teater, studiecirklar, idrott och utbildning. Ett ungdomskulturellt centrum för hela länet kanske? En intressant vision och idéuppkast kan nog de flesta hålla med om.Vad svarar då den borgerliga majoriteten på denna visionära (möjligen lite flummiga) idé? Jo man avslår den, ok då men varför kan man undra? Här kan läsaren möjligen gissa kommunens ekonomiska läge eller att man har egna fräcka idéer men så är det nu inte utan, och nu kommer det kära läsare, anledning är mycket bokningar av ALG:s lokaler under hösten och att ALG har ett komplicerat larmsystem. Det är de två skälen som omöjliggör att man på sikt ska skapa ett ungdomskulturellt centrum på ALG. Så fattig är tydligen ungdomspolitiken under fp ledning i Linköping. Man borde bli upprörd, arg, ilsken men jag blir bara trött och lite ledsen. "

Med anledning av detta kunde man kanske tro att den borgerliga majoriteten hade slipat på argumentationen men icke. Huvudargumentet i de korta inlägg som ansvarigt kommunalråd Bengt Olsson hade var återigen att det var ett komplicerat larmsystem och att det var mycket bokningar under hösten. Det verkar som vi har en bit kvar till ett ”Linköping där idéer blir verklighet”.

Kommunfullmäktigelista

Nu är valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista färdigt. Beslut fattas på måndag. Så här ser förslaget på de första 30 namnen ut:


1 Lena Micko
2 Jakob Björneke
3 Eva Lindh
4 Kent Waltersson
5 Kristina Edlund
6 Jan Österlind
7 Birgitta Sthål – Öckinger
8 Almaz Abdulla
9 Elisabeth Gustafsson
10 Mikael Sanfridson
11 Helena Balthammar
12 Ali Hajar
13 Birgitta Wallberg – Håkansson
14 Eric Rynestad
15 Ellen Oskarsson
16 Aleksander Gabelic
17 Kim Öhman
18 Ulf Lindh
19 Kärstin Brattgård
20 Andreas Fejes
21 Gunn Bredstedt
22 Roger Berzell
23 Mari Hultgren
24 Richard Bremer,
25 Antigon Mahdavi
26 Lars Sonestedt
27 Monica Sjösten
28 Jonatan Hermansson
29 Jessica Ericsson
30 Jimmy Almevind

fredag 13 november 2009

onsdag 11 november 2009

Skamligt

På andra ställen i landet är frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn också en aktuell fråga. I en av Sveriges rikaste kommuner, Vellinge protesterar man högljutt mot att barn som flytt tillfälligt skall bo i deras kommun. Ledare för mobben är den moderate kommunstyrelseordföranden som inte eller räds att presentera sina argument på Vellinge kommuns hemsida. Skamligt var ett ord jag använde i måndagens inlägg det verkar ju tyvärr stämma än bättre här.

måndag 9 november 2009

Ensamkommande flyktingbarn

För några veckor sedan tog min partikamrat Lars Stjernkvist initiativ till ett upprop i syfte att förmå ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Sakläget är att ungefär 500 barn väntar idag i Stockholm, Göteborg och Malmö på att få möjlighet att flytta till någon av landets kommuner. I Östergötland är det drygt hälften av kommunerna som tar emot ensamkommande flyktingbarn (stora som små kommuner från Ödeshög till Linköping). Stjernkvist menade att Östergötland borde kunna ta ett större ansvar och ge ytterligare några barn möjlighet till nystart i här. Det har han naturligtvis helt rätt i. I Linköping och Norrköping tar vi nu fram förslag på att våra kommuner skall ta emot ytterligare barn Jag utgår från att detta arbete kommer leda till att alla länets kommuner kommer bidra till att ta emot barn som tvingats på flykt. Allt annat vore faktiskt skamligt.

torsdag 5 november 2009

Popvänstern

Är i och för sig mer rock - och metalkille men det här konceptet var ju lite roligt. Kan Stockholm kan Linköping tänker jag! Absolut något för socialdemokraternas nya ombudsman Mikael Sanfridsson att ta tag i. Observera frågeställningen"Är sossar vänster?". Man blir ju inte bara lite nyfiken på vad popvänstern har att säga om detta.

onsdag 4 november 2009

Kommunal kärnverksamhet

Som många säkert noterat diskuteras och planeras det för ny järnväg. I första läget mellan Stockholm och Linköping och i andra läget med fortsättning mot Göteborg. Genom snabbare transporter öppnas möjligheter för tillväxt och utveckling men också för mer miljövänliga transporter både inom Östergötland och till Stockholm. Knäckfrågan är hur det hela skall finansieras. En utredning föreslår att kommuner och regioner längs vägen skall bidra med 19 miljarder kronor. En mycket stor summa. Linköpings kommuns skatteintäkter för ett år är ungefär 6 miljarder.

Det skulle naturligtvis vara en mycket stor ekonomisk utmaning för bland annat Linköping att bidra med så mycket pengar (det skulle givetvis begränsa möjligheten att finansiera exempelvis en bra skola och omsorg) men det är också principiellt felaktigt. Staten skall betala för statlig infrastruktur.

Mot detta har naturligtvis alla partier i intresseorganisation Sveriges och kommuner och landsting reagerat. Kritiska remissyttranden strömmar in till regeringskansliet från hela Sverige, utom från Linköping. Här vägrar nämligen den borgerliga majoriteten att framföra någon kritik mot den borgerliga regeringen. Vårt förslag om att vi skulle ställa oss bakom samma kritiska yttrande som moderaterna i Sveriges kommuner och landsting formulerat röstades ner. Som en av mycket få kommuner tycker Linköping tydligen att det är ok att staten vältrar över mångmiljardkostnader på kommunerna. Så linköpingsbor kom ihåg när moderaten Paul Lindval talar om att satsa på kommunal kärnverksamhet i Linköping handlar det tydligen inte om att satsa på skola och omsorg utan om att betala för järnvägsräls.

tisdag 3 november 2009

Kongressen

För er som på 4.25minuter vill veta vad som hände på fem dagars partikongress, klicka här. Redogjort direkt från fronten av vår egen skjutjärnsreporter Eric Sundström

Guld och långpromenad

Det har väl inte undgått någon att Linköping har fått sitt första guld i en stor lagidrott på över 30 år. Stort grattis till tjejerna i LFC för en enastående prestation! Tyvärr måste jag avslöja att jag missade det som skulle visa sig vara guldmatchen i lördags. Solen bröt ju fram genom molnen och lockade ut mig på långpromenad längs Göta Kanal. Promenaden blev dock något längre än planerat då lördag enligt Östgötatrafiken var söndag och bussar tydligen inte behöver gå på söndagar. Så promenaden slutade inte vid busshållsplatsen i Berg utan först med inköp av lax i Tornby.

tisdag 27 oktober 2009

Lördag med nytta och nöje

Ägnade lördagen åt verksamhetsplanering med styrelsen för socialdemokraterna i Linköping. Huvudnumret var naturligtvis att dra upp riktlinjerna för den lokala valrörelsen nästa år. Styrkor och brister från valrörelsen 2006 analyserades. Det klurades, diskuterades, muttrades och argumenterades. En ganska bra diskussion med andra ord. Min egen uppfattning är att (s) i Linköping gjorde en bra valrörelse 2006, trots ett dåligt nationellt valresultat var vi mycket nära att vinna lokalvalet i Linköping. Inför 2010 har vi värvat ca 200 nya medlemmar och har bildat ett par nya lokalföreningar. Men framförallt har vi en mer genomtänkt analys av vilka nyckelgrupper vi behöver nå och hur det skall gå till.

Nåväl efter arbete är det dags för nöje så klockan 15.30 anslöt jag till en svensexa. Han som höll i planerna hade tänkt ut att utomhusgokart i slutet av oktober var en bra idé. Visst regn, +5 grader i luften och 8 tävlingsinriktade 30-35 åringar vad kan gå fel? Underhållande var det men det var mer Bambi på hal is än gokart.

torsdag 22 oktober 2009

Omställningsprogram och uppsägningar.

förskolan men också till viss del inom skolan. Anledningen till detta är de neddragningar som den borgerliga kommunledningen beslutat om och som just nu genomförs inom utbildningsförvaltningen. Det är en paradoxal situation eftersom alla partier samtidigt är överens om att inom några få år kommer inte bara den ofta unga personal som sägs upp behövas utan kommunen kommer även vara i behov av stora nyanställningar.

För att slippa avskeda unga föreslår den borgerliga majoriteten ett omställningsprogram. Istället för avsked av yngre skall äldre medarbetare erbjudas exempelvis avtalspension och kortare arbetstid. Naturligtvis bra men problemet är att villkoren för erbjudandet till kommunens äldre medarbetare är njuggt och kritiken från de fackliga organisationerna massiv. Såhär skriver exempelvis lärarförbundet om förslaget till avgångspremie ”Denna avgångspremie riktar sig till personer som själva säger upp sin anställning. Om inte denna skrivelse ändras kommer Lärarförbundet starkt att avråda sina medlemmar från att tacka ja”. Liknande synpunkter om omställningsprogrammet har framförts av kommunal och LR.

Kommunen riskerar alltså att få ett omställningsprogram som ingen vill använda sig av eftersom villkoren är för dåliga med resultatet att exempelvis yngre lärare får lämna kommunen. Vad är orsaken till detta då? Ekonomi? Ja delvis ett omställningsprogram är dyrt och vilka villkor som erbjuds påverkar naturligtvis i hög grad kostnaden. Men eftersom den borgerliga regeringen försett kommunerna med engångspengar valåret 2010 har kommunen faktiskt goda möjlighet att finansiera just den här typen av engångssatsningar. Den borgerliga majoritetens hållning är enligt min uppfattning svårförklarig men uppenbart passiv och defensiv och det är kommunens medarbetare som drabbas av detta.
Så här tyckte vi i socialdemokrater på gårdagens sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden.

”Under framtagandet av omställningsprogram, för att möta övertalighet inom kommunens verksamhet, har kritik framförts från fackliga organisationer. De menar att villkoren i omställningsprogrammet är sådana att de inte kan rekommendera sina medlemmar att anta erbjudandet. Risken med det föreslagna omställningsprogrammet är att det inte upplevs som en attraktiv lösning för medarbetarna och därmed inte är en effektiv åtgärd för omställning. I en ekonomisk övertalighetssituation och med ett kommande rekryteringsbehov gäller att kommun agerar för att leva upp till ambitionen att vara en förebild och modern arbetsgivare. Därför har vi tidigare i kommunstyrelsen markerat att avgångspremiens erbjudande vid frivillig uppsägning blir 6, 9 eller 12 månadslöner beroende på anställningstid i kommunen och att villkoren för särskild avtalspension höjs till 70% av pensionsunderlaget. Barn och ungdomsnämndens begäran av medel bör därför ökas så de kan täcka ett erbjudande på den nivån.”

onsdag 21 oktober 2009

Förstatliga skolan

Folkpartiet har i dagarna återlanserat sitt förslag om att förstatliga skolan. Som jag uppfattar det är huvudargumenten att öka likvärdigheten och statusen i läraryrket. Jag är för egen del lite fundersam. Att sätta likhetstecken vid staten och likvärdighet tycker jag är en grov förenkling. Tvärtom visar erfarenheten att statlig styrning uppvisar stora brister i likvärdighet, det manifesteras exempelvis i försäkringskassans hantering av människor som är i stort behov av samhällets stöd. Bristen på tydlighet upplever vi som är lokalt aktiva dagligdags när statens olika myndigheter delar ut riktlinjer och direktiv som inte är samordnade och sinsemellan motstridiga.

Vad gäller status vill jag bestämt hävda att frågan om läraryrkets status är mer komplex än att handla om vilken arbetsgivare man har. Exempelvis har ju läkarkåren kunnat upprätthålla en hög status trots (eller tack vare) att man i huvudsak är anställda av landstinget. En organisation som emellanåt är starkt ifrågasatt. Tyvärr så är nog utspelet om förstatligande av skolan ännu ett exempel på symbolpolitik som i allt för hög grad präglar utbildningspolitiken från såväl majoritet som opposition.

måndag 19 oktober 2009

ÅFF till allsvenskan.

Naturligtvis underbart att ÅFF är åter till allsvenskan. Lika härligt var att följa vilka känslor det väckte hos gamla ÅFF profiler. På radiosporten stockade det sig halsen på Ralf Edström när slutsignalen närmade sig och i Sportspegeln var Thomas Wernersson uppenbart tagen. Visst är det underbart med idrott!

Jag tycker att det är fantastiskt att länet har lag i herrallsvenskan igen och ser redan nu fram emot matchen mot Kalmar FF nästa år. Tråkigare är att jag nu slutgiltigt gett upp alla sm-guldsdrömmar å Kalmars räkning men bäva månne ÅFF och alla andra allsvenska lag det går nämligen rykten om att det upptäckts en hel uppsättning av Elm kusiner. Långa smala och rödhåriga väntar de på att komma ut ur smålandsskogarnas allra djupaste mörker och slå fotbollsvärden med häpnad. Nästa år blir FF:s år!

onsdag 14 oktober 2009

Ett möte i en oppositionspolitikers liv

Igår på kommunstyrelsen blev det diskussion om fördelningen av de extra statbidrag som regeringen skjutit till. Kommunens borgerliga majoritet hade försett oss i oppositionen med ett excelark med rubriker och siffror på hur man tyckte att 75 miljoner skulle fördelas. Jag tycker naturligtvis att det är bra att vi kan skjuta till pengar till bland annat skola och omsorg men tycker kanske att det är ett lite väl klent beslutsunderlag (roade mig med att räkna, beslutsunderlaget bestod av ungefär en bokstav per miljon kronor som skulle fördelas faktiskt). Irriterande minst sagt framförallt eftersom man har haft ungefär ett halvår på sig att förbereda ärendet (pengarna aviserades i regeringens vårproposition). Att det skall vara vettiga beslutsunderlag är viktigt men kanske inte främst för att man skall vara hygglig mot oppositionen. För skall man skjuta till exempelvis 28 miljoner till omsorgsnämnden eller 35 miljoner till Barn – och ungdomsnämnden tror jag att skattebetalarna uppskattar om beslutsfattarna på något sätt beskriver vad deras pengar skall användas till. Det brukar ofta uppfattas som en viktig del i ett demokratiskt beslutsfattande. Det uppfattades märkligt nog som ett orimligt krav varefter vi blev nerröstade.


Detta är vad vi la till protokollet.


” Kommunens borgerliga majoritet föreslår att delar av ökningen av statsbidragen nu fördelas ut till nämnderna. Huvuddelen tillförs Barn – och ungdomsnämnden och Omsorgsnämnden.

Det är en rimlig fördelning så tillvida att Barn- och ungdomsnämnden sedan i juni kalkylerat med ett stort tillskott och ett annat beslut skulle innebära ytterligare neddragningar. Omsorgsnämndens borgerliga majoritet har sedan kommunstyrelsens beslut i maj, eftersom det uppenbart skulle få orimliga och oacceptabla konsekvenser, vägrat vidta några åtgärder för att verkställa de beslutade ramreduceringarna. Tillskottet är därför nödvändigt för att komma tillrätta med ett stort underskott.

Detta tydliggör att den borgerliga majoritetens beslut om ramreduceringar i maj månad var dåligt underbyggt och att det saknades grundläggande kunskap om vad beslutet skulle få för konsekvenser för de Linköpingsbor som är i störst behov av stöd och insatser från kommunen. Det är allvarligt och oroväckande.

Vi noterar också att ärenden av stor ekonomisk vikt återigen är bristfälligt beredda i det här fallet framskrivna av kommunstyrelsens ordförande personligen. Det är oklart vilka överväganden som ligger bakom fördelningen av medel eftersom det återigen, trots att det funnits tid, inte skett någon beredning hos nämnder. Det innebär att det är mycket svårt att göra en bedömning om detta är en korrekt fördelning av medel.

Vi konstaterar också att huvuddelen av ökningen av statsbidrag är av engångskaraktär. Det innebär kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar 2011. I praktiken innebär regeringens politik att man skjuter kraftiga neddragningar i välfärden efter valet.”

måndag 12 oktober 2009

Heja Ryd

Gjorde ett snabbbesök på Rydskolan under eftermiddagen. Det är naturligtvis svårt att få ett intryck av en skola under ett tvåtimmarsbesök. Däremot förstärktes den bild som jag hade innan jag kom dit att på Rydsskolan bedrivs mycket spännande skolutvecklingsarbete. Jag bjöd snabbt in mig på ett återbesök i vinter.

Däremot blev det en än gång tydligt att det finns mer att göra vad gäller samverkan mellan sociala myndigheter och skolorna i Linköping. Vi behöver mer av sociala resurser som ska finnas närvarande i våra bostadsområden i nära samverkan med exempelvis skolan. Så kära bloggläsare nu skall ni få lite ”inside information”. Det är något som vi socialdemokrater kommer föreslå i vårt lokala valprogram Linköping (i alla fall om jag får min vilja igenom).

tisdag 6 oktober 2009

Ungdomskulturellt centrum

Eva Lindh och Kent Waltersson (s) föreslår i en motion att kommunen skall utveckla Anders Ljungstedts Gymnasium till ett ungdomskulturellt centrum för hela länet. Bakgrunden är att länets ungdomar är alltmer rörliga. Man går i skola i Norrköping men bor i Linköping, går på skylten men bor i Mantorp. Allt tyder på att den utvecklingen kommer att förstärkas. Med bättre kommunikationer kommer fler ungdomar att ta del av länets samlade utbud av utbildning och kultur.

Här gäller att tänka framåt, tänka strategiskt. Eva och Kent har uppmärksammat att mitt i länet ligger ALG ett av landets största gymnasier, granne med linköpings nya resecentrum. Deras enkla idé är att man borde nyttja detta faktum och fundera på hur man kan använda dessa lokaler som ca 30000 ungdomar kommer kunna nå med 30 min kollektivtrafik. Kanske kan man använda dem till att erbjuda fler ungdomar teater, studiecirklar, idrott och utbildning. Ett ungdomskulturellt centrum för hela länet kanske? En intressant vision och idéuppkast kan nog de flesta hålla med om.

Vad svarar då den borgerliga majoriteten på denna visionära (möjligen lite flummiga) idé? Jo man avslår den, ok då men varför kan man undra? Här kan läsaren möjligen gissa kommunens ekonomiska läge eller att man har egna fräcka idéer men så är det nu inte utan, och nu kommer det kära läsare, anledning är mycket bokningar av ALG:s lokaler under hösten och att ALG har ett komplicerat larmsystem. Det är de två skälen som omöjliggör att man på sikt ska skapa ett ungdomskulturellt centrum på ALG. Så fattig är tydligen ungdomspolitiken under fp ledning i Linköping. Man borde bli upprörd, arg, ilsken men jag blir bara trött och lite ledsen.

onsdag 30 september 2009

Tekniska Verken

Blev uppmärksammad på att Muharem Demirok har bloggat om Tekniska Verken med anledning av den debatt som utspelade sig igår på Kommunfullmäktige igår. Tekniska verken är ju en viktig del av Linköping. Dels genom sitt stora bidrag till kommunens ekonomi dels som stor arbetsgivare men kanske främst som ett företag som ligger i absolut framkant vad gäller miljöteknik. Förutsättningarna för Tekniska verken bestäms ytters av kommnfullmäktige så vad som sägs där har betydelse för företaget. Läget är ju det att Centerpartiet innehar ordförandeskapet i Tekniska Verken samt sektorsansvaret inom alliansen i form av Muharem Demiroks kommunalrådsskap. Därför är det anmärkningsvärt att Centerpartiet på gårdagens kf ger en röstförklaring att tekniska Verken inte bör bedriva verksamhet utanför Linköpings kommun. Om denna politik skulle få genomslag skulle det drastiskt förändra förutsättningarna för Tekniska verkens hela verksamhet och naturligtvis påverka många linköpingsbor och inte minst kommunens ekonomiska förutsättningar. Det var det som föranledde en del frågor om vad röstmarkeringarna innebar. Jag tror dock att det var få som blev klokare av svaren då de mest innehöll angrepp på socialdemokraterna.

En trevlig måltid med ett glas rött

Frågan om mat blir alltmer debatterad. Dels handlar det om mat och miljö. Hur får vi fram mat som är av hög kvalité utan att förstöra vår miljö. Det har bland annat min partikamrat Eva Lindh uppmärksammat tillsammans med miljöpartiets gruppledare Annika Lillemets. Igår diskuterade vi en annan viktig fråga. Måltiden och hur viktig den är inte minst som samlingspunkt. Måltiden är ju ofta utgångspunkten för mycket av vår samvaro med andra människor. Att under trevliga former, med människor vi tycker om, prata om vad som hänt under dagen, skvaller och nyheter som vi fått höra är en viktig del av livet. Monica Sjösten (s) har i en motion uppmärksammat detta, hon kräver bland annat att de äldre skall få flera måltider att välja på i Linköpings servicehus och vårdbostäder. Inte ett särskilt kostsamt sätt för Linköpings kommun att öka kvalitén i en måltid och ett ganska skäligt minimikrav kan tyckas. Men inte, det avslogs av stadens borgerliga majoritet. Tråkigt men en rätt så naturlig utveckling. Nu när upphandlingar och privatiseringar har nått vägs ände(efter medial kritik) så är de politiska initiativen från den borgerliga majoriteten få. Men på en punkt är man resolut och konsekvent. Man säger nej till förslag från den politiska oppositionen.

tisdag 29 september 2009

Stort grattis

Hade förmånen att få sitta ordförande på representantskapet för Linköpings arbetarekommun igår. Där antog vi landstingslista och nomineringar till vår riksdagslista. Representantskapet för socialdemokraterna i Östergötland fattar i november beslut om hur riksdagslistan skall se ut. Stort grattis till Mats Johansson och Anna Larsson som toppar vår landstingslista och Johan Löfstrand och Anna-Lena Sörenson som toppar vår nominering till riksdagslistan.

fredag 25 september 2009

Inte ok

Under några dagar har det i länets media diskuterats om härskartekniker och omoderna strukturer inom socialdemokratin i Östergötland. Det har föranletts av ett brev som riksdagsledamot Louise Malmström skrivit och som även distribuerats till media. Idag följs det upp med en artikel av riksdagsledamot Anne Ludvigsson i NT som kritiserar Linköpings arbetarekommun i allmänhet och vår ombudsman i synnerhet.

Frågan om ojämnställda strukturer är viktig och måste redas ut, men intervjun med Anne Ludvigsson får mig att reagera. När jag läser artikeln är det uppenbart att hon är besviken över att inte vara föreslagen som riksdagsledamot. Det är en mycket mänsklig reaktion. Men kritiken av vår ombudsman tycker jag inte är ok. Anne är också styrelseledamot i Linköpings arbetarekommun och har tillsammans med oss andra ett arbetsgivaransvar för vår ombudsman. På styrelsemötena har Anne enligt min vetskap aldrig framfört dessa åsikter. Att istället på detta sätt i media framföra kritik av en anställd som ju omöjligt kan försvara sig mot sin arbetsgivare är enligt min uppfattning oprofessionellt och fegt.

torsdag 24 september 2009

Segregation och Skäggetorp

I Correns papperstidning beskrivs idag hur integrationspolitiken har misslyckats, som exempel lyfts återigen Skäggetorp fram. Jag är lite splittrad till denna typ av rapportering. Å ena sidan är det bra att konsekvenserna av den borgerliga politiken lyfts fram. Den retorik om jobb och utanförskap som bidrog till den borgerliga valsegern 2006 har i praktiken handlat om att öka skillnader mellan människor. Mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Mellan de som är friska och de som är sjuka. Mellan de som är unga och yrkesverksamma och de som är pensionärer. Det märks i områden som Skäggetorp. Fler har tvingats till att söka försörjningsstöd, fler är utan jobb och fattigdomen har ökat. Å andra sidan möter jag också en annan bild. Många människor som är stolta över sitt område. Framgångsrika entreprenörer som startat företag, föreningsmänniskor som ägnar all sin fritid åt ungdomsidrott och lärare som medvetet sökt sig till Skäggetorp därför att stadsdelen har några stadens bästa och modernaste skolor. Den bilden borde också komma fram och det gör den alltför sällan i vår stora dagstidning.

torsdag 17 september 2009

Olof Palmes plats

Det har kommit till min kännedom att det någonstans i den kommunala koncernen finns planer på att byta namn på Olof Palmes plats (idag är den belägen utanför ingången till konsert och kongress). Om namnfrågor kan man diskutera i evighet men den diskussionen brukar föras när man skall namnge en ny plats, jag har för egen del aldrig hört talas om att kommunen ägnar tid åt att döpa om befintliga platser. I detta fall är det extra olämpligt eftersom denna plats bär namn efter en mördard svensk statsminister. Jag utgår ifrån att den borgerliga majoriteten har så pass mycket fingertoppskänsla att man begraver denna synnerligen dåliga idé snarast.

tisdag 15 september 2009

Kamratlig konkurens i fjärde storstadsregionen

De senaste två veckorna har jag avnjutit fotbollsdramatik i division två och superettan. För första gången sedan tidigt 90-tal har jag varit på herrfotboll på folkungavallen, senast var ett derby mellan LFF och Hjulsbro vill jag minnas. Förra måndagen kompletterade jag med östgötaderby på nya idrottsparken i Norrköping.

Jag konstaterar att herrfotbollen i Sveriges femte största stad fortfarande har utvecklingspotential, här förstår alla bloggläsare att det gäller det att vara varsam med orden min seniora kommunalrådskollega är ju som bekant Mats Johansson il presidenti i FKL, men att herrfotbollen i Linköping trots detta snart kan vara jämbördig med den i Norrköping och det leder ju till eftertanke. Herrfotbollen är ju som bekant ett av de områden där fjärde storstadsregionen inte samarbetar utan den är utsatt för kamratlig konkurrensen städerna i mellan. Säkert bra men då slår det mig! Är inte det samma metodik vi använder oss av i flygplatsfrågan?

måndag 14 september 2009

Pengar till kommuner

Förra veckan meddelade den borgerliga regeringen att man tillfälligt ska höja statsbidragen till kommuner och landsting 2010. Fram tills nu har framförallt Reinfeldt avvisat den typen av stimulanser med hänvisning till att tillfälliga bidrag som saknar långsiktig finansiering inte skulle ha effekt. Nu ändrar man sig. Det är naturligtvis bra att en regering som fram tills nu prioriterat skattesänkningar (drygt 80 miljarder hittills) nu inser att man måste tillföra resurser för att klara kvalitén i vården, skolan och omsorgen. Bara i Linköping har nästan 300 miljoner hittills försvunnit i minskade skatteintäkter på grund av lågkonjunkturen.

Men!Regeringen vet att kommunernas ekonomiskt svåraste år är 2011 och 2012(tydliggjort av Sveriges kommuner och landsting, konjunkturinstitut och regeringen själv i sina ekonomiska bedömningar). Då väljer man ett tillfälligt stöd valåret 2010 samtidigt som man lånar pengar till att fortsätta sänka skatterna. Det är ett utslag av kortsiktig populism(tillfälligt bidrag för att undvika debatt om nedskärningar ett valår) och långsiktiga prioriteringar där man underminerar möjligheten att i framtiden finansiera välfärden genom att låna till skattesänkningar. Bland annat därför behöver vi en ny regering.

fredag 4 september 2009

Vikarier

I gårdagens Corren finns en artikel om att kommunen förbereder en privatisering av vikarieförmedlingen. Jag har själv inte tagit del av detta förslag utan bara fått en mycket kort information i ärendet. Jag delar i huvudsak LR.s lokala ordförande Åke Nilsson kommentar i artikeln samt Sofia Bjelkes kommentarer här.
En ytterligare reflektion är att kommunen står inom 5-10 år inför omfattande nyrekryteringar vad gäller lärare. Kommunen har ett ansvar och ett egenintresse av att ha ett utbildningssystem som uppftattas som attraktivt inte minst hos unga lärare. Detta torde knappast vara ett steg i en sådan riktning.

tisdag 1 september 2009

Ett grönare och skönare Linköping

Igår kväll hade arbetarekommunens representantskap sitt första höstmöte (för er som inte är bekanta med socialdemokratiskan så betyder det att högsta beslutande organet för sossarna i Linköping hade möte). Vi var ca 100 sossar som diskuterade hur socialdemokratisk miljöpolitik i Linköping skall se ut. Vi har ju en historia som förpliktigar. Under 12 år utvecklade vi tillsammans med Centerpartiet Linköping till ledande kommun i Sverige vad gäller bland annat biogas. Nu behöver vi ta nya djärva steg och det tycker jag att vi är på väg att ta. Här kan du läsa mer om du är intresserad.

Vi pratade också visions - och valprogram inför valet 2010. Utmaningen för oss socialdemokrater är enligt mig att forma en tillväxt och jobbpolitik som spänner från Skäggetorp till Linköpings city airport och en välfärdspolitik som hjälper den som befinner sig i en socialt utsatt situation men också är flexibel och kan tillgodose människors rättmätiga krav på valfrihet och inflytande över den gemensamma välfärdens utformning. Inte lätt men spännande och det finns säkert anledning att återkomma om detta senare.

onsdag 26 augusti 2009

Nya medlemmar i socialdemokratin

Socialdemokraterna i Linköping har hittills i år blivit nästan 200 fler. Vi ökar som vanligt mest i Östergötland. Våra vänner i Norrköping känner uppenbart av den kamratliga konkurrensen och har rekryterat nytt blod i forma av Helen Andersson- Molina. Grattis och välkommen Helen!
Helen var en av två ledande personer i Vrinnevilistan. Partiet som grundades för att förhindra förändringar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping under förra mandatperioden. Valfråga för partiet var återställandet av akutvården även om förhindrandet av en flytt av planerad ortopedi från Vin till Lasarettet i Motala nog var huvudfråga för flera av de som engagerade sig i partiet.
Att Helen i huvudsak har socialdemokratiska värderingar är känt sedan länge och det är logiskt att hon tar det här steget när majoriteten i landstinget bedriver en tämligen traditionell borgerlig politik. Jag har ju själv en bakgrund i landstinget och upplevde på nära håll debatten under förra mandatperioden. Den kritik som Vrinnevilistan framförde var ju självklart helt i sin ordning liksom att det resulterade i att den dåvarande vänstermajoriteten förlorade valet och fick avgå. Däremot har jag än idag mycket svårt för det tonläge och den hänsynslöshet i politiska metoder som Vrinnevilistans ledande företrädare använde sig av. De saknade i flera avseende respekt för det demokratiska samtalet och de medmänniskor man debatterade med. Men det får jag ju möjlighet att diskutera med Helen under ordnade former på ett och annat partimöte nu.

Kollektivavtal, social dumping och det nya arbetarepartiet

Huvudnumret på gårdagens kommunfullmäktige var vilka krav kommunen skall ställa vid upphandlingar. Bakgrunden är utvecklingen de senaste 15 åren, där allt mer varor och tjänster upphandlas av det offentliga (inte bara de ofta omdebatterade upphandlingarna inom omsorg - och äldresektorn, de utgör trots allt en ganska liten del). Kommuner får då en annan möjlighet (roll) att påverka. Det kan vara att stimulera omställning mot ett ekologiskt samhälle genom att ställa miljökrav eller anpassning och praktikplatser för vissa utsatta grupper. Igår diskuterades vilka krav som skulle ställas för att undvika social dumping.

Emil Berg (v) hade tagit fram ett förslag som vi socialdemokrater och mp stödde det innebar att kommunen vid upphandlingar skall ställa följande krav i avtalstexterna:"Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för leverantörens anställda. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer som leverantören anlitat för att fullgöra uppdraget. På begäran från kommunen inlämnas erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras."

Invändningarna från den borgerliga majoriteten var att man ansåg det olagligt (någon enstaka ledamot var skeptisk till kollektivavtal och mot fackförbund men det var ingen huvudlinje). Det var en hållning som under debattens gång blev en smula svår att hålla fast vid. Det berodde på att:
1. Formuleringen var avstämd med juristerna på Sveriges kommuner och landsting.
2. Flera kommuner och landsting (även borgligt styrda) använder sig av den.
3. Hela KF redan har röstat för ännu skarpare (och där däremot sannolikt olagliga) krav när vi blev medlemmar i fair trade city.
4. Ett par av de borgerliga ledamöterna som också sitter i landstingsfullmäktige har i den rollen röstat för att använda sig av ovanstående formulering vid upphandlingar i Landstinget( det gjorde man bland annat vid upphandlingen av lasarettet i Motala).

Naturligtvis var det under debatten omöjligt att ändra sig. Därför förlorade vi voteringen med en röst. Varför majoriteten med "det nya arbetarepartiet" i spetsen var emot detta är dock en smula oklart. Det som dock är glasklart är att kommunen inte kommer ställa några krav för att förhindra att skattepengar används till social dumping. Det finns det dock möjlighet att ändra den tredje söndagen i september nästa år.

måndag 24 augusti 2009

Stort grattis

Hade i lördags förmånen att få prata på Rystads Folkets Husförenings 75 årsdag (och den lokala s-föreningens). För 75 år sedan bildades den av Rystads arbetarekommun som nekades tillgång till andra lokaler av Rystad kommun. Medlemmarna bestod i huvudsak av lantarbetare som organiserats av den cyklande medlemsrekryteraren och sedemera finansministern Gunnar Sträng. Idag är det en av få samlingslokaler som finns för föreningslivet i Linköpings växande förorter Tallboda och Ekängen. Stort Grattis och tack för ett bra jobb.

Ps Cykelturen dit i det vackra vädret inkluderade också en vådlig cykelvurpa på Storgatan. Hur årets statskärna kan ha två stora hål i asfalten mitt i staden i ett centralt cykelstråk är lite märkligt, men det är en annan historia.

torsdag 20 augusti 2009

En sådan där dag

Vaknar lätt huvudverk. Tänker att friidrotts VM känns mer lockande än en dag i stadshuset. Men Luther har mig i ett stadigt grepp, släpar mig upp. Naturligtvis torrt bröd till frukost. På plats i stadshuset. 1200 sidor skollag väntar på mig på skrivbordet. Inte nu läser den senare. På mailen inget nytt inget intressant. Behöver kaffé kanske berätta en historia för Mats. Inget kaffé ingen Mats. Kanske skulle skicka in den där artikeln. Bara kolla arbetslöshetssiffrorna, ringer kompisen på arbetsförmedlingen, ingen svarar. Tittar på 1200 sidor skollag. Kanske senare.

Den där andra artikeln då. Måste kolla siffrorna om sjukskrivningar. Ringer min vän på försäkringskassan. Ingen svarar.

Ringer ombudsmannen, han har musarm, vi pratar krämpor en stund.

Tittar på skollagen igen, kanske i eftermiddag.

Men jag inser ändå någonstans att det är bara meningslöst att göra motstånd. Det bara är en sådan där dag.
För inte är det väl början på det som Kjell Höglund beskriver. Det jag lyssnat på men aldrig riktigt förstått. Hjälp jag är väl inte på väg att vänja mig!!

onsdag 19 augusti 2009

Ett utmärkt förslag

Fick följande pressmeddelande i min epost.

Socialdemokraterna Östergötland
föreslår Christer Mård som ny landshövding!


Socialdemokraterna Östergötland för fram Christer Mård som ny landshövding efter Björn Eriksson. Christer Mård är chef för Svenskt Näringsliv i Östergötland och framgångsrik ordförande i LHC.

I en gemensam kommentar säger Johan Anderson, Louise Malmström och Lars "Laban" Bengtsson, ordförande, vice ordförande respektive ombudsman, följande:

- Christer Mård har alla kvaliteter som krävs för att bli en bra landshövding. Ett väl utbyggt kontaktnät bland företagare och kunskaper om vilka nödvändiga insatser som länet behöver; inte minst med tanke på den höga arbetslösheten. Utvecklingen i LHC har under hans ledning varit oerhört positiv. Vi vet också att Mård är en uppskattad samarbetsmänniska och kan därmed bli en viktig länk för att flytta fram länets positioner.

- Eftersom arbetslösheten är omfattande i länet och landshövdingen har ett uppdrag som varselsamordnare är vi angelägna om att en person utses så fort som möjligt.

- Vi kommer antingen att uppvakta Mats Odell, som är ansvarig minister, via vår länsriksdagsgrupp eller att brevledes ge uttryck för vårt förslag. Vår uppfattning är att det finns ett brett stöd för vårt förslag i Östergötland.Tror jag vore ett utmärkt förslag. En företagare och genuin föreningsmänniska med socialt engagemang. En bra kombination. Hoppas bara att de borgerliga partierna tycker likadant och lobbar på sin regering. Det är en viktig post för Östergötland och Linköping

måndag 17 augusti 2009

Eget val - igen?

Ständigt detta egna val kan man tycka. Men denna gång handlar det om daglig verksamhet för linköpingsbor med funktionshinder. Efter ett långt och gedighet arbete finns nu ett förslag som Kommunfullmäktige har att ta ställning till nästa tisdag och om inget oförutsett händer kommer det att antas med stor majoritet. För egen del är huvudargumentet att vi kan få ta del av kloka idéer och kunskap som finns även utanför kommunen utan att behöva trassla in oss i dessa eländiga LOU upphandling. Det blir kanske ingen revolution men ett utvecklingsarbete som blir intressant att följa är det i vilket fall.

Bra jobbat omorgskansliet, Linnea och Helena.

fredag 14 augusti 2009

Dålig argumentation och allmänt hyfs

Politik handlar ju till del om att utbyta argument och debatt. Både att lyssna men också att på ett övertygande sätt lägga fram sin sak. De som känner mig vet att jag gillar debatten, att logiskt bygga upp en egen argumentation och analys, samt kritiskt granska en debattmotståndare är både stimulerande, utvecklande och roligt.

En av debattens svårigheter är att hitta rätt tonläge. Att vara tuff, konsekvent och tydlig samtidigt som man aldrig får kränka sin meddebattör. Det kan vara svårare än det låter och jag har själv legat på gränsen och strax över den vid ett antal tillfällen och i vissa delar försökt ändra tonläge. (Tillskillnad mot vad många tror är det faktiskt så att jag och de flesta andra i lokalpolitiken gillar varandra, det gäller inte minst mina politiska motståndare. Det är intelligenta, hängivna och duktiga personer.)

Nog om det, till saken!

En av de personer som jag i min blogg här har valt att länka till är Centerpartiets kommunalråd och tillika vice ordförande i Kommunstyrelsen Muharem Demirok. Vi känner inte varandra men tillhör samma generation och är rätt nya i politiken. Han är en person som liksom jag själv gillar debatten och gillar att ta ut svängarna. Helt ok men ett par saker har fått mig att reagera.

Han har med ojämna mellanrum utmålat sig själv som kränkt av oppositionens argument. Det har varit i Kommunfullmäktige där det blev en något grumlig argumentation om härskartekniker och det har skett i Kommunstyrelsen där oppositions motstånd mot neddragningar på något sätt var kränkande mot hans person. Det kanske hade varit värt att ta på allvar om den egna debattstilen inte varit påtagligt aggressiv och raljerande.

Även i skrift, bland annat på sin Blogg, används ganska konsekvent svepande och nedsättande formuleringar om framförallt socialdemokrater. Nu senast i veckan handlade det om sjukskrivningar och socialbidrag (en i sak intressant debatt som jag skall återkomma till nästa vecka). På några korta rader beskrivs vår argumentation som bluff, bedrägeri, saknar förankring i logisk humanitet, och vi ser hellre att folk får lida än att vi erkänner ett systems felaktigheter. Notera att det är samma person som blev kränkt av att oppositionen argumenterade emot att man skulle spara i skolan.

Jag trodde aldrig att just jag skulle skriva det här, men det är inte ok sätt att debattera. Det är nivå som man brukar finna på tidningarnas nätdebatter av anonyma debattörer. Inte den näst högste politikern i Sveriges femte största kommun.

måndag 10 augusti 2009

Sommaravslutning i Berg

Tillbringade lördagen i Berg med grillning och Ulf Lundell kosert. Har aldrig varit på konsert vid Bergs slussar (eller sett Lundell för den delen). Det visade sig vara en utmärkt konsert på en mycket trevlig plats. Tillfället kändes som väl valt. Har i sommar plöjt igenom Lundells gamla genombrottsroman Jack, samt återupptäckt hans första skiva Vargmåne. Så jag var laddad!
Han överrarskar redan inledningsvis med ett politiskt anslag med Rött och Folket bygger landet (framförd i megafon!) sedan följer en ganska välavvägd mix av gamla och nya låtar. En värdig avslutning av semestern. Dock stor besvikelse över att vi inte fick höra när Jesse James fann kärleken eller Sniglar och krut, men man kan inte få allt.

Sommartorka - snart är det äntligen höst

Det är sommartorka kanske inte främst lokalpolitiken utan hos den stora nyhetstidningen i vår stad. Noterar att man stort uppslaget speglar att det centerpartistiska kommunalrådet nog är mot kameraövervakning (fast han har inte pratat med sina partivänner och alliansvänner och hittills aldrig röstat emot ett sådant ärende i kommunstyrelsen) och idag avslöjas att det kristdemokratiska kommunalrådet skall slå samman två arbetsgrupper (i och för sig var det ett s-förslag som drogs i långbänk för att han själv var emot det på Kommunstyrelsen i juni men ändå). Jag trodde aldrig jag skulle säga det men vad skönt att hösten snart är här.

måndag 3 augusti 2009

Sommaravslutning med Jan Björklund

Avslutade sommaren med att igår under bilfärden hem från Öland lyssna på rapporteringen från Jan Björklunds sommartal (före detta hade jag avnjutit Anders Walls sommarprat, vilket ni som lyssnade vet hade fokus på plikt och göra rätt för sig. Så efter det och Björklund var det tur att man är tillbaka på jobbet det hade känts på gränsen till omoroaliskt att ligga och dra sig i sängen till klockan 9 en semesterdag till).

Huvudnumren i Björklunds tal var tydligen att han krävde mer pengar till kommunerna och en utbyggnad av högskolan och vuxenutbildningen. Krav som jag naturligtvis sympatiserar med. Två reflektioner.
1. Det finns nu riksdagsmajoritet för dessa krav eftersom det är något som oppositionen har drivit en längre tid. Sedan är det en annan sak om FP vågar utnyttja det, samarbetet med alliansen är säkert viktigare.
2. Det är rätt så fräckt att först driva en politik där man spenderar statens överskott på skattesänkningar, själv leda och driva omfattande neddragningar av vuxenutbildningen och sedan när den politiken havererar låtsas som det regnar och gör en 180 graders omsvängning. Vad är det man säger att vara liberal är att vara kluven? Om jag själv agerade så skulle jag nog rodna en smula när jag tittade mig själv i spegeln på morgonen. Men min gissning är att det gör nog inte Jan Björklund.

fredag 26 juni 2009

Semester

Om ett par timmar går jag på semester. Skall njuta av det fagra Grankullavik, Stockholms skärgård, två bröllop och en svensexa. Risken är med andra ord att det inte blir mycket tid över för bloggande på ett tag. Men i vilket fall. Trevlig sommar.

Flygplattsbråk

Både Corren och NT uppmärksammar det moderat oppositionsrådet Fredrik Bergkvists utfall om hur Linköpings city airport och Paul Lindvall (m) har agerat för att locka till sig nya flygoperatörer. Jag har för lite kunskap för att bedömma om det finns substans i hans anklagelser. Däremot vore det bra för regionen om moderaterna löste sina gräl internt. Den typen av diskussion som förs framförallt i NT ger inget bra intryck och riskerar att leda till en spiral av allt hårdare anklagelser och motanklagelser som i förlängningen kan skada samarbetet mellan städerna.

Manifestation mot förtrycket i Iran

Igår var det en manifestation mot regimen i Iran som med våld försöker slå ner det iranska folkets rättmätiga krav på förändring. På lördag klockan 12 är det ännu en manifestation (på något av torgen i city). Gå dit!

torsdag 25 juni 2009

Grattis

Måste naturligtvis (med tanke på gårdagens inlägg) gratulera de gröna vännerna till den senaste rekryteringen. I och för sig bra att det blir en röst till för en skärpt klimatpolitik, men frågan är om vi sett slutet på denna historia. Hur länge håller detta resonemangsäktenskap? Kommer någan annan attraktiv partner att bjuda högre senare under mandatperioden? Fortsättning följer.

Champions league

Vill redan nu uppmana alla bloggläsare att boka in 22 juli. Då är det dags för sveriges bästa fotbollslag att kvala in till Champions league. Ryktet säger att det finns några få biljetter kvar att få tag inför matchen på vackra Fredriksskans (vi hoppas på rejäl vind in från kalmar sund, det har knäckt mången kaxig gäst). För optimisten kan det vara läge att kolla flyg till Spanien för maj nästa år (har inget datum för finalen ännu).

Forza Kalmar!

onsdag 24 juni 2009

Bra självförtroende

..har ekonomerna Nils Lundgren och Marian Radetzki. De sågar i DN klimatkrisen. Lundgren menar att de till skillnad fråna andra "nationalekonomer har (vi) granskat de naturvetenskapliga grunderna. För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda. Men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning," En ganska kaxig kommentar med tanke på att båda herrarna är ekonomer utan djupare naturvetenskapligt kunnande.

Nils Lundgren är ju också gammal junipartist som suttit i EU - parlamentet. EU parlamentet har stort inflytande över den europeiska klimatpolitiken. Tryckt då att junipartisterna inte blev återvalda. Enda haken är att de ersatts av Piratpartister som ju deklarerat att de i denna fråga (som i de flesta andra) röstar på de som betalar bäst (i omröstningar i frågor som piratpartiet tycker är viktiga).

tisdag 23 juni 2009

Eget val

Ett av den borgerliga alliansens paradnummer efter majoritetsskiftet var införandet av eget val i hemtjänsten. För er som glömt bort vad det handlade om innebar det att servicehusen styckades upp i smådelar som antingen sedan upphandlades eller blev föremål för fri etablering(vem som ville fick bedriva hemtjänst bara man hade en certifiering och kunder). Äldreomsorgens organisation som det i femton års tid i huvudsak rått enighet om mellan s och de borgerliga ( M har velat upphandla lite mer och vi lite mindre) blev föremål för stor politisk strid. För vad? Efter 1 år har 50 av ungefär 7000 valt i det egna valet. Inga avknoppningar har skett och i stort sett inga nya företag har kommit in.

Min uppfattning är att det skulle vara en stor styrka för Linköping om man kunde nå samsyn i de breda dragen i hur äldreomsorgen skall organiseras på sikt. Min uppfattning är också att de politiska skiljelinjerna i grunden inte är större än att det skulle vara möjligt. Men det är klart det skulle ju kräva att man släppte lite på prestigen och bjöd in (s) till överläggningar och det verkar märkligt svårt och komplicerat med tanke på att vi sitter i samma hus.

måndag 22 juni 2009

Lite kul

Är man politiskt intresserad är att följa de amerikanska jib jab killarna ett måste. Här kommer ett nytt klipp. Har ni missat de tidigare så finns de här. Time for some campaignin och this Land är mina favoriter.

Lars Leijonborg avgår.

Det är inte så att jag upptäckt först nu att han avgått, men andra saker har varit viktigare än att kommentera just det. Nyheten var ju inte oväntad och som sig bör har hans karriär summerats och uvärderats av politiska tyckare. Det hade inte jag tänkt göra. Leijonborg väcker inga starkare känslor hos mig, han ger ett kompetent och påläst intryck som högskoleminister. Däremot kommer han för mig att alltid förknippas med förslaget om språtest för att bli svensk medborgare. Om detta har det skrivits mycket och jag tänker inte repetera sådant som skrivits bättre på andra ställen. Däremot lyssnade jag på Maria Abrahamson ( (m) knuten journalist och ledarskribent) förra veckan. Hon beskrev hur hon följt med Alliansens partiledare till Jönköping för att dela ut ett pris till årets entreprenör. En kille med invandrarbakgrund som dragit igång ett företag som gick bra skulle få priset. Onekligen en bedrift eftersom han hade mycket bristfälliga språkkunskaper (prisutdelningen skedde med hjälp av tolk). Och frågan som Maria Abrahamson och jag ställer mig är varför Lars Leijonborg driver en politik som innebär att man i ena stunden kan dela ut pris som årets entreprenör i Sverige till en person och i andra stunden gå till val och vinna röster på att neka samma person medborgarskap. Jag skulle kunna använda starka ord för att berätta vad jag tycker om detta men poängen var att det är därför jag har svårt att respektera Lars Leijonoborgs politisk gärning. Vilket kanske är orättvist men så är det.

torsdag 18 juni 2009

Opinionsundersökningar

Igår var det dags igen. En stor dag för oss som är politiska nördar (en kategori som jag trots allt måste räkna in mig själv i). SCB:s stora partisympatiundersökning presenterades. Ca 7000 tillfrågare (att jämföra med drygt 1000 tillfrågade i de opionsundersökningar som regnar ner över oss hela tiden) och den kommer en gång i halvåret. Så hur gick det?
Tja, vi backade till knappt 37% men det var å andra sidan förutsägbart med tanke på utvecklingen de senaste halvåret. Moderaterna går kraftigt fram alla andra partier ligger på mellan 5-6 %Några slutsatser:
  1. S,V,MP fortfarande större än den borgerliga alliansen.
  2. Alla borgerliga partier utom (M) har backat kraftigt sedan valet.
  3. Vi har stora problem i Stockholm.
  4. Antagligen är Sveridemokraterna på väg att ytterligare stärka sin position i sydsverige (resultaten från Stormalmö och EP valet tyder på det).

tisdag 16 juni 2009

Vårens sista nämnd.

I morgon har vi årets sista nämnde. Innehåller bland annat förslag från den borgerliga majoriteten på: beviljande av nya friskolor (trots att vi har minskade elevkullar och de nya skolorna inte kan redovisa någon inriktning eller pedagogik som inte redan finns i kommunen), besparingar på 100 miljoner (större klasser, färre lärare) och redovisning av resultatet av vårdnadsbidraget (se tidigare inlägg).

Späckad nämnd med andra ord.

måndag 15 juni 2009

Chatt

Boka nu inte in något i morgon mellan 18-19. För då har du möjlighet chatat med undertecknad. Läs mer här.

Where the action is

Tillbringade fredagen på Rockfestival i Stockholm, närmare bestämt på where the action is. Kvällens höjdpunkt var två timmar med Neil Young. Aldrig sett honom live förut men var fantastiskt bra och gav mersmak. Mest hängiven var dock den unga man som stod bredvid mig och mellan låtarna skrek ut uppmuntrande kommentarer som exempelvis "show us the way mr Young".

Kvällens överraskning var dock seasick steve. På Lunchen skall jag ut och köpa skivor.

fredag 12 juni 2009

Vårdnadsbidrag

Fick en uppföljning av vårdnadsbidraget i handlingarana till Barn och ungdomsnämnden.
Den visar att av de som tar ut vårdnadsbidrag är :
ca 30% av utomsvenskt ursprung
personer som bor i socialt utsatta stadsdelar överrepresenterade.
mindre än 7% män
OK nu ser vi hur det gick. De barn som antagligen skulle ha störst nytta av den pedagogiska verksamhet som finns i barnsomsorgen, i form av exemplevis språkträning, är de som nu istället är hemma med sina mammor.
En bra reform? Nej. Dags och avskaffa? Ja.

Grattis!

Grattis till EP platsen Göran.

torsdag 11 juni 2009

Artikel

Jag och mina kollegor har författat en artikel, som finns i dagens Corren, om den borgerliga majoritetens sätt att hantera den ekonomiska krisen. Här hittar du den.

onsdag 10 juni 2009

Besegrad

Var inbjuden att "förstärka" lärarlaget i Skäggetorpsskolans prestigefulla fotbollskamp mot avgångsklasserna. Förutsättningarna var tuffast möjliga regnvåt plan, och ett antal frustande och adrenalinstinna femtonåringar varav många hade varit med HBK och förlorat DM på måndagen (på straffar). Revanchlusten låg i luften.

Det började bra, stabilt försvarsspel(jag spelade högerback) och vi höll ihop lagdelarna. Sedan efter fem minuter bytte ungdomarna uppställning. Jag fick en lång smal kille springande emot mig. Han gick åt vänster och jag åt vänster, han gick åt höger och jag gick åt höger, han gick åt vänster och jag gick och köpte korv. Pang 0-1! Matchen slutade så småningom 2-7. Kan konstatera att min bloggande kollega och fotbollspamp Mats Johansson har många raska ungdomar att rekrytera ifrån. Linköpings fotbollsframtid ser ljus ut eller möjligen var det så att motsståndet inte höll absolut världsklass. Oavsett vilket för egen del är det bara att bryta ihop och komma igen.

Nedskärningar, besparingar och nedragningar.

I Corren (papperstidningen har ej hittat det på nätet) finns en artikel om neddragningarna i skolan. Några kommentarer.
1. Orsaken till neddragningarna är att den borgerliga regeringen inte skjuter till tillräckliga resurser till kommuner och landsting. Ytterligare ca 10 miljarder skulle räcka för att undvika dessa neddragningar, men på två år har man sänkt skatter för ca 85 miljarder och nu är pengarna slut det är ett resultat av prioriteringar och politiska värderingar.
2. Den lokala borgerligheten gör märkliga prioriteringar. Å ena sidan vägrar man röra de kostamma reformer man införde för två år sedan (exempelvis vårdnadsbidrag och mycket liberala regler för skolkort) å andra sidan gör man kraftiga neddragningar i skolan. Om det är ett utslag av värderingar vet jag inte. Men jag trodde att vår uppgift som kommunpolitiker var att värna kärnuppdraget att alla unga linköpingsbor får en bra skolgång.
3. I artikeln i Corren hade Catharina Rosencrantz( Barn - och ungdomsnämndens ordförande (m)) några diffusa kommentarer om det blir färre lärare. Låt oss slå fast följande, det blir det! Sedan är det en annan fråga om det kommer att krävas varsel eller inte (det beror ju på hur många som väljer att gå i pension etc). Men ungdomarna i Linköping kommer att få färre lärare och därmed en sämre möjlighet att kunna ta ta till sig de kunskaper de behöver.

tisdag 9 juni 2009

Ett misslyckande skall kallas för ett misslyckande

På valnatten publicerade mitt parti detta. Det är illa om 24% är en framgång. Hoppas att den slutgiltiga analysen blir någor mer djuplodande.

Jag är blå!

Nu är det inte frågan om någon ideologisk omsvängning utan jag har varit och sett på Länsmuseets utställning Det Blå. Hade också förmånen att få lyssna på Håkan och Åsa Wettre som beskrev tankarna med utställningen och hur det är att "vara blå". Rekomenderas, jag gick därifrån som en lite lite blåare person.

måndag 8 juni 2009

Ömsom vin ömsom vatten

Så var EU valet över. Det gick väl sådär. Att säga att jag inte hoppades på ett bättre resultat vore att ljuga. Samtidigt gjorde vi en bra valrörelse och en valrörelse som gav resultat. Vi har knackat på hos varje hushåll i Skäggetorp och Västerberga. I Skäggetorp ökar vi i samtliga valkretsar i exempelvis Skäggetorp 1 med så mycket som 12%. Hårt arbete ger resultat det tar vi med oss till valet nästa år.

torsdag 4 juni 2009

Gammal och konservativ.

Fick frågan om jag inte ville ha en knapp där det stod "jag har redan röstat till eurpaparlamentet". Var tvungen att tacka nej. Har ju faktiskt inte röstat än. Jag tillhör dem som tycker att det är en speciell känsla att ta sitt röstkort och gå till vallokalen på valdagen. Det känns som man är del av något viktigt och högtidligt. Vännen som erbjöd mig knappen skakade lite på huvudet och muttrade något om gammal och konservativ, det var ju typ exakt samma sak att gå till biblioteket på lunchrasten. Möjligt men klockan 13 på Söndag kommer jag infinna mig i Landstingshuset för att bli avprickad av Anders Sörenson och känna att jag är del av något viktigt, men så är ja ju lite gammal och konservativ också som min 20 årige vän så snällt hade påpekat.

100-dagen

Idag är 100-dagen. Har därför varit ute och besökt Cellit AB. Spännande besök på ett företag som försöker slå sig fram genom att erbjuda enklare servicetjänster till företag och kommun. Fick flera goda tipps på hur kommunen kan jobba bättre mot mindre företag.

onsdag 3 juni 2009

Slutspurt

Nu går vi in i slutspurt i europaparlamentsvalet. Dörrknackning, dörrknackning, dörrknackning är det som gäller. Själv har jag varit ute i Berga och Ekholmen. Jag har varit skeptisk men måste erkänna både kul och rätt så effektivt men framförallt massor med intressenata möten. Martin Tollén beskriver det bra på sin blogg.

tisdag 2 juni 2009

Ser bra ut inför höstsäsongen

Såg slutet av LFC:s match mot Malmö på TV. Bra spel men oflyt i avsluten innebar 0-0 mot Malmö. Kalmar i sin tur ångar på. En förlust på 6 matcher (Göteborg borta, två grymma mål av Hysén knäckte de röda). Med lite tur kommer det att finnas dubbla anledningar att fira sm-guld i höst.

Psykisk ohälsa bland ungdomar

Hade Kommunfullmäktige idag. Det hade slumpat sig så att jag hade två interpellationer och en motion. Den viktigaste var kanske den som jag och Helena Balthammar hade om ökande psykisk ohälsa bland ungdomar.
Så här hade vi frågat:

Socialstyrelsen har nyligen kommit med sin årliga folkhälsorapport som visar att den psykiska ohälsan ökar. Sedan 1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper, framför allt när det gäller den psykiska hälsan. Ungdomar anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i samtliga ungdomsgrupper oavsett hur familjeförhållande och arbetsmarknadsstatus ser ut. Ökningen är däremot olika stor och hur stora besvären är skiljer sig åt. Den psykiska ohälsan är särskilt vanligt bland yngre kvinnor, visar rapporten, men det ökar bland båda könen.

Samma tendenser har tidigare uppmärksammats av bland annat Bris, Ungdomsstyrelsen och Landstinget i Östergötland. Den samlade bilden från dessa rapporter är att unga idag lever under en enorm press av krav som ibland upplevs övermäktigt, ungdomar tror inte att de har någon framtid om de inte lyckas prestera det bästa.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

-Är det din uppfattning att den bild som målas upp i rapporterna om barn och ungas psykiska ohälsa gäller för Linköping?

-Om ja, vilka intiativ kommer du ta för att motverka och vända denna utveckling?
och såhär svarade ansvarigt kommunalråd Bent Olsson FP på fråga två som ju var den viktiga frågan.


Svar: Jag tror att det är många olika insatser som behöver göras för att åstadkomma en positiv utveckling. En del kan beslutas av kommunen, andra beslut måste bli nationella.
Ett uppdrag som kommunen har är arbetet med att få fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning. Där tror jag att kommunen kan få draghjälp av regeringens proposition om en ny gymnasieskola med dess mer realistiska syn på denna skolform än dagens.
En del av de stressfaktorer som rapporterna pekar på som förklaring till försämrat psykiskt välbefinnande bland barn och unga är livsstilsrelaterade och del av en samhällsutveckling, som jag som kommunalråd har svårt att vrida tillbaka och som det kanske inte heller är önskvärt att jag försöker att göra.
Jag ser att en samverkan mellan kommunens olika nämnder och förvaltningar är en framgångsfaktor i arbetet på öka det psykiska välbefinnandet och i detta ligger en kompetensutveckling av kommunens personal. Rapporterna pekar på vikten av att barn och ungdomar förtroendefulla kontakter med vuxna i skolan och på fritiden. Jag utesluter inte heller att det i en förbättrad ekonomisk situation för kommunen även kan behövas en förstärkning av elevhälsovården.


kanske inte så konkret precis. Till saken hör också att Bent Olsson två gånger på två år röstat nej i kommunfullmäktige till bland annat en förstärkning av elevvården.

måndag 1 juni 2009

Kris för länets ungdomar!

Jag, Eva Lindh och Kristina Edlund har just nu lämnat in följande motion.

Kris för länets ungdomar!
Vi är djupt oroade över den arbetsmarknad som möter unga när de lämnar skolan idag. I dagsläget är ungdomsarbetslösheten 25%, samtidigt som den största årskullen på många år tar studenten i juni. Nittiotalisterna är lika många som fyrtiotalisterna och det innebär att många unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Att få en bra start på vuxenlivet är viktiga av många anledningar. Arbetslöshet tidigt i livet kan bland annat innebära att det blir svårt att skaffa ett eget boende och leda till minskat självförtroende.
Sommarjobb är ett bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Det ger ungdomar som går i skolan extra pengar att fylla ut en mager sommarekonomi med. Det ger ovärderliga kontakter med framtida potentiella arbetsgivare samt erfarenhet av arbetsuppgifter som är bra att ha med sig när man i framtiden söker fast jobb.
Dålig ekonomi minskar nu många arbetsgivares utrymme att anställa sommarjobbande ungdomar. Risken ökar att man som ung inte kommer i kontakt med arbetsmarknaden och att om man får en anställning blir anställd på dåliga villkor. Därför bör Linköpings kommun ta ett utökat ansvar för att förmedla och erbjuda sommarjobb. Vi lägger därför en motion till Linköpings kommunfullmäktige om:
1. Att Linköpings kommun tar ett utökat ansvar för att samtliga 15-18 åringar ska erbjudas ett sommarjobb.
2. Att antalet sommarjobb som erbjuds i Linköpings kommun kraftigt utökas.
3. Att Linköpings kommun tillskriver regeringen om ökat statsbidrag för att kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb
För mer information kontakta:

fredag 29 maj 2009

Besparingar

Omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell (FP) kommenterar (s) förslag till besparingar. Jag känner Linnea från min egen tid som vice ordförande i omsorgsnämnden som en person med ett stort engagemang och integritet. Men i detta fall tycker jag att hon hamnat en smula snätt. Vår kritik handlar om att den borgerliga kommunledningens nedskärningar i Linköping på 203 miljoner sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Vår uppfattning är att det är att abdikera från sitt politiska ansvar. För politik handlar om att välja och våga ta ansvar och inte om att skjuta över svåra beslut längre ut i den kommunala organisationen, till exempelvis Linnea och hennes vänner i omsorgsnämnden. Linnea har ju själv i media pekat på den svåra situation som omsorgsnämnden hamnar i när den politiska ledningen inte tar sitt ansvar utan reducerar enbart utifrån hur stor budgetomslutning. Sedan är det ju bra om viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige men det var knappast vår huvudpoäng.

Folkfest

Deltog som sagt i blodomloppet för första gången. Snacka om folkfest, avbruten av en och annan regnsskur. Men vad gör väl det! Själv så tog jag mig igenom 10 km och trots en svacka vid 6km (tung raksträcka i motvind vid Skarpan upp mot Bäckskolan) tog jag mig in på 443:e plats på lite drygt 48 min.

torsdag 28 maj 2009

Nu är det dax!

...för blodomloppet. I ett svagt ögonblick anmälde jag mig för att springa 10km. Uppladdningen har nu pågått i ett par veckor. Strategin den senaste veckan har varit mycket vila kompletterad med en stor och god chokladboll till kaffet igår och hamburgare och två styck öl till fotbollsmatchen i går kväll. Jag rapporterar om resultatet av detta fysiologiska expriment i morgon.

tisdag 26 maj 2009

Alternativet.

Nedan presenteras det socialdemokratiska alternativet till borgarnas besparingspaket.

Socialdemokraternas yrkande
Förändring av nämndernas ramar 2009 och 2010 med anledning av sänkta skatteprognoser


Den borgerliga politiken hotar välfärden i Linköping

Den borgerliga alliansen i Linköping väljer att reducera ramarna för kommunens nämnder med 89 miljoner kronor 2009 och 203 miljoner kronor 2010. Reduceringarna sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Det är att abdikera från sitt politiska ansvar. Vi delar dock den övergripande bedömningen att ekonomin måste stramas åt, men ett framgångsrikt sådant arbete kräver att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ansvar för övergripande prioriteringar av besparingarna. Det är också vår uppfattning att staten bör tillskjuta mer medel till kommuner och landsting i detta allvarliga läge.

Därför yrkar vi socialdemokrater på:

Att förändrade ramar som följd av föreslagna besparingar hos kommunens nämnder beslutas av kommunfullmäktige

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett avskaffande av vårdnadsbidraget

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer effektivt användande av skollokaler

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att vara med restriktiv i tillstyrkandet av nya friskolor.

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer sammanhållet mottagande av flyktingar och invandrare

Att Socialnämnden i samverkan med Bildningsnämnden får i uppdrag att omvandla passiva bidragsåtgärder till aktiva stödåtgärder

Att Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att föreslå senareläggning av icke nödvändiga investeringar

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå effektiviseringar av kollektivtrafiken

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå en mer restriktiv tilldelning av busskort

Att Äldrenämnden får i uppdrag att göra en översyn av 2009 och 2010 års behov och prognos av hemtjänsttimmar

Att Kultur - och fritidsnämnden får i uppdrag att ompröva beslut om tillsättande av nya tjänster.

Att ge Kultur - och fritidsnämnden i uppdrag att stoppa upphandlingar som leder till ökade kostnader.

Att Omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera förslag på senareläggning av planerad utbyggnad av gruppbostäder

Att ovanstående uppdrag redovisas till Kommunstyrelsen snarast och att kommunlednings­kontoret om nödvändigt presenterar ytterligare förslag till besparingar.

måndag 25 maj 2009

Neddragningar!

I ett pressmeddelande skriver den borgerliga alliansen att det krävs ett tydligt ansvarstagande för en ekonomi i balans. Bra så, det kan vi nog alla hålla med om. Men lite förvånad blir jag när jag tar del av de besparingsförslag som presenteras. Inga politiska prioriteringar, inga analyser av vilka konsekvenser besparingarna får utan bara en beskrivning av neddragningar som baseras på nämndermas budgetomslutning. I min värld är inte det att ta ansvar utan att skjuta ifrån sig ansvar nedåt i hierarkin till nämnder och ytterst till kommunens medarbetare. Dessa får nu göra ytterst svåra avväganden som naturligtvis borde gjorts av den "ansvarstagande" politiska ledningen.

onsdag 20 maj 2009

Den borgerliga politiken hotar välfärden i Linköping.

Så nu var det dags. Den borgerliga alliansen i Linköping väljer att reducera ramarna för kommunens nämnder med 89 miljoner kronor 2009 och 203 miljoner 2010. Reduceringarna sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Min uppfattning är att det är att abdikera från sitt politiska ansvar.

För Barn och -ungdomsnämnden innebär det att det sammanlagt skall dras ner med drygt 46 miljoner 2009 och ytterligare ca 100 miljoner 2010. Det kommer slå rakt på det som är välfärdens kärna, kvalitén i skolan och stödet till de barn som har det tuffast. En kortsiktig och dålig poltik tycker jag.

tisdag 19 maj 2009

Lite valkampanj

För egen del var det kampanjstart för europaparlamentsvalet i går. Vi var ett 30-tal sossar som knackade dörr i Berga. Bra samtal och kul! Jag tror vi tillsammans pratade med ca 200 prsoner på en timma. Ett bra jobb. Bäst var den mycket trevliga damen på pionjärgatan som sade att " jag brukar inte öppna dörren, men ni såg så trevliga ut" till Effat och mig. Tack det värmer fortfarande.

måndag 18 maj 2009

Friskolor

I och med helgens kongress verkar det som att Miljöpartiet har justerat sin friskolepolitik. Det är välkommet och möjliggör en bredare uppgörelse om utbildningspolitiken mellan s, v och mp tror jag. Möjligen tycker jag att den betoning i retoriken från såväl mitt eget som andra oppositionspartier vad gäller frågan om vinst är lite olycklig. Missförstå mig rätt jag är ingen anhängare av att stora utbildningskoncerner bedriver friskolor med huvudsyfte att på kort tid maximera vinst. Däremot tycker jag det är viktigt att man också vågar diskutera det djupt olyckliga i att vi numera inte har ett samanhållet skolssystem. Kommuner förväntas ta ansvar för barn - och ungdomars utbildning men ges inte befogenheter att bestämma hur den lokala skolan skall organiseras. I grunden ett mycket märkligt system. Min uppfattning är att linköpingsborna är fullt kapabla att, istället för skolverket, via lokala val bestämma hur många privata skolor vi skall ha. Ett sådant förslag vore ett bra steg på vägen för att möta den centraliseringsiver som präglar den nuvarande regeringens skolpolitik.

fredag 15 maj 2009

Klok politik?. Del två

Som sagt. Vår regeringen har sänkt skatter för 85 miljarder sedan 2006. Några ytterligare pengar till vår gemensamma välfärd blir det enligt finansministern inte. I Linköping innebär det att man antagligen redan till hösten behöver avskeda välfärdsarbetare i vården och skolan. Samtidigt vet vi att vi om två år behöver nyanställa lärare i Linköping för att ersätta pensionsavgångar. Klokt, nja knappast. Långsiktigt och ansvarsfullt, absolut inte.

onsdag 13 maj 2009

Pimp my ride

OK, det verkar som MTV programmets pimp my rides programledare, västkustrapparen Xzibit bytt stil lite (han har ju typ aldrig overall). Men kunde Arnold "the Governator" få hjälp med att konvertera sin Hummer till etanoldrift så kan naturligtvis Göran konvertera till kampanjbil.
Kryssa Göran!Klok politik?

Regeringens eget finanspolitiska råd säger att regeringen gör för lite för att stimulera ekonomin man efterlyser särskilt mer pengar till kommunerna. Regeringen säger nej istället hänvisar man till att man under de senaste årens högkonjunktur sänkt inkomstskatter, förmögenhetsskatt och fastighetsskatter för 85 miljarder. Nu konstaterar Sveriges kommuner och landsting att landets kommuner och landsting kommer att gå med tre miljarder i underskott 2009 och att nedskärningar och uppsägningar av personal är att vänta. I Linköping är det senaste budet att ca 90 miljoner skall sparas i år och 130 nästa år. Inga ytterligare pengar är att vänta från regeringen säger Anders Borg, pengarna är slut! Är detta en klok och långsiktig politik?

fredag 8 maj 2009

Kommunala friskolor föredömmen.

Idag besöker skolpolitiker från Sundsvall våra kommunala friskolor. Jag kommer direkt från Folkungaskolan där rektor Ulf Lindberg beskrev hur de arbetade, sedan skulle Sundsvallsgänget vidare till Skäggetorp. Kul att Kent Walterssons óch Birgitta Ståhls initiativ för fem år sedan med hjälp av duktiga skolledare och lärare medfört att man åker nästan 100 mil för att besöka oss. Har någon varskott Visit Linköping och Arenabolaget? Kommunala friskolor leder till tillväxt för besöksnäringen!

torsdag 7 maj 2009

Arvoden och demokrati

I corren i dag bekrivs kostnaderna för politiken i Linköping. Ingången är att demokratin kostar 170 kr per år. På det hela taget en bra artikel och en bra krönika men lite tråkigt att fokus igen hamnar på kommunalråd och kommunalrådens villkor. Det är iofs viktigt men lokalpolitik är så mycket mer. Mycket av dagsverket sker i nämnder och styrelser där nya behov skall vägas mot begränsade resurser under en allt mer intensiv medial granskning(tänk skolnedläggelse, tänk äldre som inte får den vård de har rätt till, tänk utbyggnad av missbruksboende). Spännande men svårt. Det innebär att det är en alltmer utsatt och viktig position att vara ordförande i en tung nämnd Jag tror att många kommuners utmaning i framtiden blir att rekrytera duktiga personer som vill vara nämndordförande samtidigt som man har en yrkeskarriär och ett fungerande familjeliv. Skulle därför vara kul om Corren ville diskutera även detta, tycker jag ett kommunalråd som aldrig har varit nämndordförande :)

tisdag 5 maj 2009

Självinsikt

Roland Larsson skriver som vanligt klokt och välbalanserat om Centerpartiets roll i Linköpings kommun. Bland annat konstaterar han "Under de år Centern i olika politiska konstellationer haft ansvar för bl a miljö och bostadsplanering har i stort sett hela det moderna Linköping utvecklats." I stort med ganska gott resultat kan tilläggas.

Vi som har förmånen att sitta i kommunfullmäktige har fått ta del av det nya (C) kommunalrådets något yviga utfall. En av hans paradgrenar är att socialdemokratisk samhällsplanering skapat segregationen i Linköping. Det finns säkert en del att kritisera vad gäller detta men möjligen skall han skall stanna upp och reflektera en smula över det egna partiets roll i byggandet av det moderna Linköping.

Ännu viktigare!

Måste jobba lite med rubriksättningen, fantasin tryter. Nåväl, för någon månad sedan kom socialstyrelsen med Folkhälsorapport 2009 i den står det mycket som borde vara intressant för alla samhällsintresserade. Jag fastnade för avsnitten om barn- och unga som bland annat visar att upplevelsen av ångest, oro och stress fördubblats på 10 år hos unga tjejer. Samma sak visar bland annat Landstingets undersökning för självupplevd psykisk hälsa för Östergötland. Som kommunpolitiker sitter man på många av de politiska redskap som finns för att möta detta. Skolhälsovård, ungdomshälsa, jobbinsatser för unga är några saker som jag tror har betydelse. För min del blir en av de viktigaste frågorna att lägga politiska förslag här i Linköping för att stoppa denna utveckling.

måndag 4 maj 2009

Viktigt!

Lyssnade på Thomas Östros på första maj i Motala. Tycker att formen för den här typen av anförande är svår, alltför sällan blir det riktigt bra. Nu var det bra. Östros pratade frihandel och pekade på att den långsiktigt kanske största risken med dagens kris är att världen, liksom efter 30-tals krisen, går i en mer protektionistisk riktning. Sådana signaler kommer från såväl USA som Frankrike. Till skillnad från i dessa länder har svensk fackföreningsrörelse i Sverige bejakat strukturförändring. Man har tagit modiga och svåra diskussioner och staten har minskat risken för den enskilde genom en generös A-kassa och stöd för omskolning. Nu har en halv miljon tvingats lämna A-kassan, ersättningen är i praktiken mellan 50-60% och vuxenutbildningen är neddragen. Den borgerliga regeringen sviker sin del av den uppgörelse som var en viktig del av den svenska modellen. Det är en farlig politik för Sverige.

1:a maj

Hade bloggledigt i helgen men här kommer lite bilder från 1:a maj. Från Linköping där det var lite drygt 500 i tåget och från Motala där det var kanske drygt 900


onsdag 29 april 2009

Skuggbudget

Idag presenterade (s) sin skuggbudget. Själv hade jag förmånen att få följa med vår näringspolitiske talesperson Tomas Eneroth till Anders Ljungstedts Gymnasie för att diskutera jobbpolitik med ett 30-tal byggkillar. Bra diskussioner och kul att se 30 17 åringar som är så intresserade av samhällsfrågor.

måndag 27 april 2009

Fokusera på ligan.

De som känner mig vet att jag är lite idrottsnördig. Alla är ju inte det men det, men det beror nog mest på att man inte fått uppleva solen i kombination med den smekande vinden från Kalmar sund och småländsk sambafotboll? Nåväl nu har det ju inte startat så väl för Kalmar FF. I helgen åkte vi ur Cuppen mot Sundsvall! Men solen skiner och jag är positiv. Nanne och pojkarna fokuserar på ligan.

Socialdemokratisk skolpolitik

Jag, Eva Lindh och Kent Waltersson har skrivet en skolpolitisk motion till vår partikongress i höst. Här kommer den.

Socialdemokratisk utbildningspolitik
Vår skolpolitik måste utgå från det samhälle vi lever i och tror oss leva i de kommande årtiondena. Socialdemokraterna har länge drivit linjen att Sverige ska konkurrera med kompetens – inte låga löner. Vi opponerar mot dem – inom och utom vårt parti – som ropar på sänkta kunskapskrav som ett sätt att lösa problem. Detta är en återvändsgränd som kommer att öka klyftorna mellan människor och försämra Sveriges konkurrenskraft och möjlighet till en god välfärd. Det borde istället handla om hur vi gör kunskapen tillgänglig för alla.

Men, skolan ska inte enbart förbereda för ett samhällsliv och arbetsliv – vi måste samtidigt slå fast att skolan också är en viktig del av livet självt. De allra flesta tillbringar en stor del av de första 20-25 åren i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och någon eftergymnasial utbildning. Skolan måste vara meningsfull här och nu. Fokus borde vara inställt på en lust att lära hela livet.

Barn och ungdomar går i skolan för att lära sig nya saker. En ung människa som inte blir godkänd ska få rätt insatser. Här måste vi se dels till specialpedagogiska kompetenser, men också sociala insatser. Varje barn måste ges de bästa förutsättningarna att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar oavsett föräldrarnas utbildningsnivå, oavsett modersmål, inkomster, kön, etnicitet, funktionshinder. Detta låter sig bäst göras i en sammanhållen skola där barn och ungdomar får möjlighet att möta jämnåriga med annan bakgrund, kulturellt och socialt. Det är viktigt för att motverka segregering och det lägger grunden för ett jämlikt samhälle.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att den socialdemokratiska utbildningspolitiken borde slå fast följande på vägen mot En skola för alla:

Sätt kunskap och lärande i centrum
Varje barns kunskapsutveckling är skolans huvuduppdrag. Vi ska inte stämpla eller sortera bort barn i unga år. Vi behövs alla i det kunskapssamhälle som vi har och vill skapa. Skolans uppdrag är i stället att se till att även den elev som har svårt får känna tillfredsställelse i att ha klarat av det svåra.

Samtidigt behöver våra barn inte bara lära sig fakta om världen och hur den ser ut. Det är också viktigt att få utveckla sin empatiska och analytiska förmåga i skolan. Och viktigast av allt – en lust och glädje för lärandet och en tro på sig själv och sin förmåga. Svenska skola har de tryggaste barnen – det ska vi fortsatt värna om. Det är genom en politik som gör att alla kan utvecklas maximalt som vi så småningom kan få de världsledande spetsforskarna.

Skolan är en av landets största och viktigaste arbetsplatser. Självklart ska det vara lugn och ro i klassrummen. Det är en grundförutsättning för att skapa en bra läromiljö. För detta krävs tydliga regler som måste vara kända och accepterade av alla som är i skolan. Det är också en självklarhet att elever ska ha reellt inflytande över förutsättningar på sin arbetsmiljö. Det är i själva verket en av förutsättningarna för lärande men också en demokratisk rättighet.

De individuella utvecklingsplanerna är ett hiskeligt bra verktyg för kunskapsutveckling. Genom dessa planer fokuserar man på förbättringsområden och vilka insatser som behövs för att nå målen. Betyg är aldrig framåtblickande utan ger enbart en nulägesbedömning. Vi vill ju att alla ska få chansen att utvecklas och få stöd att nå sina drömmars framtid.

Nationell likvärdighet och decentralisering
Skolutveckling sker i skolan i mötet mellan barn, personal, lärarutbildningar, föräldrar och det omkringliggande samhället i övrigt. Samtidigt finns allvarliga signaler om att likvärdigheten i skolan minskat de senaste åren. Därför måste den kommunala och nationella styrningen av skolan ses över. Det är viktigt att upprätthålla balansen mellan det goda i decentraliseringen och det nödvändiga i att forma en likvärdighet med hög kvalitet.

Förstärkt skola i socialt utsatta miljöer – satsa på språket
Svensk utbildningspolitik måste satsa på att förstärka språkutvecklingen för barn och ungdomar med annan språkbakgrund. Det borde vara en rättighet att få tillgång till språkverkstäder, vi måste knyta modersmålsundervisningen ännu närmare skolan och fördela utbildningspengen efter behov. Sverige är på många sätt ett segregerat samhälle och allt för ofta har vi lämnat barn med invandrarbakgrund i sticket. Det måste vi ändra på.

Förbättra barn och ungdomars hälsa
Elever med svårigheter i skolan är ofta barn och ungdomar med problem som inte alltid har direkt samband med skolarbetet, som inte kan lösas med mer betyg eller mer undervisning. Många barn och ungdomar behöver någon vuxen att tala med, någon att söka hjälp och vård hos. Andelen barn och ungdomar som uppger sig ha psykiska och psykosomatiska symptom har ökat. Mot denna bakgrund behövs en storsatsning på elevhälsan. Vi vill lagstifta om fria skolmåltider både i grund- och gymnasieskolan, om elevhälsa med flera professioner på varje skola samt ge elever ökade rättigheter till reellt inflytande över sin arbetsmiljö.

Föräldrar som stöd i barns lärande
Flera kommuner har de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med familjestöd. Vi vill att kommunerna utvecklar sitt arbete kring barn, unga och deras föräldrar. Familjestöd är en viktig del av den generella välfärdsprojekt - inte ett projekt för riskfamiljer. Föräldrars medverkan i skolan behöver också stärkas. Vi anser att skolorna ska vara mer än enbart utbildningslokal - här ska finnas plats för mer, till exempel kultur- och fritidsaktiviteter. Detta gör att skolan blir mer lättillgänglig och öppen för alla både dag- och kvällstid. En skola mitt i byn.

Satsa på skolans pedagoger – utveckla pedagogiska metoder
En satsning på skolans professionella pedagoger är den enskilt viktigaste faktorn för att höja kvaliteten och ge alla elever goda kunskaper.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet
Förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. Den pedagogik kring leken som utvecklas i förskolan betyder mycket för lärandet. De som får tillgång till en bra verksamhet lyckas också bättre under den fortsatta skolgången. För att förskolan ska kunna stimulera barns lärande och utveckling krävs en hög personaltäthet, välutbildad personal och tillgång till små barngrupper. Samtidigt som vårt parti har anledning att vara stolta över förskolan, behöver också verksamheten utvärderas på ett bättre sätt och kvalitetsjämförelser utvecklas.

En gymnasieskola för arbetsliv, medborgarskap och vidare studier
Gymnasieskolan har tre viktiga funktioner; förbereda för ett utvecklat arbetsliv, ett aktivt medborgarskap och för vidare studier. Vår politik måste utgå från hur samhället ser ut idag. Idag kräver arbetslivet mer kunskaper i till exempel svenska, engelska och matematik. Därför är en treårig gymnasieutbildning nödvändig. Gymnasieskolan behöver knytas närmare arbetslivet och den bransch som programmet utbildar för. Samtidigt behöver vi en fortsatt integrering mellan kärn- och karaktärsämnen.

Vuxenlärande för tillväxt och fördelningspolitik
Samhälle och arbetsliv förändras ständigt. Kunskapskraven ökar och förändras och detta motiverar en vuxenutbildning. Alla medborgare kan någon eller några gånger under sitt liv behöva lära om och lära nytt. Möjligheten till yrkesutbildning behöver stärkas. Vi vill se en flexibel vuxenutbildning som finns där människorna finns. Det betyder att vuxenutbildningen i högre grad måste bort från skolhusen och bedrivas på arbetsplatser, i föreningslokaler, bibliotek och varhelst människor befinner sig. Vuxenutbildning är både fördelningspolitik och tillväxtpolitik. Men den bör också vara en viktig del av den personalpolitik som offentliga och privata arbetsgivare (borde) ägna sig åt. Vuxenutbildning kan aldrig reduceras till en insats i lågkonjunktur – det finns alltid behov av en väl utbyggd vuxenutbildning med bra studiefinansieringsmöjligheter.

Inkludering – inte exkludering
Särskolan har de senaste åren präglats av inkluderingstanken - alla barn ska så långt det bara är möjligt få utrymme i den vanliga skolan. Verksamheten måste kunna anpassas efter vilka barn som finns där. En skola för alla. Barn ska inkluderas – inte exkluderas. Vi måste fortsätta bygga vår politik på att inkludera alla barn i skolan och se till att resurser och kompetens räcker till för att göra detta möjligt.

Gör upp med de fristående skolorna – frigör mer i det kommunala
Det är dags att forma en långsiktig politik för fristående skolor och försöka nå breda politiska uppgörelser. Kommunens ställning måste stärkas vid etablering samtidigt som friskolor är ett viktigt komplement. Vi måste slå fast ett förbud mot religiösa samfund att få bedriva fristående skolor, vi måste också kraftigt begränsa möjligheten att ta ut vinst. Självklart ska skolans lagar och regler även gälla de fristående skolorna. Samtidigt måste de kommunala skolorna ges möjligheter att arbeta flexibelt, ha egna verksamhetsstyrelser och att kunna använda sina ekonomiska resurser friare över tid.

Avslutningsvis vill vi föra fram det viktiga i att vi tar fram en socialdemokratisk utbildningspolitik som grundar sig på socialdemokratiska värderingar. Det är så vi ska bygga framtidens skola. Vi får inte luras att tro på den borgerliga majoritetens lösningar. Det finns svagheter med vår förda skolpolitik men lösningen är inte att acceptera en utsorteringsskola.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
Att representantskapet antar motionen som sin egen,
Att ovanstående arbetas in i den skolpolitik som läggs fast på partikongressenKent Waltersson Eva Lindh Jakob Björneke

90 års kalas.

I fredags firade SSU Östergötland 90 år. Som sig bör firades födelsbarnet rejält. Jag, Nisse, Martin, Anna, Kikki, Boel, Sara, Mattias, Camilla, Johan och alla andra 30+ SSU:are konstaterade att det iofs nog var bättre förr(som bäst var det nog typ 96) men att det var en synnerligen livaktig och aktiv 90 åring som bjöd in. Kul!

torsdag 23 april 2009

Stora besparingar att vänta i Linköpings skolor

Linköpings kommuns ekonomi försämras kraftigt jämfört med tidigare år. I skrivande stund saknas c a 130 miljoner inför nästa år, en siffra som just nu ökar varje vecka. Den borgerliga majoriteten har tidigare valt att lägga ut besparingar generellt i relation till olika verksamheters budgetmässiga storlek. Om man även nu använder sig av den tekniken innebär det att grundskolorna i Linköping skulle behöva spara minst 40 miljoner nästa år utöver de besparingar som redan är beslutade. Kan vara bra att ha i bakhuvudet nästa gång Reinfeldt pratar om att moderater värnar kärnverksamheten.

onsdag 22 april 2009

Skolor i Skäggetorp

Under den senaste månaden har skolornas framtid i Skäggetorp diskuterats bland annat i lokaltidningen. Vissa har föreslagit att Skäggetorpsskolan skall läggas ner. Det är något som vi socialdemokrater aldrig ens tagit upp till diskussion. Det är en bra skola och Skäggetorp behöver en högstadieskola. Idag fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om fortsatt utredning här bifogar jag (s) synpunkter som vi skickade med. Lite långt men hoppas ni har överseende :)

"Nämndens beslut om utveckling av skolorganisationen i Skäggetorp är ett delbeslut och ett förtydligande av det uppdrag som gavs av Barn - och ungdomsnämnden i mars. Vi socialdemokrater vill göra följande påpekanden.

Vi tycker det är positivt att det skapas en gemensam skolorganisation av Nygårdsskolan och Skäggetorpsskolan. Det är en bra lösning oavsett vad som blir resultatet av lokalöversynen. Det får dock inte leda till nya gränslinjer mot Rosendahlsskolan som försvårar samverkan. Vår uppfattning är därför att det vore önskvärt om Rosendahlsskolan på sikt ingick i en gemensam skolorganisation.

Det är bra att det skall tas fram en gemensam vision och handlingsplan för skolorna i Skäggetorp. Erfarenheterna från det pågående arbetet visar, enligt vår uppfattning, på att det är ett viktigt arbete.

I det fortsatta fördjupade utredningsarbetet vill vi påtala följande:
Framtida elevprognoser är osäkra. Dels därför att den demografiska utvecklingen är svår att förutse men framförallt på grund av den osäkerhet som råder vad det gäller elevers sökmönster och eventuella friskoleetableringar. Vi är därför tveksamma till lösningar som kraftigt inskränker kommunens flexibilitet att möta såväl elevminskningar som elevökningar.
Arbetet med den framtida skolorganisationen i Skäggetorp skapar den infrastruktur som all skolverksamhet i området skall rymmas inom. För oss är en utgångspunkt att Skäggetorpsskolan skall vara den naturliga 7-9 skolan för alla ungdomar i Skäggetorp. Det vore därför olyckligt om arbetet skulle leda till en uppsplittring av området och en struktur som inte gör det naturligt att välja Skäggetorpsskolan"

Ökade kostnader för socialbidrag

Noterade att toppnyheten på SVT var att socialbidragskostnaderna ökar kraftigt i kommunerna. Inte så förvånande eftersom arbetslösheten ökar kraftigt och en halv miljon människor lämnat a-kassan som en följd av regeringens politik. Även i Linköping börjar vi nu se detta mellan februari och mars ökade kommunens kostnad för socialbidrag kraftigt.

Lite bilder från vårt stadsdelsarbete.Stadsdelsarbete

Jag tillbringade helgen i Finspång ,på socialdemokraterna i Östergötlands årsmöte. Jag och vår ombudsman Stina Edlund höll ett seminarie om socialdemokraterna i Linköpings arbete med stadsdelsutveckling. När jag förberedde seminariet gick jag igenom massor av bilder från våra möten i Skäggetorp, Ryd och Berga. Bara på dessa bilder framgick att vi på tre år haft minst 50 olika möten och träffat hundratals människor. Det är många som har gjort ett jättejobb och jag tror att de från övriga länet var lite imponerade.