måndag 30 augusti 2010

Ohälsa bland unga

Corren har idag en utmärkt artikel om ohälsa bland unga. Bakgrunden är kommunens så kallade välfärdsbokslut. Den visar bland annat att en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade. Själv tycker jag att detta är en av de viktigaste utmaningar vi har att hantera i lokalpolitiken.Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden vid flera tillfällen uppmärksammat detta i Kommunfullmäktige. Vi har till exempel föreslagit kraftiga förstärkningar av skolornas elevhälsor.
Det borgerliga har vid samtliga tillfällen avslagit detta. Tråkigt eftersom det är en fråga där enighet vore möjligt. Men man har varit väldigt tydlig på att det inte varit prioriterat. Några egna initiativ på området har man inte lanserat. Döm om min förvåning när flera av de borgerliga partierna i en enkät i lokaltidningen nu säger att man vill förstärka just elevhälsan. Det vore ju bra om man ville det i omröstningarna i kommunfullmäktige också inte bara i valenkäter.

torsdag 26 augusti 2010

Whenever wherever!

Om en månad röstar linköpingsborna om vem som skall styra de närmaste fyra åren. På nationell nivå diskuterar Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt Sveriges framtid. På regional nivå diskuterar Mats Johansson och Marie Morell Hälso- och sjukvårdens framtid. Här i Linköping har moderaterna överaskande deklarerat att man vägrar debatera med Lena Micko. Det är naturligtvis olyckligt eftersom linköpingsborna förtjänar att få besked från de olika kandidaterna till kommunstyrelseordförandeposten. Rykten gör gällande att det beror på att moderaterna i Linköping inte kan enas om vem man skall skicka.

Det är inte vår sak men för att underlätta har Lena meddelat att hon kan när som helst var som helst. Och om moderaterna i Linköping inte kan lösa ut sina interna bekymmer så är hon beredd att möta både Paul och Christian samtidigt om så krävs.

tisdag 24 augusti 2010

Valrörelse.

Frukt och flygbladsutdelning på resecentrum.
Samtal och diskussion hos Tänk om i Ryd
Lunch i valcentrat
Intervju med TV4 öst
Intervju med Corren
Svar på enkät om äldreomsorgen.
Svara på mailfrågor från väljare i Sturefors.

Jag tror det är dags för en kopp kaffe nu

måndag 23 augusti 2010

Linköping halkar efter!

Linköping har bättre förutsättningar än de flesta städer vad gäller att skapa tillväxt, jobb och goda uppväxtvillkor för sina invånare. Trots de goda förutsättningarna visar kommunens rykande färska välfärdsrapport att halkar efter inom centrala områden.

Jobben

Arbetslösheten har ökat kraftigt i Linköping de senaste tre åren. Utvecklingen i vår stad är oroande. I jämförelse med andra städer är förvärvsfrekvensen (andelen som arbetar) lägre.

Barnfattigdom

Allt fler barn växer upp i fattiga familjer. Under denna mandatperiod har det skett ett trendbrott. För första gången har Linköping fler barn som växer upp i familjer som tvingas leva på socialbidrag än i riket.

Ökade ekonomiska skillnader mellan stadsdelar

Skillnaden i disponibel inkomst ökar mellan olika stadsdelar i Linköping. Medelfamiljen i Ekängen har nästan tre gånger så hög disponibel inkomst än en familj i Berga. Klyftorna har växt kraftigt sedan den förra mätningen.

Ökad ohälsa bland ungdomarna

Allt fler ungdomar har inte en god psykisk hälsa. Det tar sig uttryck i att man regelbundet har huvudvärk, ont i magen, svårt att sova och känner sig stressad. Exempelvis har en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade!

Linköping halkar efter inom de områden där politik har betydelse. Linköping behöver ett nytt styre.

torsdag 19 augusti 2010

Borg sågar Ostlänken

Under sitt besök i Norrköping igår passade finansminister borg återigen på att såga Ostlänken. Någon ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg som passerar Linköping och Norrköping är inte aktuell med fortsatt borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Såhär sa bland annt Borg till Folkblade.
- "Hela det här projektet är robust olönsamt" och förklarar sedan att regeringen har satsat i Stockholm, Göteborg, Malmö men att satsningar utanför dessa områden är olönsamma.
Kan det bli tydligare? Östergötland behöver en ny regering.

onsdag 18 augusti 2010

Kommentera Corren

Corren har ju profilerat sig i mediasverige genom att försöka sudda ut gränserna mellan nyhet och propaganda. Till nyhetsartiklar bifogas en kort högerliberal kommentar om hur läsaren bör tolka artikeln. Ofta är de högerliberala kommentarerna häpnadsväckande dåligt underbyggda ibland är de roande (som när man lite oväntat i dagens tidning började driva frågan om nedläggning av närsjukvården i Finspång). Nåväl som komplement finns nu bloggen Kommentera Corren den rekomenderas.

Vision för gamla Linköping

I dagens Corren presenterar vi Socialdemokrater vår vision för hur vi kan utveckla gamla Linköping. Gamla Linköping är en pärla som är känd utanför Sveriges gränser. Med goda idéer och initiativkraft kan det bli än bättre. Några punkter.

- Fastare samarbete med skolorna. För att genomföra det krävs mer av pedagogiska resurser så att Gamla Linköping kan bli en självklar del av undervisningen.

- Ny teater

- Bredda utbudet med till exempelvis en Ölstuga

- Öka tillgängligheten. Bättre bland annat en veteranbuss.

Det var några tankar. Vad tycker du?

måndag 16 augusti 2010

Rensa i kalendern.

Fick besked att Moderaterna i Linköping inte ställer upp på att möta oss socialdemokrater i debatter inför valet. Känns tråkigt. Tror att det är viktigt för Linköpingsborna att få den informationen som en debatt mellan de stora partierna kan ge. Moderaterna är ju flitiga på att skriva debattartiklar så det hade ju varit kul att mötas i verkliga livet också. Blir inte riktigt klok på vad motivet är. Beslutet är tydligen fattat lokalt här i Linköping i alla fall för i Norrköping är man enligt uppgift överens om sju debatter.

måndag 9 augusti 2010

Om politisk retorik

Correns ledarstick och blandade borgerliga bloggare driver för närvarande tesen att den stora politiska skiljelinjen i Linköpings kommunpolitik går mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet å ena sidan och alla andra partier å andra sidan. Som argument för det har man att (V) vill höja skatten och att S,V och MP inte har något formellt samarbete i Linköping.

För mig som är aktiv i kommunpolitiken är det ganska roande att följa denna i mitt tycke ganska krystade argumentation.

För det första så har jag lite svårt att se det unika och upprörande i att Vänsterpartiet i Linköping vill höja skatten för att tillföra dessa medel till offentlig sektor. Det ingår liksom i grejen att vara vänsterpartist att tycka så och jag tycker mig känna igen kravet från typ alla andra kommuner, landsting och riksdagen.

För det andra så har jag svårt att se att det faktum att vi ännu inte helt och hållet har fastnat i blockpolitiken i Linköping skulle vara ett problem. Tvärtom tycker jag att en sådan utveckling skulle vara ytterst olycklig. Det är en uppfattning som jag brukar få stöd i av inte minst många Centerpartister (det stödet brukar bli extra starkt när de borgerliga befinner sig i minoritet).

Men mest intressant är att läsa att vi socialdemokrater och borgerligheten just nu är överens om det mesta i kommunpolitiken. Det är ju lite förvånande eftersom det inte är länge sedan som jag och Lena Micko blev skarpt kritiserade i Kommunfullmäktige av blandad borgerlighet för att vi var oansvariga och hotade kommuns ekonomi med våra socialdemokratiska förslag. Oansvarig ena veckan överens andra. Tja en vecka kan vara en lång tid i politiken.

Nåväl här i Linköping går vi socialdemokrater till val för att byta majoritet i kommunfullmäktige och få Lena Micko som ny ordförande i kommunstyrelsen. Det program vi vill genomföra kan du läsa här. Jag tycker det är riktigt bra och vill borgerligheten i staden ansluta sig till det går det bra.

tisdag 3 augusti 2010

Tekniska Verken och Vattenfall

Den borgerliga alliansen har enligt media beslutat sig för att sälja delar av Vattenfall. Motiv för detta har ännu inte presenterats men det framstår som en smula bakvänt att göra sig av med ett av statens viktigaste verktyg för grön omställning, när Sveriges kanske största framtidsutmaning just är omställning till ett grönare samhälle.

Här i Linköping har vi ju en liknande situation. Kommunen har förmånen att äga Tekniska verken det har bland annat medfört att Linköping är ledande vad gäller biogas. Nu klunkas och muttras det bland borgerliga politiker. Utredningar tillsätts inom kommunen. Men det vore ju bra om besked gavs till linköpingsborna innan valet. Avser den borgerliga alliansen i Linköping att sälja hela eller delar av tekniska Verken under nästa mandatperiod?