fredag 29 maj 2009

Besparingar

Omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell (FP) kommenterar (s) förslag till besparingar. Jag känner Linnea från min egen tid som vice ordförande i omsorgsnämnden som en person med ett stort engagemang och integritet. Men i detta fall tycker jag att hon hamnat en smula snätt. Vår kritik handlar om att den borgerliga kommunledningens nedskärningar i Linköping på 203 miljoner sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Vår uppfattning är att det är att abdikera från sitt politiska ansvar. För politik handlar om att välja och våga ta ansvar och inte om att skjuta över svåra beslut längre ut i den kommunala organisationen, till exempelvis Linnea och hennes vänner i omsorgsnämnden. Linnea har ju själv i media pekat på den svåra situation som omsorgsnämnden hamnar i när den politiska ledningen inte tar sitt ansvar utan reducerar enbart utifrån hur stor budgetomslutning. Sedan är det ju bra om viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige men det var knappast vår huvudpoäng.

Folkfest

Deltog som sagt i blodomloppet för första gången. Snacka om folkfest, avbruten av en och annan regnsskur. Men vad gör väl det! Själv så tog jag mig igenom 10 km och trots en svacka vid 6km (tung raksträcka i motvind vid Skarpan upp mot Bäckskolan) tog jag mig in på 443:e plats på lite drygt 48 min.

torsdag 28 maj 2009

Nu är det dax!

...för blodomloppet. I ett svagt ögonblick anmälde jag mig för att springa 10km. Uppladdningen har nu pågått i ett par veckor. Strategin den senaste veckan har varit mycket vila kompletterad med en stor och god chokladboll till kaffet igår och hamburgare och två styck öl till fotbollsmatchen i går kväll. Jag rapporterar om resultatet av detta fysiologiska expriment i morgon.

tisdag 26 maj 2009

Alternativet.

Nedan presenteras det socialdemokratiska alternativet till borgarnas besparingspaket.

Socialdemokraternas yrkande
Förändring av nämndernas ramar 2009 och 2010 med anledning av sänkta skatteprognoser


Den borgerliga politiken hotar välfärden i Linköping

Den borgerliga alliansen i Linköping väljer att reducera ramarna för kommunens nämnder med 89 miljoner kronor 2009 och 203 miljoner kronor 2010. Reduceringarna sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Det är att abdikera från sitt politiska ansvar. Vi delar dock den övergripande bedömningen att ekonomin måste stramas åt, men ett framgångsrikt sådant arbete kräver att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ansvar för övergripande prioriteringar av besparingarna. Det är också vår uppfattning att staten bör tillskjuta mer medel till kommuner och landsting i detta allvarliga läge.

Därför yrkar vi socialdemokrater på:

Att förändrade ramar som följd av föreslagna besparingar hos kommunens nämnder beslutas av kommunfullmäktige

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett avskaffande av vårdnadsbidraget

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer effektivt användande av skollokaler

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att vara med restriktiv i tillstyrkandet av nya friskolor.

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer sammanhållet mottagande av flyktingar och invandrare

Att Socialnämnden i samverkan med Bildningsnämnden får i uppdrag att omvandla passiva bidragsåtgärder till aktiva stödåtgärder

Att Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att föreslå senareläggning av icke nödvändiga investeringar

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå effektiviseringar av kollektivtrafiken

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå en mer restriktiv tilldelning av busskort

Att Äldrenämnden får i uppdrag att göra en översyn av 2009 och 2010 års behov och prognos av hemtjänsttimmar

Att Kultur - och fritidsnämnden får i uppdrag att ompröva beslut om tillsättande av nya tjänster.

Att ge Kultur - och fritidsnämnden i uppdrag att stoppa upphandlingar som leder till ökade kostnader.

Att Omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera förslag på senareläggning av planerad utbyggnad av gruppbostäder

Att ovanstående uppdrag redovisas till Kommunstyrelsen snarast och att kommunlednings­kontoret om nödvändigt presenterar ytterligare förslag till besparingar.

måndag 25 maj 2009

Neddragningar!

I ett pressmeddelande skriver den borgerliga alliansen att det krävs ett tydligt ansvarstagande för en ekonomi i balans. Bra så, det kan vi nog alla hålla med om. Men lite förvånad blir jag när jag tar del av de besparingsförslag som presenteras. Inga politiska prioriteringar, inga analyser av vilka konsekvenser besparingarna får utan bara en beskrivning av neddragningar som baseras på nämndermas budgetomslutning. I min värld är inte det att ta ansvar utan att skjuta ifrån sig ansvar nedåt i hierarkin till nämnder och ytterst till kommunens medarbetare. Dessa får nu göra ytterst svåra avväganden som naturligtvis borde gjorts av den "ansvarstagande" politiska ledningen.

onsdag 20 maj 2009

Den borgerliga politiken hotar välfärden i Linköping.

Så nu var det dags. Den borgerliga alliansen i Linköping väljer att reducera ramarna för kommunens nämnder med 89 miljoner kronor 2009 och 203 miljoner 2010. Reduceringarna sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Min uppfattning är att det är att abdikera från sitt politiska ansvar.

För Barn och -ungdomsnämnden innebär det att det sammanlagt skall dras ner med drygt 46 miljoner 2009 och ytterligare ca 100 miljoner 2010. Det kommer slå rakt på det som är välfärdens kärna, kvalitén i skolan och stödet till de barn som har det tuffast. En kortsiktig och dålig poltik tycker jag.

tisdag 19 maj 2009

Lite valkampanj

För egen del var det kampanjstart för europaparlamentsvalet i går. Vi var ett 30-tal sossar som knackade dörr i Berga. Bra samtal och kul! Jag tror vi tillsammans pratade med ca 200 prsoner på en timma. Ett bra jobb. Bäst var den mycket trevliga damen på pionjärgatan som sade att " jag brukar inte öppna dörren, men ni såg så trevliga ut" till Effat och mig. Tack det värmer fortfarande.

måndag 18 maj 2009

Friskolor

I och med helgens kongress verkar det som att Miljöpartiet har justerat sin friskolepolitik. Det är välkommet och möjliggör en bredare uppgörelse om utbildningspolitiken mellan s, v och mp tror jag. Möjligen tycker jag att den betoning i retoriken från såväl mitt eget som andra oppositionspartier vad gäller frågan om vinst är lite olycklig. Missförstå mig rätt jag är ingen anhängare av att stora utbildningskoncerner bedriver friskolor med huvudsyfte att på kort tid maximera vinst. Däremot tycker jag det är viktigt att man också vågar diskutera det djupt olyckliga i att vi numera inte har ett samanhållet skolssystem. Kommuner förväntas ta ansvar för barn - och ungdomars utbildning men ges inte befogenheter att bestämma hur den lokala skolan skall organiseras. I grunden ett mycket märkligt system. Min uppfattning är att linköpingsborna är fullt kapabla att, istället för skolverket, via lokala val bestämma hur många privata skolor vi skall ha. Ett sådant förslag vore ett bra steg på vägen för att möta den centraliseringsiver som präglar den nuvarande regeringens skolpolitik.

fredag 15 maj 2009

Klok politik?. Del två

Som sagt. Vår regeringen har sänkt skatter för 85 miljarder sedan 2006. Några ytterligare pengar till vår gemensamma välfärd blir det enligt finansministern inte. I Linköping innebär det att man antagligen redan till hösten behöver avskeda välfärdsarbetare i vården och skolan. Samtidigt vet vi att vi om två år behöver nyanställa lärare i Linköping för att ersätta pensionsavgångar. Klokt, nja knappast. Långsiktigt och ansvarsfullt, absolut inte.

onsdag 13 maj 2009

Pimp my ride

OK, det verkar som MTV programmets pimp my rides programledare, västkustrapparen Xzibit bytt stil lite (han har ju typ aldrig overall). Men kunde Arnold "the Governator" få hjälp med att konvertera sin Hummer till etanoldrift så kan naturligtvis Göran konvertera till kampanjbil.
Kryssa Göran!Klok politik?

Regeringens eget finanspolitiska råd säger att regeringen gör för lite för att stimulera ekonomin man efterlyser särskilt mer pengar till kommunerna. Regeringen säger nej istället hänvisar man till att man under de senaste årens högkonjunktur sänkt inkomstskatter, förmögenhetsskatt och fastighetsskatter för 85 miljarder. Nu konstaterar Sveriges kommuner och landsting att landets kommuner och landsting kommer att gå med tre miljarder i underskott 2009 och att nedskärningar och uppsägningar av personal är att vänta. I Linköping är det senaste budet att ca 90 miljoner skall sparas i år och 130 nästa år. Inga ytterligare pengar är att vänta från regeringen säger Anders Borg, pengarna är slut! Är detta en klok och långsiktig politik?

fredag 8 maj 2009

Kommunala friskolor föredömmen.

Idag besöker skolpolitiker från Sundsvall våra kommunala friskolor. Jag kommer direkt från Folkungaskolan där rektor Ulf Lindberg beskrev hur de arbetade, sedan skulle Sundsvallsgänget vidare till Skäggetorp. Kul att Kent Walterssons óch Birgitta Ståhls initiativ för fem år sedan med hjälp av duktiga skolledare och lärare medfört att man åker nästan 100 mil för att besöka oss. Har någon varskott Visit Linköping och Arenabolaget? Kommunala friskolor leder till tillväxt för besöksnäringen!

torsdag 7 maj 2009

Arvoden och demokrati

I corren i dag bekrivs kostnaderna för politiken i Linköping. Ingången är att demokratin kostar 170 kr per år. På det hela taget en bra artikel och en bra krönika men lite tråkigt att fokus igen hamnar på kommunalråd och kommunalrådens villkor. Det är iofs viktigt men lokalpolitik är så mycket mer. Mycket av dagsverket sker i nämnder och styrelser där nya behov skall vägas mot begränsade resurser under en allt mer intensiv medial granskning(tänk skolnedläggelse, tänk äldre som inte får den vård de har rätt till, tänk utbyggnad av missbruksboende). Spännande men svårt. Det innebär att det är en alltmer utsatt och viktig position att vara ordförande i en tung nämnd Jag tror att många kommuners utmaning i framtiden blir att rekrytera duktiga personer som vill vara nämndordförande samtidigt som man har en yrkeskarriär och ett fungerande familjeliv. Skulle därför vara kul om Corren ville diskutera även detta, tycker jag ett kommunalråd som aldrig har varit nämndordförande :)

tisdag 5 maj 2009

Självinsikt

Roland Larsson skriver som vanligt klokt och välbalanserat om Centerpartiets roll i Linköpings kommun. Bland annat konstaterar han "Under de år Centern i olika politiska konstellationer haft ansvar för bl a miljö och bostadsplanering har i stort sett hela det moderna Linköping utvecklats." I stort med ganska gott resultat kan tilläggas.

Vi som har förmånen att sitta i kommunfullmäktige har fått ta del av det nya (C) kommunalrådets något yviga utfall. En av hans paradgrenar är att socialdemokratisk samhällsplanering skapat segregationen i Linköping. Det finns säkert en del att kritisera vad gäller detta men möjligen skall han skall stanna upp och reflektera en smula över det egna partiets roll i byggandet av det moderna Linköping.

Ännu viktigare!

Måste jobba lite med rubriksättningen, fantasin tryter. Nåväl, för någon månad sedan kom socialstyrelsen med Folkhälsorapport 2009 i den står det mycket som borde vara intressant för alla samhällsintresserade. Jag fastnade för avsnitten om barn- och unga som bland annat visar att upplevelsen av ångest, oro och stress fördubblats på 10 år hos unga tjejer. Samma sak visar bland annat Landstingets undersökning för självupplevd psykisk hälsa för Östergötland. Som kommunpolitiker sitter man på många av de politiska redskap som finns för att möta detta. Skolhälsovård, ungdomshälsa, jobbinsatser för unga är några saker som jag tror har betydelse. För min del blir en av de viktigaste frågorna att lägga politiska förslag här i Linköping för att stoppa denna utveckling.

måndag 4 maj 2009

Viktigt!

Lyssnade på Thomas Östros på första maj i Motala. Tycker att formen för den här typen av anförande är svår, alltför sällan blir det riktigt bra. Nu var det bra. Östros pratade frihandel och pekade på att den långsiktigt kanske största risken med dagens kris är att världen, liksom efter 30-tals krisen, går i en mer protektionistisk riktning. Sådana signaler kommer från såväl USA som Frankrike. Till skillnad från i dessa länder har svensk fackföreningsrörelse i Sverige bejakat strukturförändring. Man har tagit modiga och svåra diskussioner och staten har minskat risken för den enskilde genom en generös A-kassa och stöd för omskolning. Nu har en halv miljon tvingats lämna A-kassan, ersättningen är i praktiken mellan 50-60% och vuxenutbildningen är neddragen. Den borgerliga regeringen sviker sin del av den uppgörelse som var en viktig del av den svenska modellen. Det är en farlig politik för Sverige.

1:a maj

Hade bloggledigt i helgen men här kommer lite bilder från 1:a maj. Från Linköping där det var lite drygt 500 i tåget och från Motala där det var kanske drygt 900