torsdag 1 juli 2010

Ingen nyhet i Izvestia och ingen sanning i Pravda

När jag ändå är på temat om krysstävling. Jag blir fundersam när jag läser correns artikel om konkurrensen mellan Paul Lindvall och Christian tidigare i veckan. Corren har ju i praktiken monopolställning vad gäller lokalnyheter i Linköping. Vilka nyheter man väljer att lyfta fram och vilken vinkling man väljer på nyheter har stor betydelse för hur Linköpingsbor tolkar ett händelseförlopp. Döm om min förvåning när moderaternas egna officiella version redovisas helt okritiskt på nyhetsplats. Artikeln måste närmast beskrivas som hovsam. Som extra krydda kompletteras det med en kommentar av Correns politruk där Linköpingsborna för veta att petningen i själva verket är något positivt och en styrka för alliansen i linköping. Att på detta sätt vara maktens okritiska megafon brukar annars i Sverige vara förbehållet bevakning av kungahuset. Jag noterar att Corren har valt ett annat förhållningssätt när man skildrat den lokala socialdemokratins våndor med riksdagsnomineringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar