torsdag 3 februari 2011

Kravprofil för ny partiledare

Mitt eget parti söker sedan en tid en ny partiledare. Partidistrikten har fått uppdraget att formulera en kravprofil som skall skickas in till valberedningen. Mitt eget partidistrikt har formulerat följande. Ganska välavvägt men om detta arbete får något verklig genomslag när diskussionen om namn börjar är för mig oklar.

Jag är tveksam till detta förfaringssätt. Själv tycker jag att valberedningens ffokus på olika personliga egenskaper är olyckligt och på många sätt ovidkommande. Det är beklagligt att frågor som ålder, utbildningsbakgrund och fackföreningstillhörighet hamnar i förgrunden istället för uppdraget eller uppgiften för en ny partiledare.

Debatten om Mona Sahlins avskedstal i höstas och vår diskussion om valnederlagets orsaker visar på att det i vårt parti inte råder någon samsyn om valförlustens orsaker. Det är i sig inget konstigt, men eftersom det är en avgörande fråga vilken väg och vilken analys den blivande partiledaren gör borde det vara en av de centrala frågeställningarna. Inte ålder, inte utbildningsbakgrund eller om man sitter i riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar