tisdag 19 oktober 2010

Nystart

Nu är det dags att utse företrädare för en ny mandatperiod. Nedan är valberedningens förslag inför representantskapsmötet på måndag som sedan bestämmer hur det skall se ut.

Pressmeddelande.

Socialdemokraterna förändrar stort i nämnderna.

Det blir stor förändring i nämnderna enligt valberedningens förslag.

Vi stärker oppositionsrollen genom att utse fyra kommunalråd med rotelansvar. Lena Micko som gruppledare i Kommunstyrelsen, Jakob Björneke med rotelansvar för Barn- och ungdomsfrågor, Eva Trygg Lind med rotelansvar för äldrefrågor och omsorg samt Kristina Edlund och får ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Som nya gruppledare föreslås dessutom Ali Hajar – Äldrenämnden, Ellen Aguirre – Kultur- och fritid, Elisabeth Gustavsson – Socialnämnden och Almaz Abdulla –Utförarstyrelsen.

Totalt föreslår valberedningen till 120 olika uppdrag. Vi har fått ihop en helt jämn könsfördelning och vi föreslår bra och starka lag till våra nämnder. Nu är det upp till ombuden på vårt representantskap på måndag att besluta, säger Jan Österlind, valberedningens ordförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar