tisdag 8 december 2009

Kommunfullmäktige

Under förmiddagen hade kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Viktigast var att den 20 års jubilerande barnkonventionen uppmärksammades och bäst var artisterna S.T.C och Victory som rappade om barn- och ungdomars rätt till inflytande.

Dagens politiska omsvängning stod miljöpartisten Ulf Flodin. Han har under många år profilerat sig som en motståndare mot konsumtionssamhället och ekonomisk tillväxt. Nu ville han att kommunen skulle förskottera statens kostnader för byggnation av Ostlänken och sedan betala det genom den framtida ekonomisk tillväxt som projektet innebar!?

Dagens miss stod nog kristdemokraten Lars Eklund för som genom sitt citat av Cicero ”för övrigt anser jag att Khartago bör förstöras” ville spegla sitt enträgna slit för att förverkliga ostlänken. Nu var ju Khartago i och för sig förstört 40 år innan Cicero föddes och jag tyckte mig höra ett muller i underjorden när Cato d.ä vände sig om i sin grav på grund av denna felaktiga källhänvisning. Men som Cicero sade Cuisvis homine est errare - Att fela är mänskligt. Och sist men inte minst ett mer nutida citat till alla vänner i kommunfullmäktige God Jul och Gott nytt år.

1 kommentar: