måndag 18 januari 2010

s+v+mp=sant

Jag var på seminarie i lördags. Arrangör var distriktsorganisationerna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och syftet var att rapportera om hur samarbetet går på nationelnivå.
För snart ett år sedan tillsatte våra tre partier ett antal gemensamma arbetsgrupper i syfte att nå samsyn i centrala områden. Det handlar bland annat om välfärdsfrågor, jobb och klimatpolitik. Arbetet skall presenteras under våren och bland annat leda fram till en hemensam budgetmotion.
Vi fick en fyra timmars genomgång och min slutsats är att jag är imponerad. Jag tillhörde dem som var skeptisk till möjligheten att nå fram med ett gemensamt rödgrönt alternativ innan valet. Det visar sig nu att jag hade fel. Under arbetets gång har antalet områden som man enats om snarast blivit fler en man först tänkt sig. Resultatet kommer som sagt att presenteras inom kort. För den som redan nu är intresserad finns mer att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar