onsdag 14 april 2010

Blir det någon jobbpolitik?

Efter mycket om och men presenterade alliansen igår på kommunstyrelsen några förslag för att bekämpa arbetslösheten. Det innehöll en del bra exempelvis en satsning på feriejobb(har vi tjatat om i två år men bättre sen än aldrig) och praktiksamordnare.

Men sammantaget ger den så kallade satsningen ett märkligt intryck. Inga (med undantag av feriejobb) satsningar på ungdomar, det trots att ungdomsarbetslösheten har exploderat i Linköping. Inga satsningar på utbildning och kompetens trots att många av de som går arbetslösa skulle behöva förstärka sin kompetens så att man har möjlighet att ta ett jobb när konjunkturen vänder. Som sagt bra att man gör något men för lite och fel inriktning. Bifogar här det vi föreslog men som avslogs utan att man brydde sig om att kommentera innehållet något närmare.

Att det står xx på ärendenumret beror på att ärendet om fördelning av medel för arbetsmarknadsinsatser inte fanns på dagordningen (det fanns naturligtvis hos majoriteten) utan presenterades som ett extraärende för oppositionen en timma före sammanträdet. För er som inte är hemma i den kommunpolitiska vardagen så tillhör ett sådant förfaringsätt inte precis tillhör vanligheterna. Nåväl det här tyckte vi att man skulle göra utöver alliansens förslag.

Tilläggsyrkande ärende xx Kommunstyrelsen 13 april.

Begäran om tilläggsanslag för arbetsmarknadsinsatser 2010

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en massiv satsning på jobb för unga. Denna kan exempelvis innehålla utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning på ungt entreprenörskap.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en satsning i kompetens och utbildning.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

· Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på ett mentorskapsprogram/ generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.

  • Att kommunledningskontoret återkommer med förslag på en långsiktig strategi för kommunens samlade arbetsmarknadspoltik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar