måndag 23 augusti 2010

Linköping halkar efter!

Linköping har bättre förutsättningar än de flesta städer vad gäller att skapa tillväxt, jobb och goda uppväxtvillkor för sina invånare. Trots de goda förutsättningarna visar kommunens rykande färska välfärdsrapport att halkar efter inom centrala områden.

Jobben

Arbetslösheten har ökat kraftigt i Linköping de senaste tre åren. Utvecklingen i vår stad är oroande. I jämförelse med andra städer är förvärvsfrekvensen (andelen som arbetar) lägre.

Barnfattigdom

Allt fler barn växer upp i fattiga familjer. Under denna mandatperiod har det skett ett trendbrott. För första gången har Linköping fler barn som växer upp i familjer som tvingas leva på socialbidrag än i riket.

Ökade ekonomiska skillnader mellan stadsdelar

Skillnaden i disponibel inkomst ökar mellan olika stadsdelar i Linköping. Medelfamiljen i Ekängen har nästan tre gånger så hög disponibel inkomst än en familj i Berga. Klyftorna har växt kraftigt sedan den förra mätningen.

Ökad ohälsa bland ungdomarna

Allt fler ungdomar har inte en god psykisk hälsa. Det tar sig uttryck i att man regelbundet har huvudvärk, ont i magen, svårt att sova och känner sig stressad. Exempelvis har en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade!

Linköping halkar efter inom de områden där politik har betydelse. Linköping behöver ett nytt styre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar