torsdag 19 augusti 2010

Borg sågar Ostlänken

Under sitt besök i Norrköping igår passade finansminister borg återigen på att såga Ostlänken. Någon ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg som passerar Linköping och Norrköping är inte aktuell med fortsatt borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Såhär sa bland annt Borg till Folkblade.
- "Hela det här projektet är robust olönsamt" och förklarar sedan att regeringen har satsat i Stockholm, Göteborg, Malmö men att satsningar utanför dessa områden är olönsamma.
Kan det bli tydligare? Östergötland behöver en ny regering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar