måndag 30 augusti 2010

Ohälsa bland unga

Corren har idag en utmärkt artikel om ohälsa bland unga. Bakgrunden är kommunens så kallade välfärdsbokslut. Den visar bland annat att en fjärdedel av flickorna i gymnasieskolans årskurs två ont i magen minst en gång per vecka. 75 % känner sig stressade. Själv tycker jag att detta är en av de viktigaste utmaningar vi har att hantera i lokalpolitiken.Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden vid flera tillfällen uppmärksammat detta i Kommunfullmäktige. Vi har till exempel föreslagit kraftiga förstärkningar av skolornas elevhälsor.
Det borgerliga har vid samtliga tillfällen avslagit detta. Tråkigt eftersom det är en fråga där enighet vore möjligt. Men man har varit väldigt tydlig på att det inte varit prioriterat. Några egna initiativ på området har man inte lanserat. Döm om min förvåning när flera av de borgerliga partierna i en enkät i lokaltidningen nu säger att man vill förstärka just elevhälsan. Det vore ju bra om man ville det i omröstningarna i kommunfullmäktige också inte bara i valenkäter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar