onsdag 25 november 2009

Kommunfullmäktigelista

Nu är valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista färdigt. Beslut fattas på måndag. Så här ser förslaget på de första 30 namnen ut:


1 Lena Micko
2 Jakob Björneke
3 Eva Lindh
4 Kent Waltersson
5 Kristina Edlund
6 Jan Österlind
7 Birgitta Sthål – Öckinger
8 Almaz Abdulla
9 Elisabeth Gustafsson
10 Mikael Sanfridson
11 Helena Balthammar
12 Ali Hajar
13 Birgitta Wallberg – Håkansson
14 Eric Rynestad
15 Ellen Oskarsson
16 Aleksander Gabelic
17 Kim Öhman
18 Ulf Lindh
19 Kärstin Brattgård
20 Andreas Fejes
21 Gunn Bredstedt
22 Roger Berzell
23 Mari Hultgren
24 Richard Bremer,
25 Antigon Mahdavi
26 Lars Sonestedt
27 Monica Sjösten
28 Jonatan Hermansson
29 Jessica Ericsson
30 Jimmy Almevind

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar