onsdag 4 november 2009

Kommunal kärnverksamhet

Som många säkert noterat diskuteras och planeras det för ny järnväg. I första läget mellan Stockholm och Linköping och i andra läget med fortsättning mot Göteborg. Genom snabbare transporter öppnas möjligheter för tillväxt och utveckling men också för mer miljövänliga transporter både inom Östergötland och till Stockholm. Knäckfrågan är hur det hela skall finansieras. En utredning föreslår att kommuner och regioner längs vägen skall bidra med 19 miljarder kronor. En mycket stor summa. Linköpings kommuns skatteintäkter för ett år är ungefär 6 miljarder.

Det skulle naturligtvis vara en mycket stor ekonomisk utmaning för bland annat Linköping att bidra med så mycket pengar (det skulle givetvis begränsa möjligheten att finansiera exempelvis en bra skola och omsorg) men det är också principiellt felaktigt. Staten skall betala för statlig infrastruktur.

Mot detta har naturligtvis alla partier i intresseorganisation Sveriges och kommuner och landsting reagerat. Kritiska remissyttranden strömmar in till regeringskansliet från hela Sverige, utom från Linköping. Här vägrar nämligen den borgerliga majoriteten att framföra någon kritik mot den borgerliga regeringen. Vårt förslag om att vi skulle ställa oss bakom samma kritiska yttrande som moderaterna i Sveriges kommuner och landsting formulerat röstades ner. Som en av mycket få kommuner tycker Linköping tydligen att det är ok att staten vältrar över mångmiljardkostnader på kommunerna. Så linköpingsbor kom ihåg när moderaten Paul Lindval talar om att satsa på kommunal kärnverksamhet i Linköping handlar det tydligen inte om att satsa på skola och omsorg utan om att betala för järnvägsräls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar