torsdag 26 november 2009

Utveckla ett medborgarkontor och en mötesplats i Berga slott.

Här kommer några idéer som jag Stina Edlund och Ali Hajar har för hur man kan utveckla Berga till en ännu bättre stadsdel formulerade i en motion till kommunfullmäktige.


Kännetecknande för väl fungerande stadsdelar är att det finns mötesplatser. Att träffas och få nya bekantskaper, få del av viss kommunal service samt kunna ta del av ett väl fungerande föreningslivs verksamhet. I många av våra stadsdelar finns den typen av samlingsplatser i en skola eller kanske i ett stadsdelscentrum.

I Berga saknas denna typ av mötesplats. Berga skola är nedlagd, centrum är privatiserat. Det innebär att det saknas en naturlig samlingspunkt för offentlig service, fritidsaktiviteter och det offentliga samtalet. Det är ett problem. Ett framgångsrikt arbete med att stärka Berga som stadsdel handlar därför också om att stärka identitet, ta tillvara på symboler och skapa mötesplatser. Vi vill därför samla delar av befintlig kommunal service i Berga slott och utveckla det till en samlingsplats för hela Berga. Exempel på verksamheter som skulle kunna inrymmas är:
-fritidsgård
-medborgarkontor
-föreningsverksamhet
- sociala insatser som fältverksamhet och socialsekreterare

Undertecknade föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla Berga slott till en mötesplats för befolkningen i Berga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar