tisdag 2 februari 2010

15 miljoner till jobb

Linköpings kommun visar på ett oväntat stort ekonomiskt överskott samtidigt ökar inte minst ungdomsarbetslösheten rekordsnabbt. Vi tycker att man skulle använda en del av överskottet i en tillfällig satsning för fler jobb. Här är våra förslag.


1 I Linköping är mer än 600 ungdomar mellan 18-24 beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Ingen skall starta sin karriär på arbetsmarknaden med ett besök på socialkontoret. Istället kommunen inom tre månader erbjuda utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.

2 Kunskapslyft för ungdomar. Massiv satsning på att läsa upp betyg. Alla som avslutat gymnasieskolan i Linköping utan fullständiga betyg erbjuds möjligheten att komplettera utbildningen. Alla gymnasieelever erbjuds möjligheten att läsa upp betyg i ämnen där man ej är godkänd.

3 Storsatsning på sommarjobb för unga.

4 Satsning på ungt entreprenörskap. Utbildningsinsatser och starta eget stöd för unga entreprenörer.

5 En massiv satsning på kompetens istället för passiva bidrag. Bygga ut vuxenutbildningen i Linköping med 150 nya platser.

6 Tillfälliga insatser för att komma närmare arbetsmarknaden genom att äldre långtidsarbetslösa erbjuds arbetsuppgifter av kommunen. Exempel på det är att vara vuxen i skolan och ett utökat antal kollektivtrafikvärdar för tryggare resor och högre kvalitet i kollektivtrafiken.

7 Satsa på kommunens medarbetare. Ett mentorskapsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och ge unga chansen på arbetsplatsen.


-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar