tisdag 23 februari 2010

Varför är det på detta viset?

Som uppväxt på 80-talet var Astrid Lindgren och hennes sagovärld viktig. Både i bokform men också som TV-serie och film. Saltkråkan, Emil och Pippi gick med jämna mellanrum som Tv-serie. Det var skärgårdsmiljö, småländsk landsbygd och äventyr i Visby. Men det som jag kanske har tydligast minnen av är Ronja Rövardotter. Vilda miljöer med rövare, knektar, vildvittror och inte minst Rumpnissar. Dessa lite tröga, tjatiga och charmiga varelser som ju ställer den högst relevanta frågan "Voffor gör di på detta viset?" när Ronja dundrar in i taget på deras jordhåla.
I all sin enkelhet tror jag det ibland är bra att ställa sig den frågan. Som politiker i Linköping matas man med statistik och man förväntas med kort betänketid lämna besked och fatta beslut. Nu i veckan tog jag del av ekonomisk statistik från förra året. Det såg ganska bra ut. Lågkonjunkturen hade nog bottnat, kommunen gick med stort överskott nyföretagandet ökade något och någon gång under slutet av året skulle arbetslösheten börja minska.
Jag hade ingen anledning att betvivla statistiken. Linköping är en framgångsrik stad med driftiga entreprenörer, föreningsmänniskor som brinner, stolta och hängivna föräldrar. Samtidigt har jag också en annan bild som inte gick ihop med statistiken i mitt powerpoint material. På ett skolbesök veckan innan hade lärare samfält signalerat en kraftigt ökad segregationen, till exempel var en stor del av barnen inte ens var berättigad att delta i fritidsaktiviteterna efter skolan eftersom de inte hade ett tillsynsbehov, föräldrarna var arbetslösa. På kommunens jobbtorg berättade man för mig att nästan var tredje ungdom var arbetslös. Istället för jobb, praktikplats eller feriejobb hänvisas många till socialförvaltningen. Barnfattigdomen ökar, enligt socialkontoret har antalet barn som lever i fattigdom i Linköping på tre år ökat med mer än 30%
Tisdagar i lokalpolitiken är tid för kommunstyrelse. Kommunstyrelsen är den lokala regeringen här tas ansvar för kommunekonomin, det prioriteras mellan angelägna behov, diskuteras och argument prövas. Denna tisdag ges en preliminär redovisning av kommunens bokslut för 2009. Överskottet förväntas bli 300 miljoner någonting. Alla nämnder utom socialnämnden håller budget. Stämningen runt bordet är ganska god. Ett visst mått av nöjdhet sprider sig. Ekonomin är i balans och mer därtill. Bra bra. Efter mötet tar jag fram statistiken från socialkontoret i december levde 1648 barn i familjer som var beroende av försörjningsstöd. Varför är det på detta viset?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar