onsdag 13 maj 2009

Klok politik?

Regeringens eget finanspolitiska råd säger att regeringen gör för lite för att stimulera ekonomin man efterlyser särskilt mer pengar till kommunerna. Regeringen säger nej istället hänvisar man till att man under de senaste årens högkonjunktur sänkt inkomstskatter, förmögenhetsskatt och fastighetsskatter för 85 miljarder. Nu konstaterar Sveriges kommuner och landsting att landets kommuner och landsting kommer att gå med tre miljarder i underskott 2009 och att nedskärningar och uppsägningar av personal är att vänta. I Linköping är det senaste budet att ca 90 miljoner skall sparas i år och 130 nästa år. Inga ytterligare pengar är att vänta från regeringen säger Anders Borg, pengarna är slut! Är detta en klok och långsiktig politik?

1 kommentar: