måndag 18 maj 2009

Friskolor

I och med helgens kongress verkar det som att Miljöpartiet har justerat sin friskolepolitik. Det är välkommet och möjliggör en bredare uppgörelse om utbildningspolitiken mellan s, v och mp tror jag. Möjligen tycker jag att den betoning i retoriken från såväl mitt eget som andra oppositionspartier vad gäller frågan om vinst är lite olycklig. Missförstå mig rätt jag är ingen anhängare av att stora utbildningskoncerner bedriver friskolor med huvudsyfte att på kort tid maximera vinst. Däremot tycker jag det är viktigt att man också vågar diskutera det djupt olyckliga i att vi numera inte har ett samanhållet skolssystem. Kommuner förväntas ta ansvar för barn - och ungdomars utbildning men ges inte befogenheter att bestämma hur den lokala skolan skall organiseras. I grunden ett mycket märkligt system. Min uppfattning är att linköpingsborna är fullt kapabla att, istället för skolverket, via lokala val bestämma hur många privata skolor vi skall ha. Ett sådant förslag vore ett bra steg på vägen för att möta den centraliseringsiver som präglar den nuvarande regeringens skolpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar