fredag 29 maj 2009

Besparingar

Omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell (FP) kommenterar (s) förslag till besparingar. Jag känner Linnea från min egen tid som vice ordförande i omsorgsnämnden som en person med ett stort engagemang och integritet. Men i detta fall tycker jag att hon hamnat en smula snätt. Vår kritik handlar om att den borgerliga kommunledningens nedskärningar i Linköping på 203 miljoner sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Vår uppfattning är att det är att abdikera från sitt politiska ansvar. För politik handlar om att välja och våga ta ansvar och inte om att skjuta över svåra beslut längre ut i den kommunala organisationen, till exempelvis Linnea och hennes vänner i omsorgsnämnden. Linnea har ju själv i media pekat på den svåra situation som omsorgsnämnden hamnar i när den politiska ledningen inte tar sitt ansvar utan reducerar enbart utifrån hur stor budgetomslutning. Sedan är det ju bra om viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige men det var knappast vår huvudpoäng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar