måndag 4 maj 2009

Viktigt!

Lyssnade på Thomas Östros på första maj i Motala. Tycker att formen för den här typen av anförande är svår, alltför sällan blir det riktigt bra. Nu var det bra. Östros pratade frihandel och pekade på att den långsiktigt kanske största risken med dagens kris är att världen, liksom efter 30-tals krisen, går i en mer protektionistisk riktning. Sådana signaler kommer från såväl USA som Frankrike. Till skillnad från i dessa länder har svensk fackföreningsrörelse i Sverige bejakat strukturförändring. Man har tagit modiga och svåra diskussioner och staten har minskat risken för den enskilde genom en generös A-kassa och stöd för omskolning. Nu har en halv miljon tvingats lämna A-kassan, ersättningen är i praktiken mellan 50-60% och vuxenutbildningen är neddragen. Den borgerliga regeringen sviker sin del av den uppgörelse som var en viktig del av den svenska modellen. Det är en farlig politik för Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar