fredag 4 september 2009

Vikarier

I gårdagens Corren finns en artikel om att kommunen förbereder en privatisering av vikarieförmedlingen. Jag har själv inte tagit del av detta förslag utan bara fått en mycket kort information i ärendet. Jag delar i huvudsak LR.s lokala ordförande Åke Nilsson kommentar i artikeln samt Sofia Bjelkes kommentarer här.
En ytterligare reflektion är att kommunen står inom 5-10 år inför omfattande nyrekryteringar vad gäller lärare. Kommunen har ett ansvar och ett egenintresse av att ha ett utbildningssystem som uppftattas som attraktivt inte minst hos unga lärare. Detta torde knappast vara ett steg i en sådan riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar