torsdag 4 mars 2010

Satsningar på välfärdens kärna?

I gårdagens Corren presenterade den borgerliga alliansen i Linköping en engångssatsning på 90 miljoner på ”välfärdens kärna”. Kompetensutveckling, nya läromedel, idrottsredskap, helgverksamhet inom omsorgsverksamheten, nytt datasystem, minigym etc. Listan var lång och varierad.

Jag har spontant två synpunkter på satsningen. Det saknas en satsning på jobb. I ett läge när kostnaderna för socialbidrag har ökat med 30% och arbetslösheten inte minst bland ungdomar ökat dramatiskt avsätts inte en krona på jobbsatsning. Märkligt! Istället får jag snarast intrycket av att samtliga partier i alliansen skulle få lite var.

Kortsiktigheten är också påfallande. Som viceordförande i Barn – och ungdomsnämnden vet man inte om man skall skratta eller gråta. I november för ett och halvt år sedan antogs en tvåårsbudget i kommunfullmäktige för linköpings skolor och förskolor. I juni förra året beslutar den borgerliga majoriteten om stora neddragningar till stor del genom generella besparingar, i oktober justeras budgeten igen (lika mycket ska inte sparas), i januari kickar nya besparingar in(som följd av junibeslutet), nu i går genomförs en engångssatsning. Var finns långsiktigheten och hur länge gäller detta senaste besked.

Framförallt neddragningarna i juni förra året har märkts i skolor och förskolor. Personaltätheten har minskat, barngrupper har blivit större och lediga tjänster har inte tillsatts. Bara för att illustrera det absurda. Jag besökte för en månad sedan en skola som inte fått återbesätta en kuratorstjänst. Det innebar att en stadens största högstadieskolor under ett halvår varit utan skolkurator. Inte så bra kan man tycka. Vad väljer då alliansen att satsa på när man nu får 90 miljoner över. En tillfällig satsning på idrottsredskap! Snacka om intressant prioritering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar