fredag 26 mars 2010

Återigen denna välfärdens kärna

Jag har tidigare kommenterat den borgerliga alliansens fördelning av regeringens tillfälliga anslag till kommunerna. 48 miljoner skall tillfälligt tillföras Barn och - ungdomsnämnden under 2010. Någon sa en gång att en vecka är en lång tid i politiken. Det ligger något i det. För ett halvår sedan tyckte ju alliansen att stadens skolor och förskolor skulle spara. Till och med en något större summa en vad som nu tillförs sparades bort. Det blev färre lärare, förskollärare och barnskötare.

Men nu skall det satsas. Eftersom det är tillfälliga medel kan resurserna inte användas till fler lärare, förskollärare och barnskötare utan det blir olika utvecklingsprojekt (tydligen bland annat inköp av idrottsredskap, satsning på fokusbibliotek och inköp av material). Säkert välbehövligt ute på skolor men återigen blir den samlade effekten av den borgerliga politiken märklig.

För vad man gör är att man omvandlar det som för ett halvår sedan var permanenta resurser som skolor och förskolor använde till lärare, förskollärare och barnskötare till centrala projektmedel som skall användas till satsning på fokusbibliotek och materiel. Detta lanseras av Paul Lindvall (m) som satsning på välfärdens kärna. Märkligt var ordet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar