måndag 1 juni 2009

Kris för länets ungdomar!

Jag, Eva Lindh och Kristina Edlund har just nu lämnat in följande motion.

Kris för länets ungdomar!
Vi är djupt oroade över den arbetsmarknad som möter unga när de lämnar skolan idag. I dagsläget är ungdomsarbetslösheten 25%, samtidigt som den största årskullen på många år tar studenten i juni. Nittiotalisterna är lika många som fyrtiotalisterna och det innebär att många unga riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Att få en bra start på vuxenlivet är viktiga av många anledningar. Arbetslöshet tidigt i livet kan bland annat innebära att det blir svårt att skaffa ett eget boende och leda till minskat självförtroende.
Sommarjobb är ett bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Det ger ungdomar som går i skolan extra pengar att fylla ut en mager sommarekonomi med. Det ger ovärderliga kontakter med framtida potentiella arbetsgivare samt erfarenhet av arbetsuppgifter som är bra att ha med sig när man i framtiden söker fast jobb.
Dålig ekonomi minskar nu många arbetsgivares utrymme att anställa sommarjobbande ungdomar. Risken ökar att man som ung inte kommer i kontakt med arbetsmarknaden och att om man får en anställning blir anställd på dåliga villkor. Därför bör Linköpings kommun ta ett utökat ansvar för att förmedla och erbjuda sommarjobb. Vi lägger därför en motion till Linköpings kommunfullmäktige om:
1. Att Linköpings kommun tar ett utökat ansvar för att samtliga 15-18 åringar ska erbjudas ett sommarjobb.
2. Att antalet sommarjobb som erbjuds i Linköpings kommun kraftigt utökas.
3. Att Linköpings kommun tillskriver regeringen om ökat statsbidrag för att kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb
För mer information kontakta:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar