onsdag 26 augusti 2009

Kollektivavtal, social dumping och det nya arbetarepartiet

Huvudnumret på gårdagens kommunfullmäktige var vilka krav kommunen skall ställa vid upphandlingar. Bakgrunden är utvecklingen de senaste 15 åren, där allt mer varor och tjänster upphandlas av det offentliga (inte bara de ofta omdebatterade upphandlingarna inom omsorg - och äldresektorn, de utgör trots allt en ganska liten del). Kommuner får då en annan möjlighet (roll) att påverka. Det kan vara att stimulera omställning mot ett ekologiskt samhälle genom att ställa miljökrav eller anpassning och praktikplatser för vissa utsatta grupper. Igår diskuterades vilka krav som skulle ställas för att undvika social dumping.

Emil Berg (v) hade tagit fram ett förslag som vi socialdemokrater och mp stödde det innebar att kommunen vid upphandlingar skall ställa följande krav i avtalstexterna:"Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för leverantörens anställda. Detsamma gäller för eventuella underleverantörer som leverantören anlitat för att fullgöra uppdraget. På begäran från kommunen inlämnas erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras."

Invändningarna från den borgerliga majoriteten var att man ansåg det olagligt (någon enstaka ledamot var skeptisk till kollektivavtal och mot fackförbund men det var ingen huvudlinje). Det var en hållning som under debattens gång blev en smula svår att hålla fast vid. Det berodde på att:
1. Formuleringen var avstämd med juristerna på Sveriges kommuner och landsting.
2. Flera kommuner och landsting (även borgligt styrda) använder sig av den.
3. Hela KF redan har röstat för ännu skarpare (och där däremot sannolikt olagliga) krav när vi blev medlemmar i fair trade city.
4. Ett par av de borgerliga ledamöterna som också sitter i landstingsfullmäktige har i den rollen röstat för att använda sig av ovanstående formulering vid upphandlingar i Landstinget( det gjorde man bland annat vid upphandlingen av lasarettet i Motala).

Naturligtvis var det under debatten omöjligt att ändra sig. Därför förlorade vi voteringen med en röst. Varför majoriteten med "det nya arbetarepartiet" i spetsen var emot detta är dock en smula oklart. Det som dock är glasklart är att kommunen inte kommer ställa några krav för att förhindra att skattepengar används till social dumping. Det finns det dock möjlighet att ändra den tredje söndagen i september nästa år.

2 kommentarer:

 1. Jakob! Ert alternativ fick inte stöd därför att det är mer att betrakta som en juridisk spetsfundighet ägnad att kringgå lagen, som förbjuder kommuner att kräva kollektivavtal vid upphandling. Konsekvensen blir i praktiken densamma.
  Min viktigatse invändning är däremot det jag ger uttryck för på min blogg idag http://linneadarell.blogspot.com/2009/08/negativ-foreningsfrihet-en-mansklig.html och som jag också förde fram i gårdagens debatt.

  SvaraRadera
 2. Hej Linnea
  Tack för synpunkterna.
  Du har naturligtvis en poäng i ditt principiella resonemang. Däremot har jag svårt att se att det är relevant i detta fall. Med vårt förslag finns alla möjligheter att teckna individuella avtal med icke fackansluten personal, så länge det inte sker på en lägre nivå än kollektivavtalet anger. Vad gäller Byggnads torde deras framgångar (eller brist på sådana) främst vara en fråga för deras medlemmar.
  Mvh
  Jakob

  SvaraRadera