onsdag 26 augusti 2009

Nya medlemmar i socialdemokratin

Socialdemokraterna i Linköping har hittills i år blivit nästan 200 fler. Vi ökar som vanligt mest i Östergötland. Våra vänner i Norrköping känner uppenbart av den kamratliga konkurrensen och har rekryterat nytt blod i forma av Helen Andersson- Molina. Grattis och välkommen Helen!
Helen var en av två ledande personer i Vrinnevilistan. Partiet som grundades för att förhindra förändringar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping under förra mandatperioden. Valfråga för partiet var återställandet av akutvården även om förhindrandet av en flytt av planerad ortopedi från Vin till Lasarettet i Motala nog var huvudfråga för flera av de som engagerade sig i partiet.
Att Helen i huvudsak har socialdemokratiska värderingar är känt sedan länge och det är logiskt att hon tar det här steget när majoriteten i landstinget bedriver en tämligen traditionell borgerlig politik. Jag har ju själv en bakgrund i landstinget och upplevde på nära håll debatten under förra mandatperioden. Den kritik som Vrinnevilistan framförde var ju självklart helt i sin ordning liksom att det resulterade i att den dåvarande vänstermajoriteten förlorade valet och fick avgå. Däremot har jag än idag mycket svårt för det tonläge och den hänsynslöshet i politiska metoder som Vrinnevilistans ledande företrädare använde sig av. De saknade i flera avseende respekt för det demokratiska samtalet och de medmänniskor man debatterade med. Men det får jag ju möjlighet att diskutera med Helen under ordnade former på ett och annat partimöte nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar