tisdag 23 juni 2009

Eget val

Ett av den borgerliga alliansens paradnummer efter majoritetsskiftet var införandet av eget val i hemtjänsten. För er som glömt bort vad det handlade om innebar det att servicehusen styckades upp i smådelar som antingen sedan upphandlades eller blev föremål för fri etablering(vem som ville fick bedriva hemtjänst bara man hade en certifiering och kunder). Äldreomsorgens organisation som det i femton års tid i huvudsak rått enighet om mellan s och de borgerliga ( M har velat upphandla lite mer och vi lite mindre) blev föremål för stor politisk strid. För vad? Efter 1 år har 50 av ungefär 7000 valt i det egna valet. Inga avknoppningar har skett och i stort sett inga nya företag har kommit in.

Min uppfattning är att det skulle vara en stor styrka för Linköping om man kunde nå samsyn i de breda dragen i hur äldreomsorgen skall organiseras på sikt. Min uppfattning är också att de politiska skiljelinjerna i grunden inte är större än att det skulle vara möjligt. Men det är klart det skulle ju kräva att man släppte lite på prestigen och bjöd in (s) till överläggningar och det verkar märkligt svårt och komplicerat med tanke på att vi sitter i samma hus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar