fredag 26 juni 2009

Flygplattsbråk

Både Corren och NT uppmärksammar det moderat oppositionsrådet Fredrik Bergkvists utfall om hur Linköpings city airport och Paul Lindvall (m) har agerat för att locka till sig nya flygoperatörer. Jag har för lite kunskap för att bedömma om det finns substans i hans anklagelser. Däremot vore det bra för regionen om moderaterna löste sina gräl internt. Den typen av diskussion som förs framförallt i NT ger inget bra intryck och riskerar att leda till en spiral av allt hårdare anklagelser och motanklagelser som i förlängningen kan skada samarbetet mellan städerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar