onsdag 10 juni 2009

Nedskärningar, besparingar och nedragningar.

I Corren (papperstidningen har ej hittat det på nätet) finns en artikel om neddragningarna i skolan. Några kommentarer.
1. Orsaken till neddragningarna är att den borgerliga regeringen inte skjuter till tillräckliga resurser till kommuner och landsting. Ytterligare ca 10 miljarder skulle räcka för att undvika dessa neddragningar, men på två år har man sänkt skatter för ca 85 miljarder och nu är pengarna slut det är ett resultat av prioriteringar och politiska värderingar.
2. Den lokala borgerligheten gör märkliga prioriteringar. Å ena sidan vägrar man röra de kostamma reformer man införde för två år sedan (exempelvis vårdnadsbidrag och mycket liberala regler för skolkort) å andra sidan gör man kraftiga neddragningar i skolan. Om det är ett utslag av värderingar vet jag inte. Men jag trodde att vår uppgift som kommunpolitiker var att värna kärnuppdraget att alla unga linköpingsbor får en bra skolgång.
3. I artikeln i Corren hade Catharina Rosencrantz( Barn - och ungdomsnämndens ordförande (m)) några diffusa kommentarer om det blir färre lärare. Låt oss slå fast följande, det blir det! Sedan är det en annan fråga om det kommer att krävas varsel eller inte (det beror ju på hur många som väljer att gå i pension etc). Men ungdomarna i Linköping kommer att få färre lärare och därmed en sämre möjlighet att kunna ta ta till sig de kunskaper de behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar